BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İstanbul evliyaları

İstanbul evliyaları

Kültür tarihçisi ve yazar Can Alpgüvenç, İstanbul’un manevî büyükleri ile mutasavvıflarını, yaşadıkları dönemle ilişkilendirerek anlattı.BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ Can Alpgüvenç’in “İstanbul Evliyaları” konulu ramazan sohbeti büyük ilgi gördü. Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Prof. Dr. Servet Armağan, Prof. Dr. Cihan Okuyucu, Yusuf Dursun, Mustafa Armağan, Sibel Eraslan ve Prof. Dr. Uğur Derman’ın da katılacağı Beyazıt Ramazan Sohbetleri ramazan ayı boyunca aralıksız devam edecek. DİYANET VAKFI DÜZENLİYOR Türkiye Diyanet Vakfı’nın düzenlediği ve Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER)’nin desteğiyle gerçekleştirilen Beyazıt Ramazan Sohbetleri, aralıksız devam ediyor. Sohbetler, her akşam saat 18.00’de sohbet çadırında. İSTANBUL’A ŞEREF VERENLER Alpgüvenç, “Şerefil mekân bil mekîn” sözünü hatırlatarak İstanbul’un manevi şerefinin Ebu Eyyûb el-Ensarî Hazretleri ve Ayvansaray civarındaki ebedi istirahatgahlarında yatan, yirmiden fazla sahabeden kaynaklandığını kaydetti. Kültür tarihçisi ve yazar Can Alpgüvenç, İstanbul’un manevî büyükleri ile mutasavvıflarını, yaşadıkları dönemle ilişkilendirerek anlattı. Türkiye Diyanet Vakfı ile Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER)’nin Beyazıt’ta düzenlediği Ramazan Sohbetleri’nde konuşan Alpgüvenç, “Şerefil mekân bil mekîn” sözünü hatırlatarak İstanbul’un manevi şerefinin Ebu Eyyûb el-Ensarî Hazretleri ve Ayvansaray civarındaki ebedi istirahatgahlarında yatan, yirmiden fazla sahabeden kaynaklandığını kaydetti. Dünyadaki şehirlerin Mekke, Medine, Kudüs ve İstanbul olarak manevî değerlerine göre sıralandığını söyleyerek nerede yaşadığımızın farkında olmamız gerektiğine, bunu hissedebilmek için de burada yaşamış manevî sultanları tanımak lazım geldiğine dikkat çekti. İstanbul’un üç büyük manevî sultanı olarak Üsküdar’da yatan Aziz Mahmûd Hüdâyî, Kocamustafapaşa’da yatan Sümbül Efendi ve Beşiktaşlı Yahyâ Efendi’yi sıralayan Alpgüvenç; Nûreddîn Cerrahi Hz., Mehmed Emin Tokadî Hz. Ve Merkez Efendi Hz. gibi birçok büyük zatın da İstanbul’u beklediğini sözlerine ekledi. Evliyaların Allah’ın verdiği kudret ile insanları doğru yola sevk etmek için bazı kerametler gösterdiklerini belirtti. Mutasavvıf olanların yanı sıra ilim ehlinin ferasetiyle ortaya çıkan bazı evliyalar olduğunu, 30 yıl Kanunî’ye Şeyhülislamlık yapan Ebussuud Efendi ile Yavuz Sultan Selim’e vezirlik yapan İbn-i Kemâl Paşazâde’nin en önemlileri olduğunu kaydetti. AZİZ MAHMUT HÜDAYİ İbn-i Kemâl Paşazâde’nin 65 yaşında vefat ettiği halde 400 eser verdiğini ve bunun insanüstü bir durum gerektirdiğini belirten Alpgüvenç, Ebussuud Efendi’nin ise 30 yıl boyunca Kanunî’ye ve sonrasında II. Selim’e şeyhülislamlık yaparak tarihte ilmi ve basiretiyle büyük bir iz bıraktığını hatırlattı. Her iki saray erkânının mütevazı az sayıda kişilerden olarak kapalı türbe istemediklerine, halkın arasında onlardan biriymişçesine sade kabirler hazırlanmasını vasiyet ederek tevazularını ortaya koyduklarına dikkat çekti. Can Alpgüvenç, seyr-i sülûklarını tamamlamış birer mutasavvıf ve şeyh olan Aziz Mahmûd Hüdâyî, Sünbül Efendi ve Beşiktaşlı Yahyâ Efendi’nin aynı zamanda müderris olduklarını belirtti. Aziz Mahmûd Hüdâyî Hz.’nin, Bursa Kadısı iken Üftade Hz.’ine intisab ederek 3 yılda yolunu tamamladığını; Beşiktaşlı Yahyâ Efendi Hz.’nin Kanunî’nin süt kardeşi olup dergahında Makâm-ı Hızır’a kavuştuğunu; Sünbül Sinân Efendi Hz.’nin Yavuz Sultan Selim devrinde yaşayan büyük bir zat olduğunu sözlerine ekledi. Beyazıt Ramazan Sohbetleri, her akşam saat 18.00’de Beyazıt Camii bitişiğindeki sohbet çadırında. tdv.fuar@gmail.com
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93699
  % 0.94
 • 5.2716
  % -1.23
 • 6.0028
  % -1.12
 • 6.7306
  % -1.44
 • 211.531
  % -0.51
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT