BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şûra’dan sonrası

Şûra’dan sonrası

Yüksek Askerî Şûra sona erdi. Silâhlı Kuvvetlerimiz’in yeni komuta düzenlemesi yapıldı. İmparatorluk dönemimizden beri çekişmeli sivil asker ilişkileri, AB standartlarına epey yaklaşacak şekilde gelişti. Türkiye tarihinin önemli inkılâplarından birini gerçekleştirdik.Yüksek Askerî Şûra sona erdi. Silâhlı Kuvvetlerimiz’in yeni komuta düzenlemesi yapıldı. İmparatorluk dönemimizden beri çekişmeli sivil asker ilişkileri, AB standartlarına epey yaklaşacak şekilde gelişti. Türkiye tarihinin önemli inkılâplarından birini gerçekleştirdik. Avrupa Birliği ve demokrasi dünyasında subay, saygın bir sınıftır. Politikaya giremez. Politikayı sevenler, üniformalarını çıkarmak zorundadır. Bir yüzyılı bulmayan Cumhuriyet tarihimiz, sıkıyönetimlerle, anayasa dışı askerî müdahalelerle doludur. Genellikle, karanlık, karmaşık yıllardır. Bizi demokrasiden uzaklaştırmış, Türkiye, ârızalı devlet imajı vermiştir. Bu çok büyük ve olumlu inkılâbı başaran, Cumhurbaşkanımız’ın tam desteğini alan Tayyip Erdoğan, 4 orgeneralin istifa sebeplerini de değerlendirecektir. Şikâyet açıktır: Uzun, yavaş, belirsiz yargı sistemidir. Bu durum, Avrupa Birliği ve demokrasi âlemi ile de aramızı açabilir. Yargı mensuplarımız, rahatsız ve onlar da şikâyetçidir. Yasalarımız o derecede karmaşıktır ki, yargıç ve savcı sıkıntı içindedir. Subaya eleştiri de, yargıya eleştiri de özen ve dikkat ister. Zaten dikkat ediyoruz. Yargının en üst şahsiyetleri, resmî söylevlerinde, şikâyetlerini dile getirmişlerdir. Subay ve yargıç, huzurlu olmalıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin her alanda büyük atılımlar yaptığı ve millî iradeye dayandığı doğrudur. Yandaşımız ve karşıtımız dünya devletlerinin de değerlendirmeleri bu istikamettedir. Âcil aksaklıklar hükûmet kararnameleri ile, açılınca Meclis’e sunularak çözümlenirse, demokrasimiz gelişecektir. Mükemmele gidiş hız kazanır. Başta Suriye, birçok dış konu, Türkiye’nin kucağındadır. Dış politika Türkiye’nin hayat damarıdır. Böylesine bir coğrafyada yaşıyoruz. Krize dönüşebilecek bir haftayı, piyasayı da ürkütmeksizin başarı ile sonuçlandırmak, devlet yönetiminde büyük başarıdır. Geleceğe daha iyimser, daha ümitli, daha gururlu bakıyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT