BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ebü’l-Hasan Cûsukî hazretleri

Ebü’l-Hasan Cûsukî hazretleri

Buyurdu ki: “İslâmiyetin emir ve yasaklarını öğreterek, seni yanlış yollara düşmekten sakındıracağını bilmediğin kimselerle arkadaşlık etme!”Ebü’l-Hasan Cûsukî hazretleri, Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin halîfelerinden, Ali bin Hîtî’nin talebesi idi. On ikinci asır sonlarında vefât etti. Doğum yeri olan Cûsuk köyüne defnedildi. Kabri halk tarafından ziyâret edilmekte, onun feyz ve bereketinden faydalanılmaktadır. Ali bin Hîtî’nin yanında kemâle gelen Ebü’l-Hasan Cûsukî, maddî, mânevî bütün ilimlerin inceliklerine kavuştu. Allahü teâlâya olan aşkını, şiirlerinde terennüm eyledi. Ali bin Hîtî hazretlerinin halîfesi oldu. Pekçok talebe yetiştirdi. Feyz ve nûrları her tarafa yayıldı. Ebü’l-Hasan Cûsukî hazretleri buyurdu ki: “Âlimlerin bozulmasının alâmeti ikidir: Biri, bildiklerini yapmazlar, bilmedikleriyle amel ederler. İkincisi, yapmamaları emredilen şeyleri yaparlar.” “Faydasız söz söylemek ve herkesle haşir-neşir olmak, Allahtan yüz çevirmenin alâmetidir.” “Bir kimsenin Cehennemlik olduğu, üç şeyde açıkça görülür: Kendisine ilim verilir, amelden mahrûm edilir. Amel verilir, ihlâstan mahrum edilir. Allah adamlarının sohbetleri ile şereflenir, onlara hürmet etmez.” “İlim yükseltir, cehâlet alçaltır.” “Sabır şecâat, yalan âcizlik, doğruluk kuvvettir.” “İslâmiyetin emir ve yasaklarını öğreterek, seni yanlış yollara düşmekten sakındıracağını bilmediğin kimselerle arkadaşlık etme!” ÎMÂN, SÖZ VE AMEL... “Sünnete uymakta sabırlı ol. Daha önce yaşamış olan büyüklerin durduğu yerde dur. Söylediklerini söyle, sakındıklarından sen de sakın. Onların yoluna gir. Îmân sözle, söz amelle, bunların üçü (îmân-söz-amel) ise ancak Peygamberimizin bildirdiklerine uygun ise doğrudur. Büyüklerimiz, îmânı amelden, ameli de îmândan ayırmazlardı. Îmân bunların hepsini içine alan bir isimdir. Amel de îmânı doğrular. Kim diliyle inandığını söyler, fakat, kalbiyle inanmaz, ameliyle de inancını ve sözünü doğrulamazsa, onun îmânı kabûl edilmez. Âhirette zarara uğrayanlardan olur.” Ebü’l-Hasan Cûsukî hazretleri, vefatın yakın söylediği şu şiiri söyledi: “Gözlerimin göremediğini gören kalbim seni arzuluyor/Gönlüme ümid etme ve isteme arzusunu sen verdin/Bana bu isteği verdiğin gibi, isteyeceğimi de bilmektesin/Kalbim, yalnız seni istiyor ve ben, gönlümde senden başkasına yer ayırmadım.”
Reklamı Geç
KAPAT