BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Adlarımız”: Kültür ve Gönül Aynamız

“Adlarımız”: Kültür ve Gönül Aynamız

Tercüman Gazetesi’nde, uzun yıllar, kültür, fikir ve düzeltme işleriyle uğraşıp arkadaşım Aydil Erol, aynı yıllarda, Adlarımız ismiyle ilmî bir inceleme kitabı meydana getirdi.Tercüman Gazetesi’nde, uzun yıllar, kültür, fikir ve düzeltme işleriyle uğraşıp arkadaşım Aydil Erol, aynı yıllarda, Adlarımız ismiyle ilmî bir inceleme kitabı meydana getirdi. Aydil Erol’un bu ünlü çalışmasının üçüncü baskısını, Dededen toruna hepinizin meraklarına sunmak istiyordum. Fakat Vakfımızın ve dergimizin kıymetli mensubu, yazar İsa Kocakaptan’dan o konuda doyurucu bir yazı alınca ona bir satır eklemeden size aktarıyorum. Bu önemli eserden ve faydalı yorumdan ötürü Aydil ve İsa beyleri tebrik ederim. * * * Değerli yazar Aydil Erol’un Adlarımız isimli eserinin yeni baskısı, beni bir an Göktürk Yazıtlarına döndürdü. Bu yazıtlardaki korkutucu gerçekle karşılaştırınca, Aydil Erol’un eseri daha bir önem kazandı. “Türk Beyler Türk adını bıraktı...” Bu cümle, başka kültürlerin esaretine girmeyi özetleyen son derece veciz bir sözdür. Her millet çevresine ve bireylerine kendi dünya görüşünü, kendi kültürünü yansıtan isimler verir. Böylece vatan ve kişi, adlarını taşıdıkları millete ait olurlar. İsimler millî ise, o millet benliğini koruyor demektir. Yer, eşya ve kişi isimlerindeki değişmeler, yabancılaşmalar, millî kültürden uzaklaşılan yönü de ifade ederler. Dilimizde çoğalan yabancı isimler hangi dile aitse, rotamızı o dilin sahibi olan millete doğru çevirmişizdir. Bu noktada Aydil Erol’un çalışması, kişi isimleri yönünden bulunduğumuz noktayı da tesbit etmektedir. 1999 yılına kadar Türk milletinin kullandığı kişi isimleri kadrosu, her baskısında biraz daha zenginleşerek “Adlarımız” kitabında yer almaktadır. Eserde sadece Türkiye sınırları içindekiler değil, bütün Türk dünyasında kullanılan adlar yer almaktadır. Kitabın son baskısında izah edilen kişi isimlerinin sayısı 7500’dür. Bir önceki baskısında 5000 idi. Görülüyor ki kitap yeni baskısında % 50 oranında genişlemiştir. Bu da Aydil Erol’un yorulma bilmeden nasıl çalıştığını gösterir. Adlarımız isimli eser, 7500 ismin ard arda sıralanmasından ibaret değildir. Eserin bizce asıl önemli tarafı, kişi isimlerinin arka plânındaki kültür dünyasını verişidir. Her ismin anlamı, kullanıldığı bölgeler ve bu ismi taşıyan tarihî kişiler kitapta yer almaktadır. Bizim ilk duyuşta pek anlam veremediğimiz bazı isimlerin niçin konulduğu da, yer yer açıklanmaktadır. Meselâ Diyarbakır ve Mardin yörelerinde rastladığımız Şeyhmus/Şehmuz ve Sultan isimlerinin, bu yörede çok kullanılışının sebebi nedir acaba? Ökkeş ismi Kahramanmaraş ve Gaziantep’te niçin yaygındır? İsimlerin anlamlarından, o ismi verenlerin düşüncelerini okumak mümkün müdür? İsimlerden hareketle Türk folklorunun hangi unsurlarına ulaşabiliriz? Şuurlu birer Türk olarak çocuklarımıza isim verirken nasıl bir tavır almalıyız? Taşıdığı ismin, çocuk üzerindeki etkileri nelerdir? Duyduğumuzda bize acayip gelen Satılmış, Satı, Satuk vb. isimler, çocuklara niçin verilirler? Bu sebepler bizi hangi kültür unsurlarına götürmektedir? Sorular daha da çoğaltılabilir. Bizim söylemek istediğimiz, Aydil Erol’un eserinin her Türk evinde bulunması gerektiğidir. Çocuklarımıza isimlerini vermek için takvim yapraklarından değil, bu konuda yıllarca emek verilerek hazırlanmış, son derece ciddi ve kapsamlı olan bu eserden faydalanalım. Aydil Erol’u bu eserinden dolayı kutluyoruz. Eserin yeni baskılarının yapılması, bizdeki millî şuurun gelişmesi ile doğru orantılıdır. Adlarımız kitabı da bizi geç olmadan uyandıracak bir kitaptır. Turan Kültür Vakfı’nı, Aydil Erol’un bu eserini yayımladığı için kutluyoruz. Kitap (1. Hamur, büyük boy 700 sayfa), Turan Kültür Vakfı Uncular Cad. Ekşioğlu İş Hanı No: 1 Üsküdar/İstanbul (Tel: 0216 333 22 98) adresinden istenebilir.
Kapat
KAPAT