BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bolulu Himmet Efendi

Bolulu Himmet Efendi

“Azığın var mı yola gitmeye/Döşeğin hazır mı varıp yatmaya/Ejderler gibi dem çekip yutmaya/Yerler ağzın açtı haberin var mı?..”Bolulu Himmet Efendi Bolu’nun Gice köyündendir. 1683 (H.1095) senesinde İstanbul’da vefât etti. Kabri, Üsküdar’da Bezcizâde Efendi türbesinde, hocasının yanındadır. İlk tahsilini tamamladıktan sonra İstanbul’a geldi. Burada Hüsâmeddîn Uşşâkî hazretlerine rastladı. Onun tedrisinde yetiştikten sonra Kâsım Paşa Câmiinde vaaz ve nasîhat etmeye başladı. Himmet Efendi, bir vaazında buyurdu ki: “Bütün insanlığın seyyidi, en üstünü olan, Muhammed aleyhiselama inanan, Onun yolunda giden kimse, elbette ümmetlerin en iyisi olur. Âl-i İmrân sûresinin, (Siz ümmetlerin, din sahiplerinin en hayırlısı, en iyisisiniz!) meâlindeki yüzonuncu âyeti bunlara müjdedir. Ona inanmayan, Onu anlayamıyan, kendileri gibi sanan, insanların en kötüsüdür. Tevbe sûresinin, (Vahşî, kalbleri katı câhiller, sana inanmaz. Daha çok münâfıktırlar) meâlindeki doksansekizinci âyeti bunları göstermektedir. Dünyanın bugünkü hâlinde, Onun sünnet-i seniyyesine [yâni İslâmiyete] uymakla şereflendirilenler, ne kadar bahtiyârdır. Onun dînine inanan, Ona ümmet olanın, az bir iyiliğine kat kat sevap verilir. Eshâb-ı Kehf, [yâni Tarsus’taki mağarada bulunan yedi kişi] bir güzel iş yapmakla, yüksek derecelere kavuştu. Bu işleri de, din düşmanları, her tarafı kapladığı vakit, kalblerindeki îmanı korumak için, başka yere hicret etmeleri idi. Bugün, Ona îman edip, az bir ibâdet yapmak, sanki düşman saldırıp, her tarafı kapladığı zamanda, askerin, az bir hareketinin çok kıymetli olmasına benzer. Sulh zamanında, askerin, bundan kat kat fazla çalışması, böyle kıymetli olamaz. Muhammed aleyhisselam, Allahü teâlânın mahbûbu olduğu için, Onun izinde giden, mahbûbluk derecesine yükselir. Çünkü, muhib [yâni âşık], sevgilisinin ahlâkını, alâmetlerini kimde görürse, onu da sever. Ona uymayanların hâlini, bundan anlamalı!..” Himmet Efendinin hikmet dolu şiirleri vardır. Vefatından kısa bir zaman önce şu şiiri söylemiştir: Azığın var mı yola gitmeye Döşeğin hazır mı varıp yatmaya Ejderler gibi dem çekip yutmaya Yerler ağzın açtı haberin var mı? Mâsiyet yükünü aldın boynuna, Hiç ölüm korkusu gelmez aynına Felek birkaç arşın bezi eğnine Yakasız don biçti haberin var mı? Derviş Himmet senden evvel gelenler, Kimisi kul, kimi sultan olanlar, Dünyâ benim mülküm deyip yelenler Ecel câmın içti haberin var mı?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT