BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dünya bu kadar devleti kaldıramaz

Dünya bu kadar devleti kaldıramaz

Yer küredeki anarşi, terör ve huzursuzlukta devlet çokluğunun payı büyük . BM/Birleşmiş Milletler Teşkilatı, kurulduğunda üye sayısı 51’dir. Bugün bir rivayete nazaran 192 devlet var. 1950’lerde 51 devletle yola çıkan dünya, yarım asırda her sene 3 yeni devlete ruhsat vermiş. Şişmiş bir dünya var. Yüzde 50 fazla.> 1950’lerde 51 devletle yola çıkan dünya, yarım asırda her sene 3 yeni devlete ruhsat vermiş. Yer küredeki anarşi, terör ve huzursuzlukta devlet çokluğunun payı büyük . BM/Birleşmiş Milletler Teşkilatı, kurulduğunda üye sayısı 51’dir. Bugün bir rivayete nazaran 192 devlet var. 1950’lerde 51 devletle yola çıkan dünya, yarım asırda her sene 3 yeni devlete ruhsat vermiş. Şişmiş bir dünya var. Yüzde 50 fazla. Nerede ise her kabile, her aşiret devlet olmuş. Ne nüfus tatmini ölçüsü var ve ne de ülke genişliği. Bir şekilde BM’de tescil yapılıyor. Fakat bir şemsiyenin altında, bir yerlere muhtaç. Gerçekte ise BM beş patron devletin güdümünde. Modern düveli muazzama. Veto yani aslında hükümranlık/egemenlik hakkına sahip 5 devlet söz sahibi. ABD, Rusya, Çin, Britanya, Fransa. Lisan hükümranlığı ise bu devlet dillerinin yanısıra Arapça ve İspanyolca ile 6 devlette. Yunanistan’ın 1829 yılındaki isyan ve kopmasıyla Balkanlar, Kafkaslar, şark’ül evsat/Orta Doğu ve şimali Afrika/Kuzey Afrika’yla başlayarak her tarafta devletler yükseldi. Afrika’da bugün de devam etmekte. İri kıyım devletler işlerine geldiği ülkeyi menfaatleri için bölüp yeni gizli sömürgeler ihdas ediyorlar. Sudan onlardan biri. Irak’ta yapmak istedikleri o. Ama öbür taraftan Filstin diye bir dram yok. O topraklarda İsrail, kayıtsız ve şartsız şekilde haklı. Soğuk savaşın bitmesi üzerine yer küredeki devlet sayısı daha da arttı. Eski demirperde ülkelerinden bazıları Baltıklarda, Balkanlarda, Orta Avrupa ve Orta Asya’da devletleşti. Bütün Orta Asya, Türkistan diye tek memleket iken önce Çin ve Rusya arasında Şarki/Doğu Türkistan ve Garbi/Batı Türksitan diye ayrıldı. SSCB’nin dağılmasından sonra Batı Türkistan da beş devlet oldu. Acaba ABD’nin bugün 50 Eyaletli bir birliğe sahip olması mı dünya için daha hayırlı, yoksa 50 ayrı devlet olarak BM üyesi olması mı daha iyi? Suyun mecraında akması, coğrafyanın kanununa riayet edilmesi şart. Düveli muazzama, bugün nasıl ki Irak’a filin züccaciye dükkanına girmesi gibi girmişse, Sovyetler nasıl Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Avrupa’yı perişan etmişse dün de aynı düveli muazzama Osmanlı İmparatorluğu memleketlerine dalıp paramparça etti. Osmanlı Barışı kırıldı. Bunun neticesi olarak Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ve dolayısıyla arz küre huzura muhtaç edildi. Dünya bir damla petrol uğruna harcandı. Onun için asla dönüş gerekiyor. Osmanlı mülklerinin dünyanın selameti için ana çatı altında toplanması lazım. Bölge de dünya da yeniden Türk Barışına muhtaç.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT