BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MEB’den eğitime gözaltı

MEB’den eğitime gözaltı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı, denetim sistemini, eğitim-öğretimi tüm yönleriyle ‘’gözaltına’’ alacak şekilde yeniden yapılandırdı.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı, denetim sistemini, eğitim-öğretimi tüm yönleriyle ‘’gözaltına’’ alacak şekilde yeniden yapılandırdı. Müfettişler artık sadece okullarla ilgili değil, görev yaptıkları ildeki eğitim-öğretim konusunda rapor hazırlayacak. Denetim sistemi bu doğrultuda yeniden düzenlendi. MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı, yeni sistemin uygulanmasında esas alınacak kriterleri tespit etmek amacıyla, Bakanlık müfettişlerinden her birinde 4 kişinin bulunduğu 17 komisyon oluşturdu. Milli Eğitim Müdürlüğü Denetim Komisyonu, Resmi ve Özel Fen Liseleri Denetim Komisyonu, Resmi ve Özel Anadolu Liseleri Denetim Komisyonu, Anadolu Öğretmen Liseleri Denetim Komisyonu, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Denetim Komisyonu, Yatılı İlköğretim Bölge Okulları Denetim Komisyonu, Türkçe Öğretiminin Denetimi Komisyonu, Matematik Öğretiminin Denetim Komisyonu, Fen Bilimleri Öğretimi Denetim Komisyonu, Yabancı Dil Öğretimini Denetim Komisyonu, Sanat Öğretimini Denetim Komisyonu, Spor Öğretimi ve Eğitimi Denetim Komisyonu, Sosyal Bilimler Öğretimi Denetim Komisyonu, Özel Öğretim Kurumları Denetim Komisyonu, Yayım ve Kültür Komisyonu, Mesleki Eğitimin Denetimi Komisyonu ve Yaygın Eğitimin Denetimi Komisyonu olarak sıralanan komisyonlardan ilk 5’i, alanlarıyla ilgili yapılacak denetimlerin hangi ilkelere dayanacağı konusundaki çalışmalarını tamamladı. Diğer komisyonların çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Bakanlık Fen Liselerine ayrı önem veriyor. Son yıllarda üniversiteye giriş sınavı sistemi sebebiyle okulları boşaltan fen lisesi öğrencilerinin sorunları, fen liselerinin eğitim-öğretim durumu, bu okullarda nasıl daha iyi eğitim verilebileceği rapor haline getirilecek. Özel öğretim kurumları da yeni sistemle gözaltına alınıyor. Özel Öğretim Kurumları Denetim Komisyonunu oluşturan Teftiş Kurulu Başkanlığı, özel okullar, etüt merkezleri, dershaneler ve kursları da diğer kurumlarda olduğu gibi her açıdan denetim altına alacak. Okullarda spor ve yabancı dil kontrolü Okulların spor faaliyetlerine verdikleri önem de araştırılacak. Ne kadar spor etkinliği yapıldığı, gerekli mekanların ve araç gereçlerin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Aynı şekilde okulların kültür, sanat etkinlikleri izlenecek. Her okulun yılda kaç kez bu tür etkinlikler düzenledikleri, öğrencilerin bu etkinliklere katılımı belirlenecek. Yabancı dil eğitimini yaygınlaştırmayı amaçlayan Bakanlık, bu alandaki sorunları araştıracak. Anadolu Liseleri, yatılı ilköğretim bölge okulları, fen bilgisi öğretimi, mesleki ve yaygın eğitim alanları da tüm yönleriyle denetlenecek. Komisyonlarca tespit edilen ilkeler doğrultusunda belirlenen alanlarda yapılan denetimler sonucunda elde edilecek veriler, il bazında toplanacak. Milli Eğitim Müdürlüğü Komisyonu’nca saptanan ilkelere göre, sonuçlar değerlendirilecek ve o ilin eğitim-öğretimle ilgili profili ortaya konacak. O ilde hangi konularda sorun olduğu, okulların hangi alanlarda başarı gösterdiği ortaya çıkarılacak. Son aşamada, iller Türkiye geneliyle karşılaştırılacak. Sorunların nasıl aşılabileceği konusunda öneriler geliştirilecek ve sonuç raporu Milli Eğitim Bakanı’na sunulacak. Bakanlık yetkilileri, elde edilecek sonuçların eğitim politikalarına yol göstereceğini belirttiler. Teftiş Kurulu Başkanlığı, bayramdan sonra, pilot olarak belirlenen illerde, yeni sistemi uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Sistem nasıl işleyecek? Türkçe Öğretimi Denetim Komisyonu’nun belirleyeceği kriterler doğrultusunda, Türkçe’nin yazı ve konuşma alanlarında doğru kullanılıp kullanılmadığı, dersin işlenişinde yararlanılan eğitim araç-gereçlerinin yeterliliği, amaca uygun eserlerin okutulup okutulmadığı, öğretmenlerin yeterli olup olmadığı belirlenecek. Matematik öğretimi denetlenirken, matematiğin doğru yöntemlerle ve araçlarla öğretilip öğretilmediği, öğrencilere iyi bir ortam sağlanıp sağlanmadığı tespit edilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT