BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sertarîkzâde Emin Efendi

Sertarîkzâde Emin Efendi

Buyurdu ki: “Allahü teâlâ, acıdığı kullarını dert ile, hastalık ile, gafletten uyandırır. Sıhhat, günâh işlemeye sebep olur. Âfiyet hastalıkta olur...”Sertarîkzâde Mehmed Emin Efendi, Nûreddîn Cerrâhî hazretlerinin halîfelerindendir. Şeyh Abdullah-ı Sivâsi hazretlerinin de oğludur. 1687 yılında doğdu. Çeşitli hocalardan ders aldıktan sonra Nûreddîn Cerrâhî hazretleri vâsıtasıyla yüksek derecelere kavuştu. Hocasının izni ile Eyüp Nişancası’nda kurduğu Sertarîkzâde dergâhının şeyhliği yanında Fâtih Medreselerinde müderrislik yaptı. 1761 yılında vefât etti. Kabri Eyüp Nişancası’ndaki dergâhındadır... Emin Efendi, vefatından kısa bir zaman önce buyurdu ki: “Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Şübhe edilen altını, ateşle muâyene ettikleri gibi, Allahü teâlâ, insanları derd ile, belâ ile imtihân eder. Bazısı, belâ ateşinden hâlis olarak çıkar. Bazısı da, bozuk olarak çıkar.) Sehl bin Abdüllah-i Tüsterî hazretleri, hastalara ilâç verir, kendisi ise kullanmazdı. Hastalığa sabrederek, oturarak kılınan namâz, sağlam olanın, ayakta kıldığı namâzdan dahâ kıymetlidir, derdi. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Sıtma hastalığı, insanın günâhlarının hepsini temizler. Dolu tanesinde toz olmadığı gibi, sıtmalının günâhı kalmaz.) Îsâ aleyhisselâm buyurdu ki: (Hasta olup, musîbete, felâkete uğrayıp da, günâhları affolacağı için sevinmeyen kimse, âlim değildir). Mûsâ aleyhisselâm, bir hastayı görüp: (Yâ Rabbî! Bu kuluna merhamet et!) dedikte, Allahü teâlâ: (Rahmetime kavuşması için, gönderdiğim sebepler içerisinde bulunan bir kuluma, nasıl rahmet edeyim. Çünkü, onun günâhlarını, bu hastalıkla affedeceğim. Cennetteki derecesini, bununla artıracağım) buyurdu... “ÂFİYET HASTALIKTA OLUR!” Allahü teâlâ, acıdığı kullarını dert ile, hastalık ile, gafletten uyandırır. Nitekim, bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Mü’minlerde, üç şeyden biri bulunur: Kıllet yanî fakîrlik, illet yanî hastalık, zillet, yanî i’tibârsızlık.) Sıhhat, günâh işlemeye sebep olur. Âfiyet hastalıkta olur. Alî radıyallahü anh, bir kalabalığı eğlence içinde görüp sordukda, bugün bayramımızdır dediler. Günâh işlemediğimiz günler de, bizim bayramımızdır buyurdu. Büyüklerden biri, rast geldiği birine, nasılsın dedikde, âfiyetdeyim dedi. O da, âfiyetde olduğun, günâh işlemediğin gündür. Günâh işlemekden dahâ tehlikeli hastalık yoktur buyurdu...”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT