BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kuruluş kazısı

Kuruluş kazısı

Kazı Başkanı ve AÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Altınsapan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan yazışmalar sonrasında kazıların tekrar başladığını açıkladı.OSMAN GAZİ’NİN FETHETTİĞİ KARACAHİSAR KALESİ’NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR BAKANLIK TEKRAR BAŞLATTI Kazı Başkanı ve AÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Altınsapan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan yazışmalar sonrasında kazıların tekrar başladığını açıkladı. OSMANLI’NIN İLK BASAMAĞI Altınsapan: “Karacahisar Kalesi, bir mihenk noktasıdır. Karacahisar Kalesi, batıya açılan Osmanlı’nın ilk basamağı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ortaya çıkışının başlangıç noktasıdır. Osman Bey tarafından 1289’da Bizanslılardan fethedilen, 1299’da Osman Bey adına ilk hutbe okunarak Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu Karacahisar Kalesi’nde kazı çalışmalarına başlandı. Kazı Başkanı ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Altınsapan, Karacahisar Kalesi’nin ve yerleşiminin araştırılması fikrinin ilk kez 1999’da Prof. Dr. Halil İnalcık tarafından ortaya konulduğunu belirterek, kazıların Prof. Dr. İnalcık ve dönemin AÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebru Parman tarafından başlatıldığını kaydetti. Kazı çalışmalarının 2002-2004’te devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Altınsapan, şöyle konuştu: ‘’Bu kazılara daha sonra ara verildi. 2009’da da benim bilimsel danışmanlığımda, Eskişehir Arkeoloji Müzesi sorumluluğunda, Müze Müdürü Dursun Çağlar’ın başkanlığında kazı yapıldı. 2009’un şartları sebebiyle kazıya bir yıl ara verdik. 2010’da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığımız yazışmalar sonrasında 2011’de Bakanlık ve AÜ adına kazı tekrar başladı. Bu yıl kazının başkanlığını ben yapıyorum. Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Mimarlık Bölümü öğrencilerimiz ve işçilerimizle kazıları sürdürüyoruz. Kazılar eylül ayının sonuna kadar devam edecek. Kaleye bağlı yerleşim alanları yaklaşık 200 dönüme yayılıyor. Çalışmalar, 60 dönümü kapsayan kalenin yerleşim alanında sürdürülecek. Bu kazıda en büyük yol göstericimiz Prof. Dr. İnalcık’tır. 2009’da kazı yerini gezdi ve incelemelerde bulundu, bu yıl da gelmek istiyor.’’ Altınsapan, şunları kaydetti: “Kale, 1289’da Osman Bey tarafından fethedildi. 1299’da da ilk hutbe okundu. Böylece Osmanlı Beyliğinin ilk kurulduğu yer olarak karşımıza çıkıyor. Kale, Anadolu’daki Türk ve Osmanlı tarihinden günümüze uzanan kültürel ve siyasal süreçte bir mihenk noktasıdır. Karacahisar Kalesi, batıya açılan Osmanlının ilk basamağı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ortaya çıkışının başlangıç noktasıdır.” YENİŞEHİR’DE KURULDU Öte yandan, Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye kitabında Osmanlı Devleti’nin Yenişehir’de kurulduğuna dikkat çekilerek, şu bilgilere yer veriliyor: Osmân Gâzî: Osmânlı devletinin kurucusudur. 1257’de Söğüdde tevellüd, 1326’da Söğüdde vefât etdi. Bursa’dadır. 1299’da Konya’daki Selçûk sultânı üçüncü Alâüddîn Keykûbâd, Gazân hâna esîr olunca, Yenişehrde Osmânlı devletini kurdu. Cesûr, zekî ve tam bir müslümân idi. Çok cömerd idi. Şeyh Edebâlî hazretlerinin kızı ile teehhül edip, bundan Alâüddîn pâşa oldu. Ömer beğin kızı Bâlâ hâtundan da sultân Orhân oldu. Konya Selçûkî sultânı Alâüddîn şâhın Sultân Osmâna gönderdiği takdîr ve iltifât ve nasîhatlerle dolu uzun mektûbu ve Sultân Osmân’ın edeb ve nezâket dolu cevâbı, (Mir’ât-i kâinât) kitâbında yazılıdır. Ömrü, rum kâfirleri ile savaşmakla ve islâmiyyeti yaymakla geçdi. Osman Gazi’nin vasiyeti Osman Gazi vefât edeceği zemân, oğlu Orhân Beye gönderdiği vasiyetnâme şöyledir: “Allahü teâlânın emrlerine muhâlif bir iş işlemiyesin! Bilmediğini İslâm ulemâsından sorup anlıyasın! İyice bilmeyince bir işe başlamıyasın! Sana itâ’at edenleri hoş tutasın! Askerine in’âmı, ihsânı eksik etmiyesin ki, insan ihsânın kulcağızıdır. Zâlim olma! Âlemi adâletle şenlendir. Ve Allah için cihâdı terk etmiyerek beni şâd et! Ulemâya ri’âyet eyle ki, ahkâm-ı islâmiyye işleri nizâm bulsun! Nerede bir ilm ehli duyarsan, ona rağbet, ikbâl ve hilm göster! Askerine ve malına gurûr getirip, islâmiyyet ehlinden uzaklaşma! Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız Allahın dînini yaymakdır. Yoksa, kuru gavga ve cihângirlik da’vâsı değildir. Sana da bunlar yaraşır. Dâimâ herkese ihsânda bulun! Memleket işlerini noksânsız gör! Hepinizi Allahü teâlâya emânet ediyorum.” Osmânlı sultânları, bu vasiyetnâmeye cândan sarılmış, devletin altıyüz sene hiç değişmiyen anayasası olmuşdur. (Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, s.1158, 104. baskı, Hakîkat Kitabevi - İstanbul)
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT