BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Osmanlı anaokulu

Osmanlı anaokulu

İstanbul İl Özel İdaresi, Fatih-Kürkçübaşı’nda bulunan iki katlı tarihî Elhac Ahmed Paşa Sübyan Mektebi’ni restore ettiriyor. Dikdörtgen şeklindeki tarihî mekânın yenileme çalışmalarında sona gelindi.> Sefa Koyuncu - sefa.koyuncu@tg.com.tr MODERNİZE EDİLİYOR Elhac Ahmed Paşa Sübyan Mektebi’nde bodrum ile zemin katın düşey bağlantısını sağlamak amacıyla çelik merdiven ile asansör yapılıyor. Tarihî mekânın giriş-çıkış kapılarında ve üst örtüsünde, modern malzemeler olan çelik, alüminyum ve cam kullanılacak. YENİLEME ÇALIŞMALARI İstanbul İl Özel İdaresi, Fatih-Kürkçübaşı’nda bulunan iki katlı tarihî Elhac Ahmed Paşa Sübyan Mektebi’ni restore ettiriyor. Dikdörtgen şeklindeki tarihî mekânın yenileme çalışmalarında sona gelindi. ELHAÇ DEĞİL, ELHAC... Restorasyon çalışması ile ilgili haber metnini hazırlayan ajansın, “ Elhaç Ahmet Paşa Sıbyan Mektebi” şeklinde yazması dikkat çekici bir yanlışlık. Elhac, hacı demek; “Haç” ise Hristiyanlığın sembolü. İstanbul İl Özel İdaresi, Fatih-Kürkçübaşı’nda bulunan iki katlı tarihî Elhac Ahmed Paşa Sübyan Mektebi’nin kaybolmakta olan tarihî dokusunu canlandırıyor. Dikdörtgen şeklindeki tarihî mekânda 2010 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Restorasyon çalışmasının ekim ayında bitirilmesi planlanıyor. Tarihî yapıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylı restorasyon projesine uygun olarak, 18. yüzyıl kalıntılarının korunması ve ikinci dönemde yapılmış ilavelerle bugünkü şeklini almış binanın restitüsyonu esas alınarak yenileme yapılıyor. Osmanlı’da sübyan mektebi; bugünkü “anaokulu” karşılığı olarak, öğrenim çağına henüz gelmemiş çocukları okul düzenine hazırlayan eğitim kuruluşu, ana mektebiydi. Mektebin yapım tarihi giriş kapısının sağ yanında bulunan kitabeye göre H. 1153 / M.1740-41’dir. Mektebi yaptıran; I. Mahmud Han zamanında yaklaşık iki sene sadrazamlık (başbakanlık) yapan, Alanyalı Cafer Ağanın oğlu, Cidde valisi Alaiyeli Hacı Bekir Paşa’nın yeğeni Elhac Şehla Ahmed Paşa’dır ve mezarı mektebin yanındaki hazirede yer almaktadır. Hacı Ahmed Paşa’nın İstanbul’da Avratpazarı’nda Hubyar Mahallesinde Abacı Mescidi karşısında bir mektebi olup aynı mahalledeki mescide de bir minber koydurarak, cuma namazı kılınmasını temin eylemiştir. “Ç” VE “C” FARKI Kasap İlyas Camii abdesthanelerine de su getirterek hepsine bu mektebi vakfiyesiyle gelir göstermiştir. Bunlardan başka Şehzade Camii ile Altunîzâde yahut Çamaşırcı Mescidi arasında ve Aksaray’da Camcılar Camii sokağında ve Fatih türbesi’nin Karadeniz kapısının solunda ve yine orada türbe avlusunun kütüphane tarafında, Şehzade semtinde Hoşkadem Camii’nin alt tarafında birer çeşmeleri vardır. Öte yandan, haber metnini hazırlayan ajansın, haberi, “Elhaç Ahmet Paşa Sıbyan Mektebi tarihî dokusuna yeniden kavuşuyor” başlığıyla servis etmesi ve haberi yayınlayan medyada “Elhac” yerine, “Elhaç” şeklinde yer alması, kafa karışıklığına yol açtı. “Elhac”, “hacı” anlamına gelmektedir. Hac: İslam’ın beş şartından biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke’de yapılan Kâbe’yi ziyaret ve tavaf ibadetidir. “Haç” ise Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, put, salip demektir. Bu yanlışlığı ortadan kaldırmak için, “Elhac Ahmed Paşa Sübyan Mektebi” şeklinde yazılması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için: Lorbi Tanıtım ve Halkla İlişkiler, Tel: (0212) 249 45 46
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT