BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Niçin?

Niçin?

Hayatımızdaki yerleri, rolleri ve etkileri itibariyle “pazarlamacılar” hakkındaki algılar olumlu veya olumsuz olabiliyor. Pazarlamacıları sevenler kadar sevmeyenler de var. Bazıları sevilir, beğenilir, takdir edilirken, diğerleri müşteriler tarafından hoş karşılanmıyor.Hayatımızdaki yerleri, rolleri ve etkileri itibariyle “pazarlamacılar” hakkındaki algılar olumlu veya olumsuz olabiliyor. Pazarlamacıları sevenler kadar sevmeyenler de var. Bazıları sevilir, beğenilir, takdir edilirken, diğerleri müşteriler tarafından hoş karşılanmıyor. Diğer taraftan, “pazarlamacılar” da müşterilerine karşı sevgi-saygı-dost ve aşağılama-düşman türü duygular arasında gidip geliyorlar. Müşterilerin bazılarını çok seviyor, bazılarına da çok gıcık oluyorlar... Pazarlamacıların iyiliği kötülüğü, onların pazarlamadan ne anladıklarıyla da ilgili... Pazarlamacıların “pazarlama zekâları”nı şeytanlığa çalıştırdığını, kendi çıkarları için, bize rağmen, irademize, cüzdanımıza, tercihlerimize ve hayatımıza ipotek koymaya uğraştıklarını farkettiğimizde huzursuz oluyoruz. “Pazarlama zekâları”nı iyiliğe çalıştıran birilerinin samimiyetle bize yardımcı olmak, hayatımızı daha da güzelleştirmek, bizi bizden fazla düşünerek, doğru tercihlere yöneltmek istediğine ve bizim hayrımıza çalıştığına inanıyorsak bu durum hoşumuza gidiyor, mutlu oluyoruz. Hayatımızı zenginleştiren, alışverişin yük ve sıkıntısından bizi kurtaranlara teşekkür bile ediyoruz. Birey, firma, kuruluş veya marka olarak her an ve her yerde karşımıza çıkan ve hepsine “pazarlamacı” sıfatı yakıştırılan bu insanları daha doğru değerlendirmek, zekâlarını hayra çalıştıranları, çıkar peşindekilerden ayırt etmek istiyorsak, neyi ve nasıl yaptıklarına değil, bunları niçin yaptıklarına bakmalıyız. Günümüzde artık herkes herşeyi yapabilir oldu. Piyasalara yüzbinlerce ürün ve marka sürülebiliyor. Pazarlama eğitimlerinde piyasalarda işlerin nasıl yürütüleceği, stratejileri ve araçları merak eden herkese öğretilebiliyor. Lakin işin niçinini öğretmek, niyetleri düzeltmek okullarla ve okumakla olmuyor. Pazarlamanın aslında ne olduğunun ve işin niçininin idrakine varabilmek, bunları müşteriler dâhil değer zincirinin bütün halkalarıyla paylaşabilmek herkese nasîb olmuyor. Büyük lider-pazarlamacılara işte bunun için ihtiyaç var!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT