BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yardım fakiriyiz

Yardım fakiriyiz

Türkiye 1997’de 383.3 milyon dolar, 1998’de de 433.9 milyon dolar dış yardımda bulundu. Buna karşılık, dış yardımların GSMH’ye oranı açısından Türkiye, Birleşmiş Milletler’in (BM) hedefi ve OECD ortalamasının gerisinde bulunuyor.Türkiye 1997’de 383.3 milyon dolar, 1998’de de 433.9 milyon dolar dış yardımda bulundu. Buna karşılık, dış yardımların GSMH’ye oranı açısından Türkiye, Birleşmiş Milletler’in (BM) hedefi ve OECD ortalamasının gerisinde bulunuyor. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), resmi yardımlar kapsamında Türkiye’nin gerçekleştirdiği ödemelerin 1997 yılı kesin sonuçları ile 1998 yılı geçici sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, 1997’de 383 milyon 373 bin 674 dolar olan resmi dış yardımların 83 milyon 339.7 bin dolarını resmi bağışlar, 23 milyon 423.9 bin dolarını uluslararası kuruluşlara yönelik aidat ödemeleri, 276 milyon 610 bin dolarını da ihracat kredileri dahil diğer resmi ödemeler oluşturdu. DİE’nin 1998 yılına ilişkin geçici verilerine göre, söz konusu yılda gerçekleştirilen 433 milyon 920 bin dolarlık dış yardım ödemelerinin 88 milyon 503.9 bin doları resmi bağış, 23 milyon 930.8 bin doları uluslararası kuruluşlara aidat ödemeleri, 321 milyon 485.2 bin doları da ihracat kredileri dahil resmi yardımlar niteliğinde oldu. 1997’ye kıyasla 1998’de resmi dış yardım ödemeleri, resme bağışlarda yüzde 6.2, aidat ödemelerinde yüzde 2.16, ihracat kredileri dahil resmi ödemelerde yüzde 16.22 arttı. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Kalkınma Yardımı Komitesi’nin belirlediği sınıflandırmaya göre, 1998’de yapılan dış yardım ve benzeri ödemelerin 78 milyon dolarlık bölümü gelişmekte olan ülkelere, 6 milyon 714.3 bin doları çoğunluğu piyasa ekonomisine geçmekte olan ülkeler ve geçiş ülkelerine, 3 milyon 787.2 milyon doları ise diğer ülkelere yapılan bağışlardan oluştu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT