BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Karadağ Sırbistan’dan ayrılabilecek mi?

Karadağ Sırbistan’dan ayrılabilecek mi?

1991’de Yugoslavya’nın, eski Yugoslavya Federasyonu’nu oluşturan Federe Devletlerin bağımsızlıklarını ilân etmeleri sonucu parçalandığını ve 17 Nisan 1992’de Sırbistan ile Karadağ’ın yeni bir “Yugoslavya Federasyonu” oluşturduğunu biliyoruz.1991’de Yugoslavya’nın, eski Yugoslavya Federasyonu’nu oluşturan Federe Devletlerin bağımsızlıklarını ilân etmeleri sonucu parçalandığını ve 17 Nisan 1992’de Sırbistan ile Karadağ’ın yeni bir “Yugoslavya Federasyonu” oluşturduğunu biliyoruz. Ne var ki, Adriyatik sahili kenarında yer alıp Sırbistan’ı denize ulaştıran ve sadece 650.000 nüfusu bulunan küçük Karadağ Cumhuriyeti’nin, Yugoslavya Federasyonu’nun Başkanı ve Sırp kasabı Slobodan Miloseviç’in kontrolünden çıkmak için son zamanlarda büyük çabalar sarfettiği görülmektedir. Nitekim Karadağ’ın 1999 yılının Kasım ayında, Alman markını resmî para olarak kabul ettiği ve bunun üzerine Belgrad’taki Merkez Bankası’nın Sırbistan ile Karadağ arasındaki bütün parasal işlemleri bloke ettiği ve Küçük Karadağ’ın İtalya, Hırvatistan ve Macaristan ile daha yüksek fiyatlarla alış veriş yapmak zorunda bırakıldığı görülmekte, bu durum ise Karadağ’ın esasen sendeleyen Yugoslavya Federasyonu’ndan “Ayrılma rüzgârları”nı artırmasına yolaçmaktadır. Hırvatistan’ın başına, Batı taraftarı ve Liberal bir hükümetin ve devlet başkanının seçim ile yönetime gelmesi, Karadağ ile Kuzey komşusu Hırvatistan arasındaki ilişkileri düzeltmekte ve Adriyatik kumsal sahillerini paylaşan bu iki ülkenin bu sahilleri bir “Turizm Cenneti”ne çevirmelerine olanak hazırlamaktadır. Diğer taraftan Karadağ Başbakanı Filip Vujanoviç’in, Ocak ayının ortalarında, Makedonya ve Arnavutluk Başbakanlarıyla Makedonya’nın Ohrid şehrinde biraraya gelerek, üç ülke arasındaki ulaşım, haberleşme ve enerji alanındaki politikalarını tartışmaları gözden kaçmamıştır. Cumhurbaşkanımız Demirel’in de katıldığı, 30 Temmuz 1999 zirvesi sonunda, Saraybosna’da “Güneydoğu Avrupa için İstikrar Paktı”nın imzalanması bu bölgedeki ülkelerin Miloşeviç yönetimine karşı işbirliği yapmalarını öngörmekte, bütün bu gelişmeler ise Karadağ Cumhurbaşkanı Milodjukanoviç’in, eğer Sırbistan daha yumuşak bir Federasyon Formülüne razı olmazsa, Karadağ’ın bağımsızlığı kararını referanduma sunmak plânını gündeme getirmektedir. Bununla birlikte gözlemciler Karadağ’ın Sırbistan’dan kurtulmasının pek kolay olmayacağı fikrindedirler. Sırbistan’da bir milyon Karadağ kökenli kişinin yaşaması ve özellikle 20.000 kişilik bir Yugoslav garnizonunun Karadağ’da üslenmiş olması bu ayrılmayı güçleştirecek en önemli faktörlerdir. Aynı gözlemciler, 15 Ocak 2000 günü Belgrad’ta katledilen Sırp kasabı Arkan’ın ölümünde Miloşeviç’in parmağının bulunduğunu ve bunun nedeninin, Arkan’ın Karabağ’daki Bağımsızlık taraftarı yönetime destek vermesi olduğunu iddia etmektedir. Belgrad yönetimi ise bu iddiayı reddetmekte ve Arkan’ın bir hesaplaşma sonucu, Karadağlı caniler (!) tarafından vurulduğunu ileri sürmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT