BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dünya kültür mirası

Dünya kültür mirası

BM Teşkilatı herhalde insanlık için beklenen adil hizmetleri hiçbir zaman layıkıyla yapamadı. Bu soğuk savaş dönemi yapılanması ve bu veto imtiyazı devam ettikçe de hiçbir zaman yapamaz. BM’nin UNESCO-BM Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı isminde bir kurumu da var. 1946’da kurulmuş. Merkezi Paris.> Selimiye Camii daha yeni geçen ay UNESCO dünya kültür mirasına dahil oldu. Bir ay öncesine kadarsa sadece 9 eserimiz bu listede mevcutmuş. Selimiye Camii ve Külliyesi ile sayı 10 oldu. BM Teşkilatı herhalde insanlık için beklenen adil hizmetleri hiçbir zaman layıkıyla yapamadı. Bu soğuk savaş dönemi yapılanması ve bu veto imtiyazı devam ettikçe de hiçbir zaman yapamaz. BM’nin UNESCO-BM Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı isminde bir kurumu da var. 1946’da kurulmuş. Merkezi Paris. 1972’de 175 üye devletle 38 maddelik bir mukavele imzalamış. Bunu yaparak, taahhüt sahibi ülkelerde kültür ve tabiat eseri olarak insanlığın müşterek malı haline gelmiş olan eserleri himaye altına alarak onları gelecek nesillere kazandırmak maksadını gütmüş. Hangi ülkeden hangi tarih, kültür ve tabiat eserinin koruma altına alındığına dair listeyi buraya aktarmak imkânsız. Türkiye’den seçilmiş eser listesini ise aşağıda okuyacaksınız. Diğer ülkelerle hatta bize göre kültür veya tabiat zenginliği açısından çok fazla fakirlerle mukayese edildiğinde ne kadar az eserimizin tescil edildiği hayret uyandıracaktır. Hatta ihtimaldir ki buna OMT/Osmanlı Milletler Topluluğu eserleri katılsa da durum böyledir. Kaldı ki listedeki eserlerimizden üçte ikisi yine eski Yunan, Roma, Hitit ve Hristiyanlık devrine mahsustur. Yanlış anlaşılmasın, topraklarımızda olan her şey bize aittir. Ancak, Müslüman Türk’ün eseri, neden hakkıyla dünya kültür listesine girmemiştir? Sorusu tatmin edici cevap ister. Hak teslim edilince adalet yerini bulur. Selimiye Camii daha yeni geçen ay UNESCO dünya kültür mirasına dahil oldu. Bir ay öncesine kadarsa sadece 9 eserimiz bu listede mevcutmuş. Selimiye Camii ve Külliyesi ile sayı 10 oldu. Şu anki sicil kaydımız şöyle: Kapadokya ve Göreme Millî Parkı, Divriği Ulu Cami ve Dar’üş Şifası, İstanbul’un Tarihî Mekânları, Hattuşaş, Nemrut Dağı, Pamukkale ve Hieropolis Millî Parkı, Ksantos Letoon, Safranbolu, Truva, Selimiye Camii ve Külliyesi. 1985-2011 seneleri arasında sadece bu kadar eseri kabul ettirebilmişiz. Bir de 22 eserlik aday listemiz var. Aday listesinin de tasnifi aynı. Doğrudan Müslüman Türk’e mahsus olan yine azınlıkta. Listedeki isimlerden Ksantos Letoon, nedir biz bilmiyoruz. Dünya Kültür Mirasında niçin bu kadar zayıf kalmışız? Daha iki asırlık devletlerin çarşaf çarşaf listeleri var. Acaba bize karşı farklı bir bakış mı taşınıyor, eserlerimizi takdirde acze mi düşülüyor, yoksa bizim geçmiş kültür bakanlıkları mı üstlerine düşeni yapmamışlar? Türkiye gibi tarih, kültür ve tabiat zenginliğinde emsalsiz bir ülkenin dünya kültür mirası listesinde 10 kalem eserinin olması kabul edilemez. Neden, dâhi san’atkâr Mimar Koca Sinan’ın bütün külliyatı değil de yalnızca Selimiye? Bir yazar Nobel için seçilirken onun bütün eserleri Nobel kazanmış olmakta. Burada bir hata işlendiği kanaatindeyiz. Bu meselenin çok ciddi olduğu izahtan varestedir. Milli Kültür Bakanlığı’na büyük iş düşmekte.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT