BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Sözleşmeli’ye devam

‘Sözleşmeli’ye devam

Anayasa Mahkemesi, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin aynı hukuksal konumda olmadıklarını, dolayısıyla farklı düzenlemelere tabi olmalarının “eşitsizliğe yol açtığının ileri sürülemeyeceğine” hükmettiAnayasa Mahkemesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun “sözleşmeli personel” ile ilgili maddesine eklenen ve “Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşmeli öğretmen istihdam edilmesine” imkân sağlayan hükmü anayasaya aykırı bulmadı. Anayasa Mahkemesinin, Danıştay 12. Dairesinin yaptığı başvuru üzerine aldığı kararın gerekçesi, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Kadrolu öğretmenlerin “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine tabi memur statüsündeki kamu görevlileri” olduğu hatırlatılarak; memur ile idare arasındaki ilişkinin, yasama organı tarafından hizmetin gereklerine göre düzenlendiği, bu ilişkinin, karşılıklı anlaşmaya dayanarak belirlenmediği kaydedildi. HUKUKSAL KONUMLARI FARKLI Sözleşmeli öğretmenlerin ise “4/B maddesine” tabi olduğu hatırlatılarak; kamu hizmetine sözleşme ilişkisiyle bağlandığı belirtildi. “Eşitlik ilkesine aykırılıktan söz edilebilmesi için bir yasanın, aynı hukuksal durumda olanlar arasında bir ayırım veya ayrıcalık oluşturması gerekir” ifadesinin yer aldığı kararın esasında; kadrolu öğretmenler ile sözleşmeli öğretmenlerin aynı hukuksal konumda olmadıkları, farklı hukuksal düzenlemelere tabi olmalarının da eşitsizliğe yol açtığının ileri sürülemeyeceği belirtildi. AA
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT