BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SGK’ya borcu olan işverene de teşvik

SGK’ya borcu olan işverene de teşvik

Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren yeni tebliğe göre, boçlarını ödeyen işveren de devlet yardımı, destekler ve teşviklerden yararlanabilecek.> ANKARA A.A. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçlarını tecil ve taksitlendirmemiş ya da yapılandırmamış olan işverenler, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden; muaccel prim ve idari para cezası borçları kesilip SGK’ya aktarıldıktan sonra, varsa kalan kısmı üzerinden yararlandırılabilecek. SGK’nın, İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik Ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Bir önceki tebliğde işverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için; muaccel borçlarının bulunmaması veya borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması şartı aranıyordu. Ancak yeni tebliğ ile borçlarını tecil ve taksitlendirmemiş ya da yapılandırmamış olan işverenler, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden; muaccel prim ve idari para cezası borçları kesilip Kuruma aktarıldıktan sonra, varsa kalan kısmı üzerinden yararlanabilecek. Tebliğ’de yapılan yeni düzenleme ile ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan genel düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından proje ve faaliyetleri karşılığında kamu kurum ve kuruluşlarına sağlanan veya 5510 sayılı Kanunun 90’ıncı maddesinin yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlayıp devam eden nakdi olmayan Devlet yardımı, teşvik ve destekler bu tebliğ kapsamında sayılmayacak. PRİMLER DE KAPSAMDA Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğle ayrıca, “Sigorta primi işveren hissesi teşviki” de kapsama giren devlet yardımı ve teşvikler arasında yer aldı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT