BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Şehadet getiren kimse...’

‘Şehadet getiren kimse...’

Arap edebiyatçılarından her edip, ne kadar üstün olsa, ancak kendi kabilesinin kelime ve tabirlerini zaptedip kendi üslubu üzere sözünü icra ederdi. Ama Resulullah efendimize her ne türlü söz arz olunsa onun lugati ve üslubu üzere sözünü sevk ederdi.Arap edebiyatçılarından her edip, ne kadar üstün olsa, ancak kendi kabilesinin kelime ve tabirlerini zaptedip kendi üslubu üzere sözünü icra ederdi. Ama Resulullah efendimize her ne türlü söz arz olunsa onun lugati ve üslubu üzere sözünü sevk ederdi. Beni Nehd kabilesinden bazı kimseler Resulullahın şerefli huzurlarına gelip kıtlıktan şikayet ettiler. Sözlerini hayli belagatli bir tarzda söylemişlerdi. Resulullah efendimiz de onlara dua ettiğinde bunların lugatleri ve üslupları üzere öyle belagat gösterdi ki, hayran kaldılar. Onların sözcüsü Tuhfe bin Rühm ve sözleri de şu idi: “Ya Resulallah! Biz sana, ceviz ağacından yapılmış deve semerleri üzerinde geldik. Öyle bir halde ki, develerimiz bizi düşürürdü. Yani çok uzak bir yerden türlü mihnet ve meşakkatle geldik. Kıtlık ve kuraklık belasından öyle olduk ki, her gördüğümüz buluttan yağmur umarız. Ekinlerimiz meydana gelmez, yaban otlarını biçeriz. Yenmesi kabil olmayan yabani ağaçların meyvesini toplarız. İhtiyacımızın şiddetinden suyu olmayan buluttan yağmur umarız. Sularımız kurudu, otlarımızın kökü kurudu ve ağaçlarımızın yaprağı döküldü, dalları kurudu.” dediler ve efendimizden dua istediler. Resulullah efendimiz de dua edip öğüt vererek buyurdular ki: “Ya Rab! Sen bu taifenin davarlarının sütlerini ziyade eyle. Çobanlarını otlu ve sulu yerlere gönder. Az sularını çok eyle. Mallarını ve çocuklarını ziyade kıl. Namaz kılan bir kimse selamet bulucu olur. Zekat veren bir kimse ihsan edici olur. Şehadet kelimesi getiren bir kimse temiz kalbli olur. Ey Beni Nehd! Müslümanlara lazım olan zekat ve sadaka neyse size de o lazım olsun. O derece sizden ne affolunsun, ne de size ziyade kılınsın. Zekat men olunmasın. Hayatta olundukça doğru yoldan ve doğruluktan sapılmasın. Namazdan geri kalınmasın.” Bu duadan sonra kendilerine bir mektup verdi. Mektubun ifadesi de son derece veciz ve beliğdi. Mektubun meali şudur: ‘Rahman ve Rahim olan Allah’ ın adıyle... Allah’ın resulü Muhammed’den Zeyd oğlu Beni Nehd’e: Selam, Allah’a ve onun size gönderdiği Resulüne iman edenlerin üzerine olsun. Ey Beni Nehd! Zekat hususunda davarlarınızın ne çok yaşlısı, ne zayıfı ve hastası, ne de kuvvetli ve seçkin olanı, ancak orta hallisi alınsın. Davarlarınıza mer’alarda kimse dokunmasın; davarlarınızı mer’aya gitmekten kimse men etmesin. Ağaçlarınızı kimse kesmesin. Siz ahdinizi bozmadıkça hal bunun üzerine kalsın. Bu mektubun içindekilere ikrar ve tasdik eden kimseye Hak teala hazretlerinden ahd ve zimmet olsun. Zekattan kısan ve kaçınan kimseye cezası ziyade takdir olunsun.’ Yarın: Resulullah efendimizin mübarek sesi
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT