BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 8. Plân çalışmaları ve anılar

8. Plân çalışmaları ve anılar

Geçen haftalarda, basında çıkan haberlerde sekizinci plân hazırlığının önemli bir bölümünü teşkil eden, özel ihtisas komisyon çalışmalarının tamamlandığı ve raporlarının yazıldığı bildirilmişti.Geçen haftalarda, basında çıkan haberlerde sekizinci plân hazırlığının önemli bir bölümünü teşkil eden, özel ihtisas komisyon çalışmalarının tamamlandığı ve raporlarının yazıldığı bildirilmişti. Planın hazırlanışında özel ihtisas raporlarının tamamlanması önemli bir merhalenin aşıldığını gösterir. Çünkü, bu raporlarda ait olduğu sektörün veya alt sektörün durumu, ihtiyaçları ve gelişmesi bakımından planın ne gibi katkılar sağlaması gerektiğine dair önemli bilgilerle öneriler vardır. Bu raporlar tamamlandığına göre sekizinci planın yapılması için esas malzeme sağlanmış demektir. Bundan sonra, planın stratejisinin ne olacağının belirlenmesi önemli bir aşamayı teşkil edecek ve Devlet Planlama Müsteşarlığı belli bir zamanlama çerçevesinde işleri yürütecektir. Biz, dördüncü beş yıllık planın hazırlanması sırasında Devlet Planlama Müsteşarı idik. Sayın Demirel’in Başbakanı olduğu, dörtlü koalisyon hükümetinin emrinde yürüttüğümüz çalışmalarda oldukça sıkıntılı günler yaşamıştık. Bunlardan biri, koalisyon ortaklarından ve teşkilat olarak bağlı bulunduğumuz Başbakan yardımcılarından Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın manevi kalkınma diye adlandırdığı bir bölümün planda yer alması ile ilgili emri idi. Bu emrin bilinen plan anlayışı içerisinde gerçekleşmesi mümkün değildi. İşte bu durum işimizi oldukça zorlaştırmıştı. Fakat, büyük bir güçlükle de olsa sonunda bu emrin yerine getirilemez olduğunu, çünkü plan kavramına dahil tıpkı iktisadi planlama gibi bir de sosyal planlamanın mevcut bulunduğunu, bu itibarla manevi kalkınmanın da esasen bunun içinde yer aldığını Sn. Prof. Dr. Erbakan’a kabul ettirebilmiştik. Sıkıntılarımızdan biri de şu olmuştu: Koalisyon kanatları arasında planın hazırlığında çeşitli görüş ayrılıkları çıktığından çalışmalar uzamaya başlamıştı. Sonunda biz, mevcut planın 1978’de de bir yıl uzatılmış olarak devamını öneren bir teklifle ortaya çıktık. Merhum, Başbakan yardımcıları Sn. Alparslan Türkeş ve Sn. Turhan Feyzioğlu da bu önerimizi kabul etmişlerdi. Bu durum Sn. Başbakan Demirel’in de bilgisi içinde bu istikamette gelişirken Ağustos’un son Cumartesi günü kendisinin bir konuda talimatını almak için Güniz Sokak’taki çalışma odasına gittiğimizde beklemediğimiz bir sürprizle karşılaştık. Sayın Demirel, “derhal plânın metnini hazırlamamızı, çünkü Devlet Bakanı Seyfi Öztürk’ün bir hukukçu olarak beş yıllık plânın bir yıl daha uzatılmasının anayasaya aykırı bir fiil olması dolayısıyla suç teşkil edeceğini ve bunun cezasının da idam olduğunu savunduğunu bildirdi. Biraz direnmek istediysek de kendisi bize, “biliyorum bu iş sana büyük sıkıntıya sebep olacak ama sen bir koyundan iki post çıkartırsın. Haydi Allah kolaylık versin” diye emrini tekrar etti. Bizim için yapılacak bir şey yoktu. Bütün teşkilâtı seferber edip çalışmaları yeniden hızlandırdık. Neyse ki, o sıralarda merhum Cumhurbaşkanı Sayın Fahri Korutürk tarafından Ekim’de kontenjan senatörü seçildiğimizden sıkıntılardan kurtulduk. Fakat plân çalışmaları, ortaklar arasındaki uyumsuzluk yüzünden bitirilemediğinden 1978’de iktidara gelen Ecevit hükümeti üçüncü plânın bir yıl daha yürürlükte kalmasını sağladı, böylece vaktiyle yaptığımız öneri gerçekleşti. Bugünkü şartlarda, bu mevzuda tarihin tekrarına fırsat verilmeyeceğine dair çok alamet var. Evvela uyumlu bir koalisyon hükümeti mevcut ve sonra ekonomik alanda bu uyumluluğun yansıttığı iyiye gidiş var. Fakat biz, gene de hazırlık çalışmalarının hiç aksamadan zamanında tamamlanarak ülke yararına olacak en iyi plânın yapılmasını yürekten dilemekteyiz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT