BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Haticetül kübr⠓radıyallahü anha” -4-

Haticetül kübr⠓radıyallahü anha” -4-

Nihayet Ebû Talip ve sair akrabalar, Hazırlıkları yapıp yola revan oldular. Hazreti Hatice’nin dâveti üzerine, Gittiler hep birlikte, Onun dünürlüğüne.Allah’ın emri ile... Nihayet Ebû Talip ve sair akrabalar, Hazırlıkları yapıp yola revan oldular. Hazreti Hatice’nin dâveti üzerine, Gittiler hep birlikte, Onun dünürlüğüne. Hazreti Hatice de, hanesinin içini, Donatıp çağırdı hep, cümle hizmetçisini. Bu muazzam nimetin şükranesi olarak, Bütün ziynetlerini, onlara etti infak. Ve yine O Server’in, şeref ve hürmetine, Kavuşturdu onları, tek tek hürriyetine. Az sonra Ebû Talip ve yanında dünürler, Hazreti Hatice’nin hanesine geldiler. Evvelâ Ebû Talip, izinle girdi söze, Dedi ki: (Ey cemaat, hamd olsun Rabbimize. Ki; bizi evlâdından kıldı Halilullah’ın, Ve yine muhafızı eyledi Beytullah’ın. Ma’lumunuz benim bir yeğenim vardır ki hem, O’nun faziletine, şahittir cümle âlem. Kureyş’te en şerefli, en üstün kimse O’dur, O’nun faziletleri, sizce dahi malumdur. Gerçi malı parası, azsa da bu aralar, Lâkin böyle şeylere, olunmaz ki itibar. Bu mübarek yeğenim, Allah’ın emri ile, Kızınız Hatice’yi, istiyor helâlliğe. Bilin ki O’nun şanı, yüksek olsa gerektir, Şimdi istediğiniz “Mehir miktarı” nedir?) Ebû Talip’ten sonra, Varaka bin Nevfel de, Onu tasdik edici konuşma yaptı hem de. Sonra da Hatice’nin amcası Amr bin Esed, Söz alıp arzetti ki; (Kabul ettik biz elbet. Yeğenim Hatice bin Hüveylid’i ben dahi, Verdim hem Muhammed bin Abdullah’a vallahi.) Mehir, bir rivayette “Yirmi deve” idi hem, Bir rivayette ise, gümüştü beşyüz dirhem. O gün Peygamberimiz ve Hazreti Hatice, Nikâhları kıyılıp, evlendiler böylece. Ve o gün Ebû Talip, deve kesip bir adet, Düğün için herkese verdi büyük ziyafet. Hatice validemiz, bütün mal-ü mülkünü, Hemen Resulullah’a hibe etti o günü. Ve dedi ki: (Bu mallar, benim değil, hep senin, Çekme maişet için minnetini kimsenin. Bu günden itibaren, ben de sana muhtacım, Sensin benim herşeyim, sensin benim baş tâcım.) Resulullah Onunla evlendi böylece ilk, Ve tam yirmibeş sene, sürmüştü bu evlilik. Hatice validemiz, hem oldukça hayatta, Başka bir kadın ile, hiç evlenmedi hatta...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT