BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Alperenlik mesleği

Alperenlik mesleği

Oto kuaföründen internet cafeye kadar, günümüz mesleklerinin sahibi olan arkadaşlar! Biliyor musunuz Hoca Ahmet Yesevi hazretlerini? Yani Hazret-i Pir-i Türkistan’ı, yani Hazret-i Sultan’ı, yani Kul Hâce Ahmed’i...Oto kuaföründen internet cafeye kadar, günümüz mesleklerinin sahibi olan arkadaşlar! Biliyor musunuz Hoca Ahmet Yesevi hazretlerini? Yani Hazret-i Pir-i Türkistan’ı, yani Hazret-i Sultan’ı, yani Kul Hâce Ahmed’i... Ahmed bin Muhammed Yesevî rahmetullahi teala aleyh; Batı Türkistan’da, şimdiki Kazakistan’da bulunan Yesi’lidir. Yüsuf-i Hemedânî’nin üçüncü halifesi olan Hâce Atâ-i Yesevî, vefatından (1194) önce talebelerine; “Abdülhâlık-ı Goncdüvani’ye tabi olmalarını” vasiyet eder. * 63’üncü yaşında; “şu dünyanın yüzüne Sevgili Peygamberimizden fazla bakamam” deyip, kazdırdığı mezarın içine girer. Fakat ömrü uzundur. Bir o kadar yıl daha toprak altından irşada devam eder... İlmin ve doğru inanışın çağlayanıdır. On binlerce talebesini yetiştirip belirli hedeflere gönderir. Hak yol olan Ehl-i sünnet itikadını hücrelerine kadar sindirmiş; kelam, kalem, kılıç sahibi bu alperen gaziler, hocalarının emriyle hep batıya doğru giderler. Aynı yayın oklarıdırlar. Bir daha geri dönmemek üzere salınmışlardır. Bu yüzden şimdi her ovada, her dağ başında, her kasaba ve köyde “Horasan erenlerinden” birinin kabrini görürüz... Onlar kıymetli bir mektubun zarflarıdırlar ve aldıkları inancı başkalarına taşımışlardır. Çevrelerinde harelenenlerse çok talihli kimselerdir. * Şimdi, günümüzde, aynı mektubun zarfı olan arkadaşlar! Sizler, sekizyüz yıl önce yaşasaydınız hangi işle uğraşırdınız?.. Veya binlerce kilometre yoldan gelip çarıkçılık, eyercilik, zembilcilik, değirmencilik ve sair işlerle uğraşmış olan alperenler; günümüzde yaşasaydılar meslekleri ve iş yerlerinin adı ne olurdu? İnsanları çevrelerine nasıl toplarlardı? Peki sizin ne farkınız var Türkistan Baba’nın evlatlarından, hiç düşündünüz mü?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT