BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yûsuf Sinâneddîn Sîneçâk

Yûsuf Sinâneddîn Sîneçâk

“Çocuk oyuna öyle bir dalar ki gece olduğunu fark etmez bile. Hatta eşyalarını çalsalar onu da fark etmez. ‘Dünya hayatı oyundur’ sözünü iyi düşün.” Hazreti MevlânâYûsuf Sinâneddîn hazretleri, on altıncı yüzyılda İstanbul’da yaşamış olan evliyâdandır. Asrındaki Mevleviyye yolu büyüklerinden olan Yûsuf Sinâneddîn hazretleri Rumeli’deki Vardar Yenicesi’ndendir. 1546 (H.953) senesinde İstanbul’da vefât etti. Sohbetlerinde Mesnevî’yi çok okurdu. İşte o güzel sözlerden bir demet: *Çocuk oyuna öyle bir dalar ki gece olduğunu fark etmez bile. Hatta eşyalarını çalsalar onu da fark etmez. ‘Dünya hayatı oyundur’ sözünü iyi düşün. *Ölmeden önce ölen birini görmek dilersen Hazreti Ebubekr’e bak. *İki görmek şaşı gözün işidir. Yoksa evvel de aynıdır ahir de. Batın da aynıdır Zahir de... * Dünya pazarının sermayesi altındır. Öte âlemin sermayesi ise; aşk ve ıslak iki göz. *Yücelere daha fazla bela gelir. Çünkü Sevgili, güzellere daha çok cilve eder. *Nefis atının kuyruğu şehvettir. Ona tapan, geri geri gider. Şehvetini kesersen yeni bir yöne arzu duyarsın. Ağaç dalları yamuk yumuk yetişirse uygun yerlerden budarlar da doğru sürer dallar. Şehvetini sürekli buda ki, beden ağacın güzel dallar yaysın. *Define yıkık yerlere saklanır. Sakın ola fakir ve dertlilerin kalbini kırma, ahlarını alma. *Söz, dinleyene göre söylenir. Terzi elbiseyi bedene göre biçer. *Zarar etmek istemezsen, işin önüne gözünü kapa da sonuna bak. *Varlık elde etmek için yokluk gerek. *Mimar ev yapmak için boş arsa arar. Marangoz ahşap işi yapmak için ham tahta arar. Saka su satmak için susuz ev arar. Yokluğa dikkat et, onda çok hikmetler var. *Beden hastalanınca sana ilaç aratır. İyileşti mi şeytanlık aratır. *Tatlı sözlü cahil dostun sözüne kanma. O yıllanmış zehire benzer. “HEPSİ HAYAL, YA GERÇEK!..” *Hiçbir şey olmayan bir şey, hiçbir şey olmayan bir şeye âşık olmuş, hiç var olmamış, hiç var olmamışın yolunu kesmiştir. Hepsi hayal. Ya gerçek?!.. *Dertten şikâyeti kes. O seni yokluk hazinesine götüren bir attır. *Zikir fikri titretir, harekete geçirir. Zikri fikrine güneş yap. *Kabul edilmek ya da reddedilmekle aklını meşgul etme. Sen emredileni yap yasaklanandan kaç o kadar!.. Yûsuf Sinâneddîn hazretleri, vefatından kısa bir zaman önce buyurdu ki: “Ölmedikçe can çekişme bitmez. Merdivenler bitmeden dama çıkılmaz...”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT