BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İsraf etmeden, verimli çalışarak ülke ekonomisine katkıda bulunalım

İsraf etmeden, verimli çalışarak ülke ekonomisine katkıda bulunalım

Hükûmet, kendi üzerine düşen çalışmaları yaparken, ona en büyük desteği de millet, israf ve verimlilik konusuna riayet ederek vermeli...Sayın Başbakan bir toplantıda; “Bakın ben birileri gibi harcama yapmayın demiyorum ama israftan kaçınalım. Bir araba, bir de kirada otururken (bir eve) sahip olmayı hayal ediyorsunuz. Burada verim ekonomisini düşünüp, arabayı değil evi alın. Daha lüks bir eve çıkmak yerine, normal şartlardaki evinizi koruyun. Milletimiz müsterih olsun. İleri demokrasi kararlılığından taviz vermeden, ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz” diyerek, şu çok önemli iki hususa temas ettiler: 1- İsraftan kaçınalım, 2- Verim ekonomisini düşünelim. AK Parti Hükûmetleri, milletimiz, ülkemiz için; dost-düşman herkesin kabul ettiği, çok büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Bu hükûmetler, Cenab-ı hakkın ihsan ettiği büyük bir nimettir. Nimetin kıymeti bilinmezse elden gider. Fertlerden şirketlere ve devlete kadar herkesin ve her kesimin israftan kaçınması ve verim ekonomisine riayet etmesi, bu nimete şükretmiş olmanın çok önemli bir göstergesi olacaktır. Bunlara riayet edilmediği müddetçe, iki yakamız bir araya zor gelir. Hükûmet, kendi üzerine düşen çalışmaları yaparken, ona en büyük desteği de, milletin, gene kendi menfaati için, bu iki hususa azami dikkat, ihtimam ve riayeti ile mümkün olabilecektir. “Herkesin ayağını yorganına göre uzatmasını” öğütleyen atalarımız, çok önemli ekonomik prensiplerden birini ortaya koymuşlardır. Türkiye’mizin en büyük ekonomik temel sıkıntılarından birisi de, sermaye birikiminin olmamasıdır. Sermaye birikiminin yolu tasarruftur. Tasarruf ise, israf etmemek ve verimli çalışmakla mümkün olabilen ekonomik bir tedbirdir. Sait Yolaçan Mesleğimizde ilgisiz kişiler çalışıyor, sağlığımız da tehlikeye atılıyor Sağlık Bakanlığı’na; 2003/70 Nolu genelge ile, cihaz başı eleman tanımı ile laboratuvarda çalışacak personelin nitelikleri belirtilmediğinden, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda sağlık bilgisi olmayan kişiler cihaz başı eleman olarak laboratuvarlara yerleştirmişlerdir. 2008 yılında bu genelge iptal edilmesine rağmen, halen Sağlık Bakanlığı kurumlarında laboratuvarlarda cihaz başında çalışan kişilerin sağlıkla alakası olmayan kişilerden ibaret olduğu bilinmektedir. Ülkemizde toplam 51 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarında Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği eğitimi verilmektedir. Halen bu okullardan mezun olanların sayısı 20 bin civarındadır. Ayrıca Sağlık Meslek Liselerinin 56 adedinde Tıbbi Laboratuvar teknisyenliği bölümü bulunmaktadır. Sınavsız geçişle, bu öğrencilerin %74’ü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarına 2004 yılı itibari ile geçmiş durumdadır. Halen bu okullardan mezun olan ve atama bekleyen öğrenci sayısı 18 bin civarındadır. Sağlık kuruluşları için nitelikli eleman yetiştirmek üzere kurulan Sağlık Meslek Liseleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları kapatılsın ki ülke kaynakları boşa harcanmasın ve insanlar boşu boşuna 4 yada 6 yıl okuyarak, emek ve maddi kayıplara uğramasın... AB ülkelerinde, bu mesleğin icrasında sadece laboratuvar teknikerleri ve teknisyenleri yer alırken, ülkemizde gerek kamuda gerekse özel sektörde sağlıkla alakası olmayan ya da alan dışı insanlar Tıbbi laboratuvarlarda çalışabiliyor. 6/4/2011 tarihinde yayımlanan 6225 sayılı KHK. MADDE 9- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna “ek 13. maddesinde; “Diploması veya meslek belgesi olmadan, bu maddede tanımlanan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır” hükmü yer almasına rağmen; Sağlık Bakanlığınıza bağlı Sağlık Teşkilatları (İl Sağlık Müdürlükleri, Sağlık Gurup Başkanlıkları) görevlerini tam olarak yerine getirmediklerinden, bizler buralarda çalışamamaktayız ve mağdur edilmekteyiz. Sağlık Bakanlığı tarafından, kamu ve özel sektörde taşeron firma ve şirketler üzerinden laboratuvar diploması olmadan çalışan kişilerin işlerine son verilmesi ve buralara Sağlık Meslek Lisesi ve Sağlık Hizmet Meslek Yüksek Okullarından mezun laboratuvar teknisyen ve teknikerlerinin atanması şarttır. 07.08.2011 tarihinde yayımlanan kılavuzda belirtilmiş olan Laboratuvar teknisyeni ve teknikeri personeli alımı çok yetersizdir. Yetiştirilen birçok personel yerleştirilememektedir. Zuhal Akağız Orman çalışmama lütfen destek verin Sayın Tarım Bakanı’nın dikkatine; Ben 1998’den beri, dünyanın incisi olan ülkemizin en kurak ve erozyona uğramış bir bölgesinde, tahmin edemeyeceğiniz sıkıntılarla orman oluşturmaya çalışıyorum. Geçen yıl ve bu yıl, yeni dikmiş olduğum fidanları sulamak için devletin %50 hibe desteğinden faydalanırım ümidiyle, proje yaptırdım. Her iki yılda da projemin kabul edildiği fakat müracaat eden çok olduğu için bana destek sırası gelmediği ifade edildi. Halbuki aynı aileden hem karısına hem de kocasına destekleme verildiğini öğrendim. (Ama onlar çok zengin) Ben; gariban siyasi ve maddi bir gücü olmadığı için boyumun boynum altımda kaldı. Döşediğim borular diktiğim fidanlar yerinde duruyor isteyen gelip görebilir. Yaptığım iş Ereğli Kaymakamlığı’ndan, Ereğli Belediyesi’nden, Ereğli Orman Fidanlığı’ndan ve Konya Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nden soruşturulabilir. Şimdi ben derdimi kime anlatayım soruyorum size? Saygılar sunar destekten faydalanmam için bana yardımcı olmanızı dilerim. Rahim Demirbaş (Beyören Köyü)-Ereğli/KONYA > Adres: İhlas Medya Plaza 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna/ İSTANBUL Tel: (0212) 454 38 22 Faks: (0212) 454 31 00
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT