BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Resulullahın vedalaşması...

Resulullahın vedalaşması...

Kâinatın efendisi, Mina’da ikinci hutbesine şöyle devam etti: Biliniz ki; cahiliyet çağına ait bütün kan, mal davaları ve övülmeye vesile olan şeyler, kıyamet gününe kadar, şu ayaklarımın altındadır, hükümsüzdür.Kâinatın efendisi, Mina’da ikinci hutbesine şöyle devam etti: Biliniz ki; cahiliyet çağına ait bütün kan, mal davaları ve övülmeye vesile olan şeyler, kıyamet gününe kadar, şu ayaklarımın altındadır, hükümsüzdür. Kaldırdığım ilk kan davası da, Rebia bin Haris bin Abdulmuttalib’in oğlunun davasıdır. Haberiniz olsun ki: Cahiliyet çağına ait bütün faiz alacakları kaldırılmıştır. Yüce Allah, ilk olarak, Abbas bin Abdulmuttalib’in faiz alacağını kaldırmağa hüküm etmiştir. Ana paralarınız sizindir. Ne bundan fazlasını isteyip zulüm ve haksızlık ediniz, ne de, hakkınızdan aşağı alıp mazlum duruma düşünüz! Biliniz ki; zaman, Allahın, göklerle yeri yarattığı gündekine benzeyen şekline, eski haline dönmüştür!” buyurdu. Sonra, “Aslında ayların sayısı, Allah katında, Allahın Kitabında, ta gökleri ve yeri yarattığı günden beri on iki aydır. Onlardan dördü, haram olanlardır. İşte bu, en doğru hesaptır. O haram aylarda kendinize zulmetmeyiniz.” (Tevbe: 36) mealindeki ayeti okudu. Hutbesine şöyle devam buyurdu: “Dikkat ediniz: Benden sonra, kâfirlik devrine dönmeyiniz. Birbirinizin boynunu vurmayınız! Haberiniz olsun ki; şeytan, kendisine tapılmaktan umudunu kesmiştir. Fakat o, sizi kandırıp azdırmak için aranızda bulunacaktır. Kadınlar hakkında yüce Allah’tan korkunuz. Onlar, sizin yanınızda zaifdirler. Kendileri için hiçbir şeye malik değildirler. Onların, sizin üzerinizde hakkı, sizin de, onların üzerinde hakkınız vardır. Sizin, onlar üzerindeki hakkınız; döşeğinize, sizden başkasına ayak bastırmamaları, istemediğiniz kimsenin, evlerinize girmesine izin vermemeleridir. Eğer, şerlerinden, serkeşliklerinden yılarsanız, onları, önce öğütleyiniz. Vaz geçmezlerse, kendilerini, yatakta yalnız bırakınız. Yine kâr etmezse, fazla incitmeyecek şekilde terbiye ediniz! Onların, sizin üzerinizdeki hakkı da, kendilerinin maruf vechile, memleket âdet ve geleneğine göre yiyeceklerini, giyeceklerini sağlamaktır. Siz, onları, ancak, Allahın bir emaneti olarak aldınız ve kendileriyle evlenmeyi de, yüce Allahın müsaadesi ile helal edindiniz. Kimin yanında bir emanet varsa, onu, emanet edene teslim etsin! Tebliğ ettim mi? Tebliğ ettim mi? Tebliğ ettim mi? Bunları, burada bulunan, bulunmayana ulaştırsın. Olabilir ki, ulaştırılan, işitenden daha çok yararlanır. Ey insanlar! Dikkat ediniz! Sizin Rabbiniz bir, babanız da birdir. Şunu da, iyi biliniz ki: Arap, Arap olmayana, Arap olmayan, Arap olana, beyaz, karaya, kara da, beyaza takva hasletinden başka bir şeyle üstün tutulamaz!” buyurdu. Peygamberimiz “Tebliğ ettim mi? Tebliğ ettim mi?” diye tekrar tekrar sorduktan ve tebliğatına, yüce Allahı da, “Allahım! Şahid ol!” diyerek tekrar tekrar şahit tuttuktan ve bunları, burada bulunanların, bulunmayanlara ulaştırmalarını tembih buyurduktan sonra halk ile vedalaşınca, halk “Bu, Veda haccıdır!” dediler. Yarın: “Sözlerimi, işitmeyenlere ulaştırın!”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT