BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eşit işe eşit ücretin formülü; ek ücret

Eşit işe eşit ücretin formülü; ek ücret

Kamuda aynı unvan ve aynı kadroda olanların farklı ücret almasının önüne geçecek kararname Resmî Gazete’de yayımlandı. Ücret dengesi ek ödemeyle sağlanacak.ÖDEMEDE HİÇBİR KESİNTİ OLMAYACAK Maaşlarda dengeyi sağlayacak ek ödeme tutarı, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak. Maddenin uygulamasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye de yine Maliye Bakanlığı yetkili kılındı. > ANKARA AA Kamuda eşit işe, eşit ücret uygulaması kapsamında, kamu çalışanları arasındaki ücret dengesi, ek ödeme yapılarak sağlanacak. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle, aynı unvan ve aynı kadroda olan memur, müsteşar, müsteşar yardımcıları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, il müdürleri ve uzmanlar arasında yaşanan maaş farklarının ortadan kaldırılması hedefleniyor. Buna göre, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil, almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılacak. VERGİYE TABİ OLMAYACAK Ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmayacak. Bu arada, kadro karşılığı sözleşmeli personel ile çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele ek ödeme yapılıp yapılmayacağı, Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT