BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çalışan Dünyası

Çalışan Dünyası

Değerli okurlar, iş kazaları vb. durumlara karşı ileride sıkıntıya düşmemek için çalışansak sigorta kaydımızın devam etmesine, iş verensek elemanımızı ilgili kurumlara usulüne göre bildirelim.Emekli çalıştıran, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi vermeli Değerli okurlar, iş kazaları vb. durumlara karşı ileride sıkıntıya düşmemek için çalışansak sigorta kaydımızın devam etmesine, iş verensek elemanımızı ilgili kurumlara usulüne göre bildirelim. “Nasıl olsa emekliyim, sağlık hizmeti derdim yok, çift maaşım var, ne olacak canım” veya “Sen zaten emeklisin gel iş yerimde çalış sigortayı ne yapacan, ne işine yarar ki” dememek gerekir. Zaten tazminat hakkı için de resmî bir kaydınızın olması gerekir. İŞVRENİN ÂDETA “KASKO”SU Emeklileri çalıştıran bazı iş yerleri Sigortalı İşe Giriş Bildirgesini vermekten imtina ettiklerini zaman zaman görmekteyiz. Oysa yasal bir zorunluluk olarak emekli çalışanlarında tıpkı diğer çalışanlar gibi bu belgenin kanunda belirtilen düzenlemeler dahilinde e- bildirge ile SGK’ya verilmesi gerekiyor. Emekli çalışanların İşe Giriş Bildirgesi verilmesi ile işverenler de kendi sigortalarını yapmış oluyorlar. Bir nevi işverenin Kaskosu olmuş oluyor. Çünkü emekli işçinin ödenen primi ile İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına karşı koruma kalkanına kavuşuyor. BU HAKLARDAN OLMAYIN 5510 sayılı Kanunun 16. Maddesinde İş Kazası ya da Meslek Hastalığında sigortalılara verilen yardımlar şöyle sıralanıyor: - Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi. - Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması. - İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması. - Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi. - İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi. AĞIR YAPTIRIMLAR SİZİ BEKLİYOR Buradan şunu da hatırlatalım; İş Kazası sonucu ölen veya Meslek Hastalığına yakalanan bir çalışanın bildirgesi ilgili kuruma sunulmasa bile çalıştığı SGK’ca anlaşıldığı sürece, çalışan haklarını kaybetmez, işveren ise hem bu hakları hem de cezai müeyyide ile yüz yüze kalır! Süresinde sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin SGK’ya gönderilmemesi, bildirgenin sonradan verildiği veya sigortalı çalıştırıldığının SGK’ca tespit edildiği tarihten önce meydana gelen İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık halleri sonucu ilgililerin gelir ve ödenekleri SGK’ca ödenir. Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, SGK’ca yapılan ve ileride yapılması gerekli bulunan her türlü masrafların tutarı ile gelir bağlanırsa bu gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri tutarı, 21’inci Maddenin 1. Fıkrasında yazılı sorumluluk halleri aranmaksızın, iş verene ayrıca ödettirilir. İdari Para Cezası ise şu şekilde uygulanır: - Sigortalı İşe Giriş Bildirgesini ve GSS Giriş Bildirgesini süresinde ve ilgili kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında 837 TL. - Bildirgenin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında 1.674 TL. - Bildirgenin verilmediğinin, 1 yıl içinde ikinci kez anlaşılması halinde ise her bir sigortalı için aylık asgari ücretin tam 5 katı tutarında 4.185 TL ücret alınır. İşverenler bu saydığımız riskler karşısında emekli çalışanlarını zaman kaybetmeden hemen sigortalı yapmalıdır. Unutmasınlar İşe Giriş Bildirgesi verilmediği taktirde gerek SGK gerekse sigortalı ya da hak sahiplerinin açacakları davalar karşısında ağır yaptırımlar ile karşı karşıya kalacaklardır. (Bu önemli hususu köşemize taşımamıza vesile olan Sosal Güvenlik Uzmanı Vedat İlkin Bey’e teşekkür ediyoruz) > www.calisandunyasi.com e-mail:?calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST. Not:?Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın TC Numaralarını, doğum tarihlerini ay ve gün olarak bildirmelerini istirham ederiz. Eksik bilgili sorulara cevap veremiyoruz!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT