BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kabir azabı inkâr edilemez

Kabir azabı inkâr edilemez

Reformcunun kabir azabını inkâr eden sözlerine cevap vermeye devam ediyoruz...Bozuk kitap: 46 Reformcunun kabir azabını inkâr eden sözlerine cevap vermeye devam ediyoruz... İmam-ı Süyuti hazretleri, kabir azabı ile ilgili Şerh-us-sudur isminde müstakil bir eser yazmıştır. Buhari, Müslim ve diğer hadis kitaplarındaki, kabir azabıyla ilgili hadis-i şerifleri nakletmiştir. Her hadis kitabında kabir azabı bildirilmektedir. Kabir azabını inkâr eden, bütün hadis kitaplarını inkâr etmiş olur. Âişe validemiz, (Yâ Resulallah, bu ümmet kabirde azap görecek, benim gibi zayıfların hâli ne olacak?) diye kabir azabını sual edince Resulullah efendimiz, İbrahim suresinin, (Allah, iman edenlere, dünya ve ahirette, sabit sözlerinde [kelime-i tevhidde] sebat ihsan eder) mealindeki 27. âyeti okudu. (Bezzar, Cami-ul-ahkâm) Bu âyette, kabir hayatının hak olduğu bildiriliyor. (Tefsir-i Celaleyn) İslam âlimleri, kabir hayatının âhiret hayatından olduğunu, kabir azabının da âhiret azaplarından olduğunu bildirmişlerdir. (Mektubat-ı Rabbani) Kabir azabı ile ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir: (Kabir azabı haktır.) [Buhari] (Kabir ya Cennet bahçesi veya Cehennem çukurudur.) [Tirmizi] (Kabir azabının çoğu, elbiseye idrar sıçratmaktan olur.) [İ.Mace, Nesai, Hâkim, D.Kutni] (Kovuculuk kabir azabına sebep olur.) [Beyheki] (Şehid, kabir azabından emindir.) [İbni Mace, Beyheki, İmam-ı Ahmed] (Rüyamda birini kabri sıkıyordu. Namazı gelip onu kabir azabından kurtardı.) [Hâkim] (Cuma gecesi Fâtiha suresi ve 15 kere Zelzele suresi okuyarak iki rekât namaz kılan, kabir azabından emin olur.) [Deylemi] (İç hastalıklarından ölen kabir azabı görmez.) [Tirmizi] (Gizleyebilseydiniz, kabir azabını işitmeniz için dua ederdim.) [Müslim, İ. Ahmed, Nesai] (Tebareke sûresini okumak kabir azabına engeldir.) [İbni Mürdeveyh] (Ölüye uygunsuz şekilde ağlanınca kabirde azap görür.) [Buhari] (Namaz kılmayanın kabri ateşle dolar. Tinnin yılanı, her namaz vaktinde sokar.) [Kurretül-uyun] Resulullah, iki kabir yanında durup, (Bunlardan biri idrar sıçramasından sakınmadığı için, diğeri ise Müslümanlar arasında söz taşıdığı için kabir azabı çekiyor) buyurdu. (İbni Mace) Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT