BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cömert ve takvâ sâhibiydi

Cömert ve takvâ sâhibiydi

Hafs bin Gıyâs hazretleri Hânefî mezhebi imâmlarındandır. Son derece cömert ve dînine bağlı bir zât olup, hadîs âlimidir.Hafs bin Gıyâs hazretleri Hânefî mezhebi imâmlarındandır. Son derece cömert ve dînine bağlı bir zât olup, hadîs âlimidir. Sonra kadı oldu. O da şöyle oldu: Halîfe Hârûn Reşîd; Abdullah bin İdrîs, Veki’ bin Cerrah ve Hafs bin Gıyâs’ı huzûruna çağırdı. Üçünden birini kadı yapmak istiyordu. Abdullah içeri girdi. Odaya girer girmez; “Esselâmü aleyküm” deyip felçli gibi kendini yere attı. Garip hareketlerde bulundu. Hârun Reşîd Onun bu hallerini gördü. Garibine gitti. Adamlarına; “Bu felçliyi götürün, bundan kadı olmaz” dedi. Onu götürdüler. Veki’ bin Cerrah da huzura girince, parmağını gözünün üstüne koydu. Ve Halifeye dönüp; “Bir yıldır bununla görmüyorum” dedi. Maksadı parmağı idi. Halbuki parmak zâten görmezdi. Planı tutmuştu. Mecliste bulunanlar, gözüne işâret ettiğini sanıp; “Gözü görmeyen, kadılık yapamaz” dediler. Sonra Hafs bin Gıyâs geldi. Hem çok fakîrdi. Hem de borçlu. Üstelik ailesi de kalabalıktı. Onun için kadılığı kabûl etti. Nitekim kendisi; “Allaha yemîn ederim ki, açlıktan ölecek hâle düşmedikçe kadılığı kabûl etmedim” demiştir. İÂDE ETTİ Bu zat bir gün hastalandı. On beş gün çalışamadı. O ayki maaşının yarısını, beyt-ül-mâl emînine gönderip; “On beş gündür çalışamadım. Müslümanların hakkıdır, iâde ediyorum” dedi. > www.gonulsultanlari.com Tel: (0 212) 454 38 10 www.siirlerlemenkibeler.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT