BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Konya 2023’e
hazırlanıyor

Konya 2023’e
hazırlanıyor

Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Türkiye’nin 2023 vizyonuna paralel olarak Konya’nın her alanda gelişmesini hızlandırması gerektiğini söyledi. Vali’nin hedeflerinden biri de şehri denizle buluşturmak.ÖZEL RÖPORTAJ Genel Yayın Yönetmenimiz Nuh Albayrak, Vali Doğan ile görüştü. > Bölgesel kalkınma için önce uluslararası sistemin iyi anlaşılması ve orada yer alınması gerektiğini belirten Vali Doğan, “Sayın Bakanımızın toparlayıcı rolünün de etkisiyle Konya’da bu gerçekleşti. Şimdi artık Türkiye’nin 2023 vizyonuna uygun, ortak hedefe koşuyoruz” dedi. > “Konya markası ile ilgili bir algı oluşturmak için gayret ediyoruz. Bu anlamda da kalkınma ajansları çok güzel roller üstleniyorlar.” > Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde bir alan hazırladık. 21 milyon metrekarelik bu alanı 9 yatırımcıya tahsis ettik. Vali Aydın Nezih Doğan’ı Genel Yayın Yönetmenimiz Nuh Albayrak ve İHA’nın Konya Bölge Müdürü Kenan Arvas makamında ziyaret etti. Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Konya’nın Türkiye’nin 2023 vizyonuna paralel olarak her alanda gelişmesini hızlandırması gerektiğini belirterek, “Küresel rekabetin tam ortasındayız. Bu rekabette yerimiz ne? Ne yaparak avantaj elde ederiz? Avantajlı olduğumuz alanlarda daha güçlü olabiliriz diye meseleyi anlamaya çalışmamız lazım. Küresel rekabetin manasını iyi keşfedersek, kendi bulunduğumuz bölge ve ilimiz için en iyisini yapmış oluruz” dedi. Genel Yayın Yönetmenimiz Nuh Albayrak ve İhlas Haber Ajansı (İHA) Konya Bölge Müdürü Kenan Arvas, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Vali Doğan Konya ile ilgili çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu. Vali Aydın Nezih Doğan, ikinci yılını doldurduğu Konya’da, Türkiye’nin 2023 vizyonuna ve misyonuna uygun, kaliteli, hedefi olan hizmetler için uygun bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını, şu anda bulundukları noktanın da, bunda başarılı olduklarını gösterdiğini söyledi. Vali Doğan, göreve başladığı dönemde Konya’yı temsil eden temel kurumların bir hedef birliğine sahip olmadığını gördüğünü ifade ederek, “Herkes aynı durumu birbirinden farklı ifade ediyordu ama sonuçta doğru o mu, öbürünün söylediği mi çok da anlaşılmıyordu. Dağınıklık vardı. Sayın Dışişleri Bakanımızın da katkıları ile artık daha toparlayıcı bir durum oluştu. Şimdi Konya’nın hedefleri ne olmalıdır, hangi vadede gerçekleştirilmelidir, nasıl bir iş birliği fırsatı oluşturulmalıdır gibi teknik ve akademik çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalarla Konya için daha yüksek bir üretim kapasitesi, daha yüksek bir milli gelir oluşma ve fert başına milli geliri artırma gibi bir niyetimiz var. Bu işin devlet eliyle yapılacak bölümleri altyapının hazırlanması. Yatırımcının bu konuda bilgi sahibi olmasının yollarını aramamız lazım. Konya markası ile ilgili bir algı oluşturmak için gayret ediyoruz. Bu anlamda da kalkınma ajansları çok güzel roller üstleniyorlar. Bakıldığında birbiri ile ilişkili değilmiş gibi görünen pek çok konuda çalışmalar yapıyoruz ama aslında hedef şu: Konya daha çok ve daha kaliteli üretmelidir, marka algısı oluşturarak bu işleri gerçekleştirmelidir” dedi. EN AZ MASRAFLA DENİZE ULAŞMALIYIZ Vali Doğan, Konya’nın yakın yoldan denize inmesi gerektiğini de belirterek, “Artık herkes diyor ki, Konya’da nitelikli bir sanayi teşekkülü için artık denizlere açılmak zorundayız. Bir limanla doğrudan temasımız olması lazım. Bizim stratejik ortağımız, paydaşımız Mersin’dir. İki tane liman var. Bir tane şehir merkezindeki, bir de Taşucu bölgesinde liman var. Biz stratejik olarak hangi Mersin’i desteklememiz lazım gerektiğini düşünmemiz ve konuşmamız gerekiyor. Konya ve Konya’yı besleyen ekonomik güçler daha hızlı biçimde daha az lojistik maliyetler üstlenerek denize ulaşmalı. Birinci hedef şüphesiz mevcut tren yolunun iyileştirilmesi olmalı ama stratejik bir başka amacı daha olmalı. Biz Konya’ya Konya’nın denize en yakın olduğu yerde bir liman arıyoruz demesi lazım. Bu liman doğal olarak Karaman’ı da kat ederek denize indiğimiz bir yer olması lazım. Bu projeleri bizler üretmeliyiz. Böylece bir ortak hedef ortaya çıkmış oluyor” şeklinde konuştu. Vali Nezih Doğan, Genel Yayın Yönetmenimiz Nuh Albayrak’a plaket verdi. KOP İDARESİ KAZANÇ OLACAK Konya tarımıyla ilgili olarak neler yapılıp, nelerden vazgeçilmesi gerektiği konusunda bir fikir birliği oluşturmak gayretleri olduğunu belirten Vali Doğan, şöyle devam etti: “Sulamayla ilgili çok bilinmeyen şeyler, bir bilimsel mekanizmayla tartışılarak ortaya çıkarılmış oldu. Mesela Mavi Tünel’in, sulama problemlerinin ne kadarının halledeceği ama geriye hangi problemlerin kalabileceği ortaya çıkmış oldu. Mavi Tünel kadar iddialı bir projeye daha ihtiyacımız var denildi. Denildi ki bizim şu anda vahşi olarak suladığımız bütün tarım alanlarını basınçlı sulama sistemine geçirmemiz lazım. Çünkü oradan yapacağımız tasarruf kesinlikle başka havzalardan getireceğimiz sudan çok daha değerli denildi. Bu konuda çalışma yapıldı. Merkezi Hükümet düzeyinde baskı kuruldu. Şimdi Konya’nın öncülük etmiş olduğu 2 proje çıkmış oldu. Bir tanesi DSİ Genel Müdürlüğü’nün zaten bütçesinde var olan bir türlü kullanamadığı, sulama kooperatiflerinin rehabilitasyonuna ilişkin kaynağı İl Özel İdarelerine verildi. Konya İl Özel İdaresi, buradan da mevcut projeleri basınçlı sulamaya dönüştürecek kaynağı sağladı. Mevcut sulama altyapımızı, teknolojimizi değiştirmiş olacağız bu arada. İkinci olarak da, Konya Ovası Projesi malum bir resmi proje haline döndü. En son da KOP İdaresi kuruldu. KOP İdaresi kurulmadan hemen evvel bütçeye bir miktar ödenek konulmuştu. Yine Konya’nın o çalışma grubunun dikkati, takibi sayesinde bu konunun öncelikle basınçlı sulama harcamalarına harcanması gerektiği karara bağlandı. Dört ili kapsayan 50 milyon liralık kaynak vardı, bunun 31 milyonu Konya’ya verildi. Şimdi oradan gelen, DSİ’den gelen, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan tedarik ettiğimiz diğer kaynaklar İl Özel İdaresi üzerinden bu yıl 100 milyon liralık sulama sistemi rehabilitasyonu yapmış olacağız ki, bu Konya tarihinde bir ilk oldu. Yani eğer konuyu bütün taraflar aynı duyarlılıkta alırlar ve onun üzerine giderlerse sonuç alınabileceğinin güzel örneklerinden bir tanesi bu.” KONYA 2023 VİZYONUNA NASIL DESTEK OLACAK Konya’nın 2023 ülke hedefine nasıl destek olabileceği konusunu uzun zamandır müzakere ettiklerini belirten Vali Aydın Nezih Doğan, “Disiplin içerisinde bir çalışma grubuyla çalışıyoruz. Türkiye dünyanın toplam üretiminin 0.84’ünü kapsıyor. Halbuki biz dünya nüfusunun 1.1’ine sahibiz. Demek ki, dünya ekonomisine katkımız nüfusumuz ile mütenasip değil. 2023’te oransal anlamda da üretimi artırmış olacağız. Konya ayağına baktığımızda Konya da Türkiye’nin toplam üretiminin 2.4’ünü üretiyor. Hâlbuki toplam nüfus içerisinde Konya’nın payı 2.4’den daha fazla. Konya’nın da bu dezavantajlı pozisyonunun iyileştirmesi, sonra da daha ileri noktalara geçmesi lazım. 2023’de biz toplam milli gelirin asgari yüzde 3’ünü üretelim diye bir hedef koyduk. Böylece, nüfus oranımızdan daha fazla üreten bir Konya’yla karşılaşmış olacağız” dedi. CAZİBE MERKEZİ YAPMALIYIZ Vali Doğan, Konya’da toplam üretilen katma değerler açısından bakıldığında enerji üretiminin sıfıra yakın olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: “Bir tane regülatör var, Konya’da elektrik üretimi yapan. Hâlbuki Konya Türkiye’nin coğrafi anlamda 19’da biri. Yani bu ülkede enerji üretiminin de hiç olmazsa 19’da biri Konya’da yapılmalı. Denilebilir ki enerji üretmek için bir takım kaynaklara ihtiyaç vardır, Konya’da bu yoktur, onun için üretilmemiştir. Hayır öyle de değil. Konya, Afşin-Elbistan’daki rezervden sonra Türkiye’nin en önemli kömür rezervlerine sahip. 1 milyar 832 milyon tonluk bir kömür rezervi var. 1450 kilokalori değerinde bu rezerv. Elbistan’daki rezervle karşılaştırdığımızda oranın kalori değeri daha düşük olduğu için toplam mukayese edildiğinde Konya geri değil. Orada bir santral var ve Türkiye’ye elektrik üretmeye devam ediyor. Burada da bir santral olması lazım. Bununla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda ilgili kamu otoritesi 12 kuruluşa yazı gönderdi. Tanıtım çalışmalarına başlandı. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde muhtemeldir ki Konya’nın Karapınar ilçesinde bir termik santral hizmete geçer. Bizim, güneş ve rüzgâr enerjisine ilişkin kaynaklarımız da var. Güneş ile ilgili bir bilimsel çalışma yaptırdık. Yaklaşık 60 milyon metrekarelik bir alan tespit ettik ve bu alanda radyasyon durumu ölçtürdük. Bugünlerde bir bilimsel çalışmayla oranın fauna ve florasını tespit ettirmeye çalışıyoruz. Bir grup bilim adamı çalışıyor orada ve bize bir rapor hazırlayacaklar. Bir yandan güneşten, bir yandan da termikten enerji üreterek bugüne kadar hiç olmadığımız bir alanda olmuş olacağız. Konya kendi bölgesinden tedarik ettiği enerjiyi kullanmış olacak. Burada Türkiye’nin ilk güneş enerjisi bölgesi oluşursa, Türkiye’de güneş enerjisine ilişkin teknoloji de Konya’da kurgulanır diye varsayıyoruz. Üç ayak üzerine oturtuyoruz temel düşüncemizi; Bir tanesi güneş tarlarının olduğu yer, yani Karapınar’daki 60 milyon metrekarelik alan. İkinci ayak 4 tane üniversitemizin varlığından hareketle bir güneş enerjisi araştırma geliştirme ya da mükemmeliyet merkezi. Üçüncü ayak da alanda kullanılacak fotovoltayik panellerin üretildiği bir sanayi alanı. Bu noktada katma değerin tamamını bölgede bırakmaya yönelik bir çalışma peşindeyiz. Bizim açımızdan hayati öneme haiz olan şey, güneş tarlaları oluşturmak değil, o güneş tarlalarını çalıştırabilecek nitelikte insan gücünü oluşturmak. Hedefimiz, Konya’yı bir cazibe merkezi haline dönüştürüp yerli ve yabancı yatırımcıyı Konya’ya getirebilmek. Ayrıca, Konya’yı nitelikli yabancı sermayenin ilgi alanı haline dönüştürmek istyoruz. Bunu sağladığınızda sanayinin diğer alanlarına da ciddi anlamda katkısı olacak.” SÜT SEKTÖRÜ DAHA GELİŞECEK Konya’nın süt sektörünün daha iyi seviyelerde olması için çalışmalar yaptıklarını da kaydeden Vali Doğan, “Konya’daki bütün hayvancılık işletmelerini bir çalışma grubu ile yeniden gözden geçirdik, eksiklerini tespit ettik. Geleneksel şartlarda yürüyen hayvancılık tipinin sermaye aktarılmış yeni şartlara doğru dönüştürülmesine ihtiyaç var. Mesela son 8 ayda sadece Ziraat Bankası’ndan kullanılan 0 faizli kredi 250 milyon lirayı geçti. Biz burada Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halinde bir alan hazırladık. 21 milyon metrekare büyüklüğündeki bu alanı 9 yatırımcıya tahsis ettik. Bunlar 202 milyon liralık yatırım yapacaklar önümüzdeki birkaç aylık zaman içerisinde bu alanda 18 bin 500 baş hayvan besleyecekler. Üçüncü ayak olarak sosyal destekler sağlayarak yaptığımız bir çalışma da var. Şu anda Konya’nın 1 milyon ton yıllık süt üretimi var. Hedefimiz bunu, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 2 milyon tona çıkartmak, hijyenik koşullarda fabrikaya taşımaktır. Konya Şeker de, dünyanın en büyük et ve süt entegre tesisini yapıyor” şeklinde konuştu. KÜRESEL REKABETİN ORTASINDAYIZ Küresel rekabetin tam ortasında olduğumuzu ifade eden Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, “Küresel rekabette yerimiz yurdumuz ne. Ne yaparak dezavantajlı olduğumuz alanları avantajlı hale dönüştürebiliriz. Avantajlı olduğumuz alanlarda daha güçlü olabiliriz diye meseleyi anlamaya çalışmamız lazım. Küresel rekabetin manasını iyi keşfedersek, kendi bulunduğumuz bölge ve il için yapmış olduğumuz hizmetlerin en iyisini yapmış oluruz. Konya’daki kurum ve kuruluşlarda işbirliğini görüyoruz. Sıcak bir temas halindeyiz. Çeşitli alanlarda ortak çalışma gruplarımız var. Herkes kendi rolünü oynuyor ve başkasının oynamakta olduğu role destek olmaya çalışıyor. Üstte Sayın Bakanımızın toparlayıcı rolü olduktan sonra bu daha net biçimde ortaya çıktı. Daha rahat birbirimizi anlamaya başlamış olduk. Burada birinci unsur, uluslararası sistemin anlaşılmasıdır. Uluslararası sistem anlaşılıp, birbiriyle uyumlu çalışan bir sivil toplum ve kamu görevlisi yapısı ve bunları destekleyen bir üniversite oluşturabilirseniz, o zaman gerçek anlamda ekonomide bir ivme oluşturma şansına sahipsiniz. Burada bulunduğumuz sürece, bizim sorumluluklarımızı iyi anlamış olmamız lazım. Sonra paydaşlarla hukuku geliştiririz. Ben Konya’da bunun gerçekleştiğini düşünüyorum. Şu anda Konya’yı yönetenler bu uluslararası rekabet sihrini çözmüşler gibi geliyor” diye konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT