BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Habîb-i Râî hazretleri

Habîb-i Râî hazretleri

Buyurdu ki: “Yavrum! Gençlikte, nefsin arzûları, insanı kapladığı gibi, ilm öğrenilecek, ibâdet yapılacak en kârlı zamân da gençliktir...”Habîb-i Râî hazretleri Tâbiînin büyüklerindendir. Sekizinci yüzyılda Bağdât’ta yaşamıştır. Koyun otlattığı için “Râî” diye tanınmıştır. Râî, “çoban” demektir. Bahreyn’de doğdu. 748 (H.130) senesinde Bağdât’ta vefât etti. Eshâb-ı kirâmdan (aleyhimürrıdvân) Selmân-ı Fârisî’nin sohbetinde bulunmakla şereflendi... Habîb-i Râî hazretleri vefatından kısa bir zaman önce, kendisinden nasihat isteyen bir gence buyurdu ki: Yavrum! Gençlikte, nefsin arzûları, insanı kapladığı gibi, ilm öğrenilecek, ibâdet yapılacak en kârlı zamân da gençliktir. Gençlikte, şehvetin, asabiyyetin kapladığı ânlarda, İslâmiyyetin bir emrini yerine getirmek, ihtiyârlıkta yapılan aynı ibâdetten çok üstün ve kıymetli olur. Hele başka mâniler de araya katılırsa, bunları dinlemeyip yapılan ibâdetin sevâbı o kadar çoktur ki, ancak Allahü teâlâ bilir. Çünkü, mâniler karşısında, ibâdeti yapmak güçlüğü, sıkıntısı, o ibâdetlerin, şânını, şerefini göklere çıkarır. Mâni olmayarak, kolay yapılan ibâdetler, aşağıda kalır. Bunun içindir ki, insanların yüksekleri, meleklerin yükseklerinden dahâ üstün olmuştur. Çünkü insan, mâniler arasında ibâdet ediyor. Melekler ise, mâni olmadan emre itâat ediyor... Gençlik arzûları, Allahü teâlânın düşmanı olan nefsin ve şeytânın sevdiği şeylerdir. İslâmiyyete uygun şeyler ise, Allahü teâlânın sevdiği şeylerdir. Allahü teâlânın düşmanlarını sevindirip, bütün ni’metleri veren, hakîkî sâhibi gazaba getirmek, akllı ve zekî insanların yapacağı şey değildir. Allahü teâlâ, hepimize akla uygun hareketler nasîb edip, nefse, şeytâna ve din düşmanlarının sözlerine ve yazılarına aldanmakdan muhâfaza buyursun!.. KAT?KAT?SEVAPLAR... Hele dinsizlerin, Müslümânlarla alay edenlerin çoğaldığı, Müslimân evlâdlarını dinden çıkaran propagandaların yayıldığı zamânda yapılan az bir ibâdete, doğru olmak şartı ile, kat kat çok sevâb verilecekdir. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Ey Eshâbım! Siz öyle bir zamânda geldiniz ki, Allahü teâlânın emirlerinden onda dokuzunu yapıp, birini yapmazsanız, helâk olursunuz, Cehenneme gidersiniz! Bir zamân gelecek ki, o zamânın mü’minleri, emirlerin birini yapabilip, dokuzunu bıraksalar, Cehennemden kurtulurlar. O zamânda îmânı olanlara müjdeler olsun!)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT