BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çalışan Dünyası

Çalışan Dünyası

12 Eylül mağdurlarının gözaltı ve tutukluluk sürelerini borçlanarak sigortalılık sürelerine ekleyebilmeleri için 6111 sayılı Kanun ve Kanuna eklenen geçici 36. madde ile tanınan süre 25 Ağustos Perşembe günü sona eriyor. Bu sebeple köşemizi bugün ve yarın bu konuya ayıracağız. Yazının hazırlanmasına katkılarından dolayı Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Vedat İlki’ye teşekkür ediyoruz...12 Eylül mağdurlarının borçlanabilmesi için son tarih 25 Ağustos 2011 12 Eylül mağdurlarının gözaltı ve tutukluluk sürelerini borçlanarak sigortalılık sürelerine ekleyebilmeleri için 6111 sayılı Kanun ve Kanuna eklenen geçici 36. madde ile tanınan süre 25 Ağustos Perşembe günü sona eriyor. Bu sebeple köşemizi bugün ve yarın bu konuya ayıracağız. Yazının hazırlanmasına katkılarından dolayı Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Vedat İlki’ye teşekkür ediyoruz... Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu 12 Eylül 1980 tarihinden sonra, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca kurulan sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar sebebiyle yakalanan veya tutuklananlardan, daha sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenlerin, gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri için kendilerine ya da hak sahiplerine, 6111 sayılı Kanun ve Kanuna eklenen geçici 36. madde ile borçlanma imkânı getirilmişti. Bu şekilde borçlanılan süreler, 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamında prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilecek ve hak sahiplerinin sigortalarına eklenecektir. Bu borçlanma işlemi, 12 Eylül mağduru vefat etmiş ise, hak sahipleri rafından da talep edilebilecektir. Ancak, bu haktan yararlanmak isteyenlerin, durumlarını belgeleyerek 25.08.2011 tarihine kadar SGK’ya yazılı talepte bulunmaları gerekmektedir. Borçlanmak istenilen süre kanunda ‘hak düşürücü’ olarak belirlendiğinden, sürenin bitmesinden sonra borçlanma imkânından yararlanılması da mümkün olmayacaktır. HESAPLAMA?NEYE GÖRE?YAPILACAK? Gözaltında veya tutuklulukta geçen süreler, talep tarihinde 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının % 32’si üzerinden hesaplanacaktır. Formülü de şöyle: (Borç tutarı=Günlük kazancın alt sınırıxBorçlanılacak gün sayısıx% 32) Gözaltına alınmalarından veya tutuklanmalarından dolayı dava açıp tazminat alanlar, tahakkuk eden borçlanma bedelini, tebliğ tarihinden itibaren altı ay içerisinde ödeyeceklerdir. Gözaltına alınmalarından veya tutuklanmalarından dolayı tazminat almamış olanların tahakkuk eden borçlanma bedeli ise Hazinece ödenmek suretiyle borçlandırılacaktır. Yukarıda da belirtildiği gibi; bu şekilde borçlanılan süreler, 5510 sayılı Kanunun 4/1(a) bendi kapsamında prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilecektir. BORÇLANILAN SÜRELERİN?DEĞERLENDİRİLMESİ... Borçlanmalarda, borçlanılan süreler prim gün sayısı olarak değerlendirilecek, ancak bu süreler sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeyecektir. 2829 sayılı Kanuna göre hizmet birleştirme işlemlerinde 5510 sayılı Kanunun geçici 36. maddesine göre borçlanılan süreler yaşlılık aylığı bağlanmasında son yedi yıllık sürenin hesabında dikkate alınacak, sigortalılık süresi hesabında dikkate alınmayacaktır. 1402 sayılı Kanuna göre sıkıyönetim uygulaması 26.12.1978 tarihinden itibaren başlamış, en son 19.07.1987 tarihinde kaldırılmış olup bu tarihler arasında sıkıyönetim mahkemelerince haklarında kovuşturmaya yer olmadığına (takipsizlik kararı verilenler) veya beraatlerine karar verilenlerin, gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri borçlandırılabilecektir. YARIN: BELGE TEMİNİ VE DEVLET MEMURLARININ DURUMU www.calisandunyasi.com e-mail:?calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST. Not:?Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın TC Numaralarını, doğum tarihlerini ay ve gün olarak bildirmelerini istirham ederiz. Eksik bilgili sorulara cevap veremiyoruz!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT