BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Anayasa

Anayasa

TBMM, yeni yasama dönemine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün açış konuşmasıyla başladı. Bu meclis, sadece Türkiye’nin değil, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk dünyasının ve Endonezya’dan Endülüs’e İslam Coğrafyasının en mühim devlet kurumudur.> Washington, DC TBMM, yeni yasama dönemine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün açış konuşmasıyla başladı. Bu meclis, sadece Türkiye’nin değil, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne Türk dünyasının ve Endonezya’dan Endülüs’e İslam Coğrafyasının en mühim devlet kurumudur. TBMM’de olan her partinin bu şuurla hareket etmek gibi bir mecburiyeti vardır. Meclisimizin önünde iki fevkalade vazife bulunmaktadır. Birincisi terörü bitirmek ve ikincisi sivil bir anayasa yapmaktır. Gerek Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda ve gerekse Anayasa Komisyonu’nda vazife yapacak vekiller derslerine iyi çalışarak meclis umumi hey’etinin huzuruna bir hukuk abidesi getirmeliler. Biz de buradan fikir desteği vereceğiz. Bu tarihî fırsatı heba edeni gelecek nesiller affetmez. Yeni teşkilat kanununu inşa için bir yıl az zaman değildir. Aceleye getirilmesi yanlış olacağı gibi gecikmesi de kusur olur. Yeryüzünde ilk defa bir anayasa metni hazırlanmayacak. Ortada çok ders ve ibret alınacak yerli ve istifadeye açık yabancı örnekler bulunmaktadır. Bu devlet, 1876, 1921, 1961 ve 1982 tarihlerinde yapılmış olan Anayasalarla idare edilmiştir. Elde bu metinlerle birlikte birkaç tane de emek verilmiş taslak mevcuttur. Bunlar ve Amerika, Fransa, Rusya, Almanya ve Japonya gibi gelişmiş devletlerin anayasaları gerekçeleri ve yaşadığı değişikliklerle birlikte tefekkür edilmelidir. 1876 Kanun-ı Esasi’si Fransız ve Belçika Anayasaları kaynak alınarak hazırlanmıştır. 119 maddedir. Aynı zamanda Halife olan Padişahın İslamiyeti korumakla mükellef olduğu kaydedilmiştir. Ayrıca devletin yekpare olduğu, tefrik edilemeyeceği ve resmî dilin Türkçe olduğu maddeleri mevcuttur. 1921 ve 1924 Anayasalarında devletin dininin İslam olduğu yazılıdır. Resmî dili Türkçe’dir ve devletin bütünlüğü esastır. 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu 23 ve 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu 105 Maddedir. 1961 Anayasası ise 157 Maddedir. Bu kanlı darbe anayasası, objektif hukuk önünde yüz kızartıcı sözlerle doludur. Ondaki şahıs milliyetçiliği gibi birçok hata 1982 Anayasasına taşınmıştır. Bugünkü terörde bu iki anayasanın büyük payı vardır. 1982 Anayasası 177 Madde ile zirve yapmıştır. 1876 Anayasası Sultan Abdülaziz’in katledilmesinden sonra, 1924 rejim değişikliğiyle, 1961 ve 1982 Anayasaları askerî darbelerin ardından yapılmıştır. İlk defa sivil, meclis tehdit altında kalmadan ve ortak akılla bir anayasa yapılacaktır. Etraflıca ve samimi konuşma vaktidir... 10 yılda bir darbe yaşayan Türkiye sık sık da anayasa imal etmiştir. Amerika’da ise 1787 Anayasası devam ediyor. Neden Amerikan Anayasası 7 madde iken bizdeki 177 Madde? Hangi ülkede ilk devlet başkanı üzerine and ve onun adından hareketle şahıs milliyetçiliği vardır? 2023 Büyük Türkiye Anayasasını inşa ettiğimizin farkında olmalıyız.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93950
  % 0.36
 • 5.3179
  % -0.44
 • 6.0743
  % -0.25
 • 6.8432
  % 0.01
 • 208.894
  % -0.05
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT