BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tasarruf etmeyi unuttuk cari açığı büyüttük

Tasarruf etmeyi unuttuk cari açığı büyüttük

Finansman kaynaklarına erişimin kolaylaşmasıyla tasarruf anlayışı yerini tüketim çılgınlığına bırakırken, borç parayla yapılan alışverişler Türkiye’nin cari açığını sürekli artırıyorCari açık yükselişini sürdürürken, Merkez Bankası Danışmanı Zafer Yükseler’in hazırladığı çalışmada göre cari açıktaki artışın hızlı büyümeden değil daha çok tüketimden kaynaklandığına dikkat çekildi. Merkez Bankası Danışmanı Yükseler’in “Türkiye’nin Karşılaştırmalı Cari İşlemler Dengesi ve Rekabet Gücü Performansı (1997-2010 dönemi)” konulu çalışmasında 1997-2010 döneminde Türkiye’nin dış ticaret ve cari işlemler dengesindeki gelişmeler ve etkileyen faktörler irdelendi. Cari işlemler dengesi performansını değerlendirebilmek amacıyla da ülkenin dış ticareti içinde önemli payı bulunan ve uluslararası piyasalarda rakip konumdaki 15 ülkenin performansıyla karşılaştırma yapıldı. Çalışmaya göre 2005 ve 2010 döneminde, Türkiye’de cari işlemler açığının yükselmesinin temel nedeni tasarruf oranındaki düşüş. Çalışmaya göre, 1997-2010 döneminde 15 ülke tasarrufların GSYH’ye oranı yüzde 22.7 iken Türkiye’de yüzde 17.8 olarak hesaplandı. Alt dönemler itibariyle, yatırım ve tasarruf oranları incelendiğinde, 2005- 2010 döneminde 15 ülke genelinde tasarruf fazlasının arttığı, Türkiye’de ise tersi bir eğilim yaşandığı ve önemli bir tasarruf açığının ortaya çıktığı görüldü. Yani tasarruf açığı, yatırım oranının yükselmesinden çok tasarruf oranının gerilemesinden kaynaklandı. Ayrıca 1997-2010 döneminde Türkiye’de hanehalkı ve firmaların tasarruf etme eğiliminin önemli ölçüde zayıfladığı gözleniyor. 2003 yılında hane halkı borcunun GSYH’ye oranı yüzde 3 iken, 2010’da yüzde 17.3’e yükseldi. Sanayi ve hizmetler sektörü genelinde, 2002 yılında işletme artığının ciroya oranı yüzde 23.4 düzeyindeydi, oran, 2008’de yüzde 15.3’e geriledi. Çalışmada konuya ilişkin şu tespitlere yer verildi: “Türkiye’de, yüksek büyüme dönemlerinde cari işlemler açığı verilmesinin normal olduğu görüşü hakim bulunmaktadır. Ancak, 1997-2010 dönemi yatırım ve tasarruf oranları incelendiğinde, cari işlemler dengesindeki bozulmanın arka planında, büyük ölçüde tasarruf oranındaki gerilemenin etkili olduğu görülmektedir. Finansman imkanlarındaki artış ve tüketicilerin finansman kaynaklarına erişiminin kolaylaşması, tüketici kredilerini ve hanehalkı borçluluğunu artırmış ve kişilerin tasarruf eğilimlerini zayıflatmıştır. Ayrıca Türkiye özellikle yükselen piyasa ekonomilerine, karşı rekabet gücü kaybetmiştir. Bu durum, yükselen enerji ithal faturasına ek olarak, enerji-dışı ithalatta da artışa yol açmış, ihracatımızı ise olumsuz etkilemiştir.” FERT BAŞINA BORÇ ARTTI 2003 yılında hane halkı borcunun GSYH’ye oranı yüzde 3 iken tüketim çılgınlığı sebebiyle 2010’da yüzde 17.3’e yükseldi Cari açık 5 ayda 37.3 milyar $ oldu Merkez Bankası tarafından açıklanan 2011 yılı Mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre bu yılın ilk beş ayında cari açık geçen yılın aynı dönemine göre 20 milyar 435 milyon dolar artarak, 37 milyar 274 milyon dolara yükseldi. Cari açık geçen yılın ilk 5 ayında 16 milyar 839 milyon dolar düzeyindeydi. Geçen yıl mayısta 2 milyar 944 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 7 milyar 753 milyon dolar açık meydana geldi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT