BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ahmed Hamevî hazretleri

Ahmed Hamevî hazretleri

Buyurdu ki: “Çocuğa gelen hediyyeyi, çocuğa zarûrî lâzım değilse, yalnız fakîr olan anası babası yiyebilir. Başka fakîrlere de yediremezler...”Ahmed Hamevî hazretleri, seyyiddir. Hanefî fıkh âlimidir. Mısır’da müderris [profesör] idi. 1098 [m. 1686]’de vefât etti. Çok sayıda kitâb yazmışdır. (Uyûn-ül-besâir) ismindeki (Eşbâh) şerhi çok kıymetlidir. “Uyûn-ül-besâir”de diyor ki: “Çocuğa ilm öğretenlere, iyilik yaptıranlara çok sevâb verilir. Çocuk, büyüklere imâm olamaz. Bir kimse, bir çocuğa imâm olunca, cemâ’at sevâbı hâsıl olur. Ezân okuması sahîh ise de, mekrûhtur. Farz-ı kifâyeyi yapması ile, büyüklerden sâkıt olmaz. Bir şeyi yapması için çocuğa izin vermek câizdir. Çocuğun izinli olduğunu ve getirdiği şeyin hediyye olduğunu söylemesi kabûl edilir. Sattığı şeyi, izinli olduğunu sorup anladıktan sonra, almak câiz olur. Çocuğun [başkasının malından] getirdiği hediyyeyi ve sadakayı almak da böyledir. Çocuğun izinli olduğunda şüphe edilirse, araştırmak lâzım olur... Öğrenmesi için çocuğa Kur’ân-ı kerîm vermek câiz olur. Kız çocuğun küpe için kulağını delmek câizdir. Çocuğa gelen hediyyeyi, çocuğa zarûrî lâzım değilse, yalnız fakîr olan anası babası yiyebilir. [Başka fakîrlere de yediremezler.] Ana baba fakîr değil, fakat kendilerinde bulunmayan bir şey ise, yiyebilirler ve kıymetini çocuğa öderler. Anaya babaya hediyye etmek niyyeti ile getirilen şeyi, kıymetsiz olduğunu bildirmek için, çocuğa hediyye diyerek verilirse, anaya babaya getirilmiş olur. Bunu, zengin iseler de yiyebilirler ve dilediklerine verebilirler. Akıllı çocuk, alışverişe ve zekât vermeye vekîl yapılabilir. İzinli olsa dahî kefîl olamaz. Çocuğun selâmına cevâb vermek vâcib olur. Çocuğa selâm vermek câizdir. Besmele ile kestiği yenir... Çocuğun anasından, babasından izinsiz herhangi bir sefere çıkması câiz değildir. Ananın babanın, günâh olmayan emirlerine itâ’at etmesi farz-ı ayndır. Hadîs-i şerîfte, (Ananın, babanın yüzüne merhamet ile bakana, makbûl hac sevâbı verilir) buyuruldu... FAKİR OĞLUNU EVLENDİRMELİ!.. Fakîr oğlunu da evlendirmek babaya vâcibdir. Çocuğun malını ona harc etmeye, babası veyâ dedesi velî olur. Anası olmaz. Anası, kendi yanında kalan çocuğun ihtiyâcını onun parası ile satın alabilir.” Ahmed Hamevî hazretleri, vefatından kısa bir zaman evvel buyurdu ki: “Yâ Rabbî! Bu varlıkta, hiçbir şeyi hikmetsiz, yersiz, uygunsuz yapmadın!”
Kapat
KAPAT