BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kolay teşvikle işsizliğin beli kırılacak

Kolay teşvikle işsizliğin beli kırılacak

İstihdamın artırılması kapsamında yeni bir teşvik paketi hazırlayan hükümet, teşvikleri kolaylaştırıp, evden ve uzaktan çalışma şartlarını esnetmeyi planlıyorHükümet işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması kapsamında uygulamaya koyduğu teşvik sistemini değiştirmeye hazırlanırken, bir yandan da işletmelere yönelik bu teşviklerden faydalanmaları konusunda tanıtım kampanyası başlatma kararı aldı. İşsizlikle mücadele kapsamında 2012 yılında yeni bir eylem planı açıklanacak. Bu kapsamda evde çalışma, uzaktan çalışma, iş paylaşımı ve esnek zaman modeli gibi çalışma yöntemlerine de imkân sağlayacak düzenlemeler yapılacak. İşgücü piyasasının canlandırılması ve istihdamın artırılmasına yönelik eylem planı da hazırlanacak. TEŞVİK KOLAY ALINACAK İstihdamı teşvik düzenlemeleri sade ve etkin bir yapıya kavuşturulacak. Teşviklerden yararlanmanın kolaylaştırılmasına imkân sağlayacak basit, anlaşılır tek bir düzenleme yapılacak. İşletmelere bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek. 2012 Aralık sonuna kadar kıdem tazminatı sıkıntısı sosyal taraflarla istişare içinde, kazanılmış hakları koruyan ve bütün işçilerin kıdem tazminatlarını garanti altına alan bir fon teşkil etmek suretiyle çözülecek. Sosyal taraflarla diyalog içerisinde istihdam üzerindeki mali yükler azaltılacak bir kıdem tazminatı fonu oluşturulacak. Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde işveren ve işçi kesimlerinin yaşadığı sıkıntıların çözümüne ve işçilerin uğramış oldukları sosyal ve ekonomik hak kayıplarının giderilmesine yönelik iş hukuku mevzuatında değişiklik yapılacak ve bu alandaki denetimler etkinleştirilecek. Ayrıca kadınların işgücüne ve istihdama katılımları artırılacak. GENÇLERE iş bulunacak Genç işsizliği azaltılacak. Bu kapsamda başta staj ve iş başı eğitim programları olmak üzere gençlerin işgücü piyasasında tecrübe kazanmalarını sağlayıcı programlar yaygınlaştırılarak bu programların etkinliği artırılacak. Genç işsizlere sunulan iş kurma konusunda mesleki eğitim, bilgi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT