BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çalışan Dünyası

Çalışan Dünyası

12 Eylül mağdurlarının gözaltı ve tutukluluk sürelerini borçlanarak sigortalılık sürelerine ekleyebilmeleri için 6111 sayılı Kanun ve Kanuna eklenen geçici 36. madde ile tanınan süre 25 Ağustos Perşembe günü sona eriyor.12 Eylül mağduru olan devlet memurlarının borçlanabilmesi için de son tarih 25 AĞUSTOS 12 Eylül mağdurlarının gözaltı ve tutukluluk sürelerini borçlanarak sigortalılık sürelerine ekleyebilmeleri için 6111 sayılı Kanun ve Kanuna eklenen geçici 36. madde ile tanınan süre 25 Ağustos Perşembe günü sona eriyor. Bu sebeple köşemizi iki gün süreyle bu konuya ayırdık... Dün, borşlanma için gerekli şartların neler olduğunu ve hesaplamaların neye göre yapılacağını açıklamıştık. Bugün de 12 Eylül mağduru devlet memurlarının durumu ve gerekli belgelerin temini ile ilgili konuları açıklayacağız. Yazının hazırlanmasına katkılarından dolayı Sosyal Güvenlik Uzmanı sayın Vedat İlki’ye teşekkür ediyoruz. DEVLET?MEMURU?OLAN? MAĞDURLAR 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken, 1402 sayılı Kanun uyarınca kurulan sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle gözaltına alınan veya tutuklanan memurlar da, borçlanma hakkından yararlanabilecek. Tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına (takipsizlik) veya beraatlerine karar verilen memurlar, tutuklulukta geçen ve hizmet olarak sayılmayan süreleri, göreve başlatılıp başlatılmadıklarına bakılmaksızın borçlanabileceklerdir. Bunun için bizzat kendilerinin veya hak sahiplerinin, durumlarını belgeleyerek 25.08.2011 tarihine kadar SGK’ya müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurunun kabul edilmesinden sonra; gözaltına alındığı veya tutuklandığı tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademesinin müracaat tarihindeki katsayılar ve emeklilik keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle borçlanma tutarı hesaplanacaktır. Belirlenen borçlanma miktarının, tebliğ tarihinden itibaren altı ay içerisinde kendilerince veya hak sahiplerince ödenmesi hâlinde, tutuklulukta veya gözaltında geçen süreler, hizmet sürelerine eklenecektir. Ancak, borçlanılan süreler 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 205. maddesine göre yaş tespitinde dikkate alınmayacaktır. KAPSAM?DIŞINDA?KALANLAR... 12 Eylül döneminde gözaltı ve tutukluluk süreleri bulunduğu halde borçlanma hakkından yararlanamayacak olanlar da var. Bunları şöyle sıralayabiliriz: > Kendi sigortalıklarından dolayı 25.02.2011 tarihine kadar sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık bağlananlar, > Bu kapsama giren gözaltı ve tutukluluk sürelerinin tamamı herhangi bir şekilde hizmet olarak değerlendirilmiş olanlar, > Sıkıyönetim döneminde gözaltına alındığı veya tutuklandığı halde 12 Eylül 1980 tarihinden önce haklarında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilenlerin bu süreleri borçlandırılmayacaktır. GEREKLİ BELGELER NEREDEN TEMİN EDİLEBİLİYOR?.. 1402 sayılı Kanuna göre; gözaltı ve tutukluluk sürelerini borçlanmak isteyen 12 Eylül mağdurları, haklarında alınan sıkıyönetim mahkemesi kararlarını şahsen ya da avukatları aracılığıyla Kara Kuvvetleri Adli Müşavirliğinden temin edip borçlanma başvuru belgesi ile birlikte sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine müracaat edebilecekleri gibi, sadece borçlanma belgeleri ile müracaat etmeleri halinde, söz konusu belgeler SGK tarafından Kara Kuvvetleri Adli Müşavirliği’nden istenebilecektir. www.calisandunyasi.com e-mail:?calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST. Not:?Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın TC Numaralarını, doğum tarihlerini ay ve gün olarak bildirmelerini istirham ederiz. Eksik bilgili sorulara cevap veremiyoruz!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT