BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ebü’l-Hasan el-Kûsî hazretleri

Ebü’l-Hasan el-Kûsî hazretleri

Buyurdu ki: “Bir zaman gelecek ki, ünsiyet sâhibi (dost, ahbap) kardeş, helâl bir lokma ve sünnete uygun bir amel o zaman çok az olacak.”Ebü’l-Hasan el-Kûsî hazretleri, Mısır’da, Nil Nehri sâhilinde bulunan Kûs kasabasındandır. 1215 (H.612) senesinde Mısır’ın Kınâ şehrinde vefât etti... Rivâyet edilir ki: “Biri, Ebü’l-Hasan hazretlerinin türbesine yakın bir yerde, çirkin bir günah işlemek üzereydi. Tam bu sırada, Ebü’l-Hasan hazretlerinin kabrinden; -Ey Filân! Bu işi yaparken Allahü teâlâdan hayâ etmiyor musun? diyen bir ses duyuldu. Böylece o kimse, büyük günah işlemekten vazgeçti... Talebelerine ve sevenlerine verdiği muhtelif vaaz ve nasîhatler sırasında buyurdu ki: “İnsanlar arasında tanınmak isteyen, âhiretin tadını alamaz.” “Şöhreti seven kimse, Allah’tan korkmaz.” “Övülmekten hoşlanmak kadar ahmaklık düşünülemez.” “Dünyâ ve âhirette elem ve kederlerden kurtumak istiyenler, kötü ahlâk sâhipleriyle görüşmemelidir.” “Tasavvuf nedir?” diye sorulunca, buyurdu ki: “Tasavvuf üç anlama gelir. İlki mârifet nûruna ârif olmak ve verâ hâlini kaybetmemektir. İkincisi, dış görünüşünü bâtıl olan şeylerden alıkoymaktır. Sonuncusu ise kerâmetlerini gizlemektir.” “İnsanlardan biri, Allahü teâlâya tevekkül ettim, diyor. Halbuki Allahü teâlâya karşı yalan söylüyor. Gerçekten Allahü teâlâya tevekkül etseydi, O’nun, hakkındaki muâmelesine de râzı olurdu.” “Hüzün pâdişâhtır. Bir yere yerleşince oraya başka bir şeyin yerleşmesine râzı olmaz.” “İnsanları memnun etmek, ulaşılamayan gâyedir.” “Bir zaman gelecek ki, ünsiyet sâhibi (dost, ahbap) kardeş, helâl bir lokma ve sünnete uygun bir amel o zaman çok az olacak.” HİKMET SAHİBİ OLMAK İÇİN... “Kim Allahü teâlâya yaklaşırsa, insanlardan uzak kalır... Ey kardeş! Bunu bil ve içini dünyâ sevgisi ve şehvetinden temizle. Allahü teâlâyı çok zikret. Kalbini iyice temizlediğin zaman, Allahü teâlâ seni hikmetle konuşturur ve sen zamânın bir hakîmi olursun. Fakat dünyâ sevgisi ve şehveti ile birlikte hikmet sâhibi olamazsın” buyurdu. “İnsanların sırlarını ortaya çıkaracak sorular sorma.” “Nefsim için en güvendiğim amelim, Peygamber efendimizin Eshâbına sevgi ve hürmetimdir.” “Böbürlenmen, kendi ibâdetini çok, başkasınınkini az görmendir.” Ebü’l-Hasan el-Kûsî hazretleri, vefatına yakın buyurdu ki: “Makâmların en yükseği, ölünceye kadar fakirliğe sabretmektir.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT