BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Büyük değişimler

Büyük değişimler

AK Parti iktidarının Türkiye’ye getirdiği kapital (temel) değişimlerden birincisi, şanlı silâhlı kuvvetlerimizi asli görevlerine döndürmektir. Daha açık ifadeyle politikadan arınmış, bütün enerjisi vatan savunmasına dönük bir ordu...AK Parti iktidarının Türkiye’ye getirdiği kapital (temel) değişimlerden birincisi, şanlı silâhlı kuvvetlerimizi asli görevlerine döndürmektir. Daha açık ifadeyle politikadan arınmış, bütün enerjisi vatan savunmasına dönük bir ordu... Atatürk dönemindeki gibi. Tabii 1920’li, 30’lu yılların değil, çağımız zihniyetinin eklenmesiyle. Bu da, Avrupa Birliği ve NATO ile diğer demokrasilerde askerin, subayın statüsüdür. Eskiden olsa idi AK Parti’nin yaptıklarına inkılâp veya Sol’un ağzıyla devrim denirdi. Reform daha doğrudur. Tarihe önemli reformlar olarak geçeceği kesindir. Bu rejim düzenlemelerine, düzeltmelerine açılım da deniyor. AK Parti iktidarı, Tayyip Erdoğan’ın icraatı demek. Onun yaptığı reformlardır. Onun inandığı şekilde devlete yeni ve çağdaş şekil vermektir. Askerin politikaya karışması, demokrasinin açık ihlâlidir. Askerî demokrasi diye bir rejim yoktur. Ama zaman zaman askerin politika merakı artar. Türkiyemiz’de hepsi çok olumsuz sonuç verdi. İstisnası yoktur. En büyük zararı, ordu ve subay gördü. Düşününüz, bir kalemde, bir avuç küçük rütbeli subayın, gözbebeğimiz gibi yetiştirdiğimiz 7.000 küsur subayımızı ordudan ihracını... İnanılması zor bir felâkettir. 1960’ta başımıza geldi. Bugün de, maazallah darbe teşebbüsü ile suçlanan bazı subaylarımızın uzayıp giden yargılanmalarına milletçe pek çok üzülüyoruz. Sayın Erdoğan’ın Türkiye’ye getirdiği diğer bir temel yenilik, yeterince dışarıya açılmamış, içine kapanmış devletimizi 6 kıt’aya açmasıdır. Başbakan’ın “göreve geldiğimizde Afrika’da 12 büyükelçiliğimiz vardı, şu anda 33 Afrika ülkesi ile bağlantı kurduk” demesi, çok büyük bir dış politika reformudur. Erdoğan, devlet sayısının en çok bulunduğu kıt’a Afrika’nın geriye kalan ülkeleri ile de ilişki kuracağımızı söyledi. ABD ve İngiltere, dış ilişkileri en yoğun devletlerdir. Bu ikisinin ve emsalinin, diplomatik ilişki kurmadığı tek ülke yoktur. Siyasî bakımdan aralarında anlaşmazlık bulunan nadir ülkeler hariç. Türkiye’yi dünyaya açılmış bir büyük devlet hâline getirmek, temel reformlarımızdan biri olarak tarihe geçecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT