BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çalışan Dünyası

Çalışan Dünyası

Soru: 2006 yılında emekli oldum. 2009 yılında oğlum limited şirket kurdu ve ben de % 1 oranında ortak oldum. 1 Mayıs 2011 tarihinden bu yana bir şirkette şoförlük yapıyorum.Çift SGDP ödememek için yazılı müracaat gerekir Soru: 2006 yılında emekli oldum. 2009 yılında oğlum limited şirket kurdu ve ben de % 1 oranında ortak oldum. 1 Mayıs 2011 tarihinden bu yana bir şirkette şoförlük yapıyorum. SGK geçen ay bana bir yazı göndermiş. 4200 TL birikmiş SGDP borcu çıkarmış ve maaşımdan kesmeye başlamış. Oysa çalıştığım işyeri de benim adıma SGDP primi ödüyor. Benim her ay iki defa SGDP ödemem hatalı değil mi? Cihan S/İstanbul EMEKLİLER SGDP PRİMİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR Ülkemizde gerek insanlarımızın genç yaşta emekli olması gerekse emekli maaşlarının yeterli seviyede bulunmaması nedeniyle emeklilerimizin her ne kadar emekli olarak çalışma yaşamı dışına çıksalar da ilerleyen dönemde SGDP primi ödeyerek tekrar çalışma hayatına geri dönmektedir. Emeklilerimizin çalışma biçimine göre; ya çalıştıkları işyeri SGDP primini maaşlarından keserek SGK’ya yatırmakta ya da SGDP primi emeklilerimizin maaşlarından kesilmektedir. Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunan ya da şirket ortağı olanların maaşlarından % 15 oranında SGDP kesilmektedir. Emekli olduktan sonra bir işyerinde iş akdiyle çalışanların ise emekli maaşlarından SGDP kesilmez. İşyeri, emekli çalışana çalışma karşılığı ödediği ücretinden SGDP keserek SGK’ya yatırır. SGDP ÖDEYEN EMEKLİNİN MAAŞINDAN SGDP KESİLMEZ Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunan ve ayrıca bir başka işveren yanında iş sözleşmesiyle çalışmasını sürdüren çok sayıda emeklimiz vardır. Ticari faaliyette bulunduğu dönem içinde aynı zamanda bir işveren yanında iş sözleşmesiyle çalışan emeklinin mutlak surette SGK’ya yazılı bildirimde bulunması gerekmektedir. Aksi halde Türk sosyal güvenlik hukukundaki tek prim ödenmesi ilkesine rağmen hatalı olarak iki defa SGDP priminin ödenmesi kaçınılmaz. Emekli olan vatandaşlarımız, ticari faaliyet içinde bulunur ya da limited şirketi ortağı olursa SGK’ya maaşlarından SGDP kesilmesi için yazılı başvuru yapmalı, ticari faaliyetini sonlandırır ya da şirket hissesini devrederse maaştaki SGDP kesintisinin kaldırılması için derhal kendisine maaş bağlamış olan SGK birimine dilekçe vermelidir. MAAŞTAKİ SGDP KESİNTİSİNİN DURDURULMASI İÇİN MÜRACAAT ŞART Maaşından SGDP kesilmesi gereken emeklilerimiz bu dönem içerisinde aynı zamanda bir işveren yanında çalışmaya başlar ise bu kez öncelik çalışmaya dayalı SGDP primi ödenmesi olduğu için maaşlarından da SGDP kesilmemesi için SGK’ya derhal yazılı başvuru yapmalı, şayet çalıştığı işten ayrıldıktan sonra hâlâ vergi mükellefiyeti ya da şirket ortaklığı devam ediyor ise tekrar kesinti için SGK’ya başvuruda bulunmalıdır. YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ VE SOSYAL GÜVENLİĞİ SGK’nın geçen aylarda yayınlamış olduğu Birleştirilmiş Yurtdışı Borçlanması ve Emeklilik Genelgesini hazırlayan komisyona başkanlık yapan ve halen SGK Başkanı Sayın Fatih ACAR’ın Danışmanlığı görevini sürdüren SGK Başmüfettişi Cüneyt OLGAÇ ile SGK Başmüfettişi Dr. Mehmet BULUT’un ‘Türkiye’de Çalışan Yabancıların Çalışma İzinleri ve Sosyal Güvenliği’ isimli kitabı yayınlandı. Sosyal güvenlik ve iş hukuku alanında çalışan sosyal güvenlik uzmanları ile serbest muhasebeci, mali müşavirlerin mutlaka okumaları gereken bu değerli esere Maliye ve Hukuk Yayınları’ndan (0312 438 56 50) ulaşabilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT