BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ücret kesme cezası

Ücret kesme cezası

Bilindiği gibi ücret, işçinin ve ailesinin tek geçim kaynağıdır. Bu nedenle yasa koyucu ücreti koruma gereği duymuştur. Örneğin, yasaya göre, işçilerin ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez. Ücret, imtiyazlı alacaktır.Bilindiği gibi ücret, işçinin ve ailesinin tek geçim kaynağıdır. Bu nedenle yasa koyucu ücreti koruma gereği duymuştur. Örneğin, yasaya göre, işçilerin ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez. Ücret, imtiyazlı alacaktır. İşverenin iflası halinde birinci sırada alacak olarak işçiye ödenecektir. İş Kanununun 32. maddesinde işverenin, hizmet akdi ve toplu iş sözleşmesinde gösterilen nedenler dışında ücret kesme cezası verilemeyeceğini hüküm altına almıştır. Ayrıca kanun, ceza amacıyla yapılacak kesintinin üç günlük kazançtan fazla olamayacağını da belirtmiştir. Böylece, özellikle hizmet akdine konacak hükümler ile işverenin ücretten fazla kesinti yapmasının önüne geçilmiştir. İşveren, toplu iş sözleşmesinde veya hizmet akdinde belirtilen nedenlerden dolayı işçiye para cezası vermiş ise bunu hemen nedenleriyle birlikte işçiye bildirmek zorundadır. Ayrıca kesilen paralar bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hesabına bakanlıkça belirtilen milli bankalardan birisine yatırılacaktır. Çalışma Bakanlığı bu paraları işçilerin yararına bir işte harcamak zorundadır. (İ.K:m.32) Bu hükümlere aykırı hareket eden işverenler hakkında para cezası uygulanacaktır. (Dudullu’dan yazan Şakir Aslan’ın sorusuna cevaptır) Malulen emeklilik talebinin reddedilmesi Mustafa DEMİR-Bigadiç:Sigortaya girişim 01.09.1989 dur. Çalışırken ateşli hastalık geçirdim ve gözlerimde görme bozukluğu başladı. 3.5 yıl Bağ-Kur’lu oldum ve 1994 yılından itibaren SSk isteğe bağlı sigortaya prim ödüyorum. 1997 yılında Malulen emeklilik müracaatı yaptım. SSK Hastanesi çalışamaz raporu verdi. Ankara’dan red cevabı geldi. Gerekçe de sigortalı çalışmaya başlamadan önce sakat olduğum yazılmış. Ben ilk çalışmaya başladığımda sakat değildim. SSK’nın bu kararına karşı ne yapabilirim.? Cevap:SSK’dan malulen emekli olabilmek için, malul sayılmanız ve en az 1800 gün hizmetinizin olması gerekmektedir. Yasaya göre, çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybedenler veya tedavi gördüğü bir hastalık sonucu çalışamaz raporu verilen kişiler malul sayılmaktadır. Bu raporların SSK sağlık tesisleri sağlık heyeti tarafından verilmesi gerekmektedir. Bu şartların yanı sıra yasa, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunduğu, önceden veya sonradan yeterli belgelerle tespit edilen sigortalılar bu hastalık veya arızası nedeniyle malullük sigortası yardımlarından yararlanamayacağını hüküm altına almıştır. Yani bir kişinin malullük aylığı alabilmesi için sigortalı çalışmaya başladıktan sonra malul olması gerekmektedir. Verilerinize göre prim ödeme gün sayısınız malulen emeklilik için yeterlidir. SSK hastanesi çalışamaz raporu vermiş. Ancak, sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarihte sakat olduğunuz için red cevabı almışsınız. Oysa siz işe başladıktan sonra gözlerinizin bozulduğunu iddia ediyorsunuz. Gerçekten sonradan hastalandıysanız, hangi tarihlerde nerelerde tedavi olduğunuzu hastane kayıtlarından çıkararak ispat edebilirsiniz. Kurumun red yazısına karşı Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Kuruluna itiraz edebilirsiniz. Sağlık İşlemleri Tüzüğü’nün 43. maddesinin 3. fıkrası “sigortalıların malullük hallerinin tespitine ilişkin kararlara itirazın bu kurul tarafından sonuçlandırılacağı” belirtilmiştir. İtiraz süresi bir ay olarak belirlenmiştir. Siz bu süreyi geçirmişsiniz. Tekrar malulen emekli olmak için emeklilik müracaatı yapınız ve ikinci kez olumsuz cevap alırsanız itiraz ediniz. Yapacağınız itiraza da olumsuz cevaplanırsa İş Mahkemesinde dava etmeniz gerekecektir. Hemen belirtelim ki, sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarihten önce sakatlığınız veya hastalığınız var ise malulen emekli olma çabasından vazgeçiniz. Sosyal Sigortalar Yasanının 60. maddesinin (C) fıkrasında, sakatların 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesi ile daha kolay emekli olmasına imkan tanınmıştır. Bunun için sakatlık vergi indirim belgesi alınması yeterlidir. Sizin 15 yıllık sigortalılık süreniz 2004 yılında tamamlanmaktadır. Bu tarihe kadar sakatlık vergi indirim belgesi işlemlerini tamamlarsanız emekli olabilirsiniz. Bulgaristan’da geçen hizmetimi birleştirebilir miyim? Azize ÖZGÜR-Tekirdağ: 1989 Yılında Bulgaristan’dan geldik. Türkiye’de 01,08,1989 tarihinden sigortaya girişim var. Yaklaşık 6-7 yıllık hizmetim var. Hala sigortalı olarak çalışıyorum. 1951 doğumluyum. Bulgaristan’da 17 yıllık hizmetim var. Türkiye ile Bulgaristan arasında ne gibi bir anlaşma var. Ne zaman emekli olabilirim? Cevap:Bulgaristan ile Türkiye arasında sosyal güvenlik anlaşması olmadığı için oradaki hizmetinizi Türkiye’ye aktaramıyorsunuz. Ancak, iki ülke arasında sosyal güvenlik anlaşması yapılması için iki yıl öncesinden başlatılan çalışmalar vardı. Son günlerde bu konu ile ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu çalışmaların sonunda çıkan sonuç şimdilik, Bulgaristan’dan emekli olan göçmen vatandaşların aylıklarını Türkiye’den almasına imkan tanıyan anlaşmadır. Hizmet birleştirmesinde, Bulgaristan’dan çok Türkiye için sorun var. Bulgaristan’daki hizmetlerinizden dolayı adınıza yatan primlerin değeri Türkiye ile kıyaslandığında oldukça azdır. Hizmet birleştirmesi, bir anlaşma ile sağlanırsa binlerce kişi bu haktan yararlanacaktır. Dolayısıyla zaten ekonomik çıkmaz içinde bulunan Türk Sosyal Güvenlik Kurumlarına yeni külfet getireceği düşünülmektedir. Bu nedenle görüşmelerin ağırdan alındığı kanaatindeyim. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Vatandaşlarının hak ve hukukunu her şart altında gözetmesi anayasal bir görevdir. Bir an önce Bulgaristan ile anlaşma yapılması gerekmektedir. Bulgaristan ile anlaşma olmadığından ne zaman emekli olabileceğiniz sorunuza, sadece Türkiye’deki hizmetlerinizi dikkate alarak cevap verebilirim. Buna göre, 15 yıllık sigortalılık sürenizin tamamlanacağı Ağustos 2004 tarihinde prim ödeme gün sayınızı en az 3600 güne çıkararak emekli olabilirsiniz. Bu tarihten önce anlaşma sağlanırsa hemen emekli olabilirsiniz. Kısa ... kısa ... kısa ... Firdevs DEĞİRMENCİOĞLU-İzmir:Aralık 1999 sonu itibarıyla 10 yıl 2.5 ay fiili hizmetiniz (prim ödemesi) var. Kadın sigortalıların yaş haddinden emekli olabilmesi için, en az 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödemesi ve 52 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir. Siz 15 yıl sigortalılık süresini tamamlayacağınız Eylül 2004 tarihinde emeklilik müracaatında bulunabilirsiniz. Gün sayınız yeterli olduğu için prim ödemeyi durdurabilirsiniz. İsteğe bağlı sigortadan çıkmak için dilekçe verebilirsiniz. K.B.-Bandırma: Yeni yasanın yürürlük tarihinde 22 yıllık sigortalılık süreniz olduğu için emekli olmak için 45 yaşınızın tamamlanmasını bekleyeceksiniz. Gün sayınız asgari tutarın üzerinde olduğu için bu konuda sorununuz yok. (Erkek olduğunuz varsayılarak sorunuz cevaplanmıştır.) Hüseyin TIĞLI:Bağ-Kur’u kapatıp sigortaya geçerseniz 3.5 yıl sonra emekli olursunuz. Bağ-Kur’a devam ederseniz 8.5 yıl sonra emekli olursunuz. Askerlik borçlanması yaparsanız Bağ-Kur’dan 7 yıl sonra emekli olabilirsiniz. Alaattin KERME-Eskişehir: Süreksiz tarım işçi sigortasına yapmış olduğunuz 1440 gün hizmetinizin neden iptal edildiğini Eskişehir Sigorta Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz. Primleri yatırdığınıza göre iptal edilmesi için bir neden yoktur. Elbette Süreksiz tarım işçileri sigortasında geçen hizmetiniz daha sonraki SSK hizmetiniz ile birleştirilebilir. Öncelikle iptal sorununu çözmelisiniz. İptal nedenini posta ile bana gönderirseniz daha doğru yorum yapabilirim. Şerif Ali AYTEMUR-Aydın:Eşinizin emeklilik işleminin iptali ile ilgili olarak gerekçenin ne olduğunu anlayamadım. Değerlendirme yapabilmem için Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur hizmetlerinin tam olarak başlangıç ve bitiş tarihleri, ilk emeklilik müracaat tarihi vb. bilgeleri ayrıntılı olarak yazmanız gerekiyor. Verileriniz eksik olduğu için değerlendirme yapamadım. Hayati ALKIŞ-İnegöl: SSK’dan yaşlılık aylığı alırken Emekli Sandığında geçen hizmetlerinizi birleştirdiğiniz için ikinci kez emekli sandığından emekli olamazsınız. Ayrıca Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık aylığı alan emekli sigortalılar sigortalı bir işte çalışmaya başlamaları halinde bir ay içinde kuruma bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde yaşlılık aylığı kesilmekte ve ödenen aylıklar geri istenmektedir. Türk Sosyal Güvenlik sisteminde bir kişinin iki kurumdan emekli olmasını yasaklayan veya müsaade eden bir hüküm yok. Ancak, genel görüşe göre bir kişi iki kuruma tabi olamaz yönündedir. Mürsel HÜRDOĞAN- İstanbul: 1986 yılından sonra vergi kaydınız var ise zorunlu olarak bağ-kur sigortalısı oluyorsunuz. Vergi mükelleflerinin bağ-kur’a kayıt yaptırmaları zorunludur. Verdiğiniz bilgilerden anladığım kadarıyla vergi dairesinden kaydınız çıktığı için SSK sizi bağ-kur’a gönderiyor. Mükellef olduğunuz dönem için geriye dönük bağ-kur’a borçlanma yapmanız gerekmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT