BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ebû Ya’zî Magribî hazretleri

Ebû Ya’zî Magribî hazretleri

Fas velîlerinin ve âlimlerinin büyüklerinden Ebû Ya’zî Magribî hazretleri buyurdu ki: “Kimseye faydası olmayan, kimseden faydalanamaz.”Ebû Ya’zî Magribî hazretleri Fas velîlerinin büyüklerindendir. On ikinci asrın son yarısında vefât edip, Fas’ta Bâît kasabasında defnedildi... Ebû Ya’zî Magribî, kerâmetleri herkes tarafından görülüp bilinen, ilim sâhibi bir velî idi. Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin sohbetlerinde yetişti. Daha sonra Allahü teâlânın emir ve yasaklarını bildirmek için Fas’a gitti. Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin yolu, Magrib’de onun vâsıtasıyla yayıldı. Bu mübarek zat, sohbetlerinde buyurdu ki: “Sözün hası odur ki, ya Allahü teâlâyı hâtırlatmalı ya da O’ndan haber vermelidir.” “Sâdık kul, daha amel etmeden; hâlis kul, amel edince, amelin tadını alır.” “Şu dört şeyi dört yerde sarf edersen Cennet’i kazanırsın: Uykuyu kabirde, rahatı sırat köprüsünde, iftiharı ve övünmeyi mîzânda, nefsin arzularını Cennet’te.” “Âlim olan, karşısındakinin anlayışına göre konuşur.” “Kul bütün gücüyle günahlardan uzaklaştığı zaman, Allahü teâlânın yardımı, ihsânı her tarafını kaplar. Kalbin günahlar ile kararmasının alâmeti üçtür. Birincisi günah işlemekten korkmamak, ikincisi ibâdetlerde gevşeklik, üçüncüsü de vaaz ve nasîhatlerin ona tesir etmemesidir.” “ONLAR İLİM SAHİBİ DEĞİLDİR” “Âlimin sözü doğru, yediği helâl ve dünyâ malına karşı sevgisi yok ise, zühdü, dünyâya düşkün olmaması çok olur. Ne yazık ki, bugün bu üç hasletten birini bile onların birinde göremiyoruz. Bu durumlarıyla onlara nasıl gülelim ve nasıl yüz verelim. Bu vasıfları kendinde bulundurmayanlar, ilim sâhibi olduklarını, nasıl söylerler. Onlar dünyâya sarılır, dünyâyı birbirinden kıskanırlar. Dünyâlık için birbirine hased ederler. Devlet adamlarının yanında birbirlerini çekiştirir ve gıybet ederler. Maksadları, ellerine geçen dünyâlığı, başkalarına kaptırmamak ve fânî şeyleri ellerinden kaçırmamaktır. Yazıklar olsun ey âlimler! Siz peygamberlerin vârisleriydiniz. İlmi alırken birçok vazîfe yüklenmiş oldunuz. Şimdi o vazîfeleri yapmıyorsunuz. İlminizi şeref vesilesi yapıp onunla dünyâlık kazanmaya bakıyorsunuz. Âhirette, Cehennem’e ilk atılan zümre olmaktan nasıl korkmuyorsunuz, anlamıyorum!” Ebû Ya’zî Magribî hazretleri vefat etmeden kısa bir zaman evvel buyurdu ki: “Kimseye faydası olmayan, kimseden faydalanamaz.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT