BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ebû Bekr Ya’fûrî hazretleri

Ebû Bekr Ya’fûrî hazretleri

“Dînini bilen, seven ve kayıran mübârek insanların ilm-i hâl kitâblarını alıp, çoluğuna çocuğuna öğretmek, her Müslümânın birinci vazîfesidir...”Ebû Bekr Ya’fûrî hazretleri Şam evliyasındandır. Şam’a yakın Ya’fûr köyünde yaşadı. 1294 (H.693) senesinde vefât etti. Açık hâlleri ve kerâmetleri vardır. Zühd, takvâ ve verâ sâhibi bir zât idi. Ebû Bekr Ya’fûrî, vefatından kısa bir zaman önce buyurdu ki: “Allahü teâlânın bildirdiği her din, iki kısımdır: İ’tikâd ve amel. Ya’nî îmân ve ahkâm. Bunlardan i’tikâd, her dinde aynıdır. İ’tikâd, dînin aslı ve temelidir. Din ağacının gövdesidir. Amel ise, ağacın dalları, yaprakları gibidir. Eski dinlerde bildirilmiş olan i’tikâdlar zamânla bozulmuştur. Şimdi doğru i’tikâd, yalnız İslâm dîninin bildirdiği i’tikâddır. Bu doğru İ’tikâdı olmayan, Cehennemden kurtulamaz. Kıyâmette azâbdan kurtulmasına imkân yoktur. Ameli olmayanların kurtulması umulur. Bunların işi, Allahü teâlânın irâdesine kalmış olup, isterse affeder, isterse, günâhları kadar azâb ederek, sonra Cehennemden çıkarır. Cehennemde ebedî kalmak, İslâm dîninin bildirdiği doğru i’tikâdı olmayanlar, ya’nî, Muhammed aleyhisselâmın bildirdiği İslâm dîninden olan şeylere inanmayanlar içindir. Bu i’tikâdı olup da, ameli olmayanlar, ya’nî kalb ile beden ahkâmını yerine getirmeyenler, Cehenneme girseler bile, sonsuz kalmayacaklardır. MÜSLÜMANIN BİRİNCİ VAZİFESİ İ’tikâd edilecek şeyler, dînin esâsı, Müslümânlığın zarûrî, lâzım temeli olduğundan, bunları bildirmek ve öğrenmek herkese lâzımdır. Bunları öğrenmek, her insanın birinci vazîfesidir... Îmân ve i’tikâd aynıdır. Bunları anlatan geniş ve derin ilme (İlm-i kelâm) denir. Kelâm ilmi âlimleri, çok büyük insanlardır ve kelâm kitâbları pek çoktur. Bu kitâblara, (Akâid kitâbı) da denir. Amel edilecek, ya’nî kalb ile ve beden ile yapılacak ve sakınılacak şeylere, (Ahkâm-ı islâmiyye) veyâ sâdece (İslâmiyyet) deriz. Beden ile yapılacak ahkâm-ı islâmiyyeyi bildiren ilme (İlm-i fıkh) denir. Dört mezhebin kelâm kitâbları aynı olup, fıkh kitâbları başka başkadır. Halk için, ya’nî tahsîli olmayanlar için yazılmış olan ve herkesin bilmesi, inanması ve yapması gereken kelâm (ya’nî îmân), ahlâk ve fıkh bilgilerini kısaca ve açıkca anlatan kitâblara (İlm-i hâl) kitâbları denir. Dînini bilen, seven ve kayıran mübârek insanların ilm-i hâl kitâblarını alıp, çoluğuna çocuğuna öğretmek, her Müslümânın birinci vazîfesidir...”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT