BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Malullük aylığı kimlere bağlanır

Malullük aylığı kimlere bağlanır

Çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği, SGK tarafından yetkilendirilen hastanelerin (resmî ve üniversite hastaneleri) sağlık kurullarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar, malul sayılmaktadır. Malullük aylığı bağlanması için aranan şartlar şunlardır:Çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği, SGK tarafından yetkilendirilen hastanelerin (resmî ve üniversite hastaneleri) sağlık kurullarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar, malul sayılmaktadır. Malullük aylığı bağlanması için aranan şartlar şunlardır: - Malul olma - Belli bir süre sigortalı olma - Belli bir süre prim ödeme - İşten ayrılma - SGK’ya malullük aylığı talebinde bulunma Bu şartları sağlayanlara, müracaatları üzerine malullük aylığı bağlanmaktadır. 5510 sayılı Reform Kanunun 25. maddesi hükmüne göre, çalışma gücünü veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü en az % 60 oranında kaybeden sigortalılar malul sayılmaktadır. BELİRLİ BİR SÜRE PRİM ÖDEMEYEN MALULLÜK AYLIĞI ALAMAZ Malullük aylığına hak kazanmak için malul sayılmak tek başına yeterli değildir. Sigortalının en az 10 yıl sigortalılık süresinin bulunması, ayrıca en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekir. Ancak sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise sigortalılık süresi aranmaz, en az 1800 gün prim ödemesi yeterli olur. Örneğin; ilk defa 15 Mart 2002 tarihinde sigortalı olan ve malul sayıldığı güne kadar 1980 gün prim ödeyen sigortalı, 10 yıl sigortalılık süresini tamamlamadığı için malullük aylığına hak kazanamaz. Ancak bu sigortalı için başkasının sürekli bakımına muhtaç kararı verilmişse 10 yıl sigortalılık süresi aranmadığı için malullük aylığı bağlanır. İŞTEN AYRILMAYANA MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMAZ Sigortalı, SGK’nın Sağlık Kurulları tarafından malul sayılsa bile, SGK sigortalıya kendiliğinden aylık bağlamaz. Bunun için sigortalının mutlaka işten ayrılmış olması gerekir. Dolayısıyla Malullük Aylığından yararlanmak için, malul sayılmak, iş yerinden ayrılmak ve SGK’ya Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi isimli belge ile başvurmak şarttır. 4/b sigortalılarının kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması da bir diğer zorunluluktur. İşten ayrılmadığı halde malullük başvurusunda bulunanlara aylık bağlanması için sigortalının işten ayrılması yeterli olur. Yeniden talepte bulunmasına gerek yoktur. Malullük aylığı malullüğün devamı süresince ödenir. Malullük aylığına başvuru için “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi”nin SGK’ya verilmesi yeterlidir. Daha önceden alınmış sağlık kurulu raporu olanların Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesine bu sağlık kurulu raporunu eklemesi gerekir. Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesinde sigortalının; Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Sigorta Sicil Numarası, Tahsis Talep Çeşidi (malullük, yaşlılık, ölüm vb.), aylık almak istediği banka ve şubesi, (4/a sigortalıları PTT şubesi, 4/b sigortalıları ise ilk başvuru için Ziraat, Halk ya da Vakıflar Bankasından birini seçmelidir) Sigortalı hizmet süreleri (isteğe bağlı sigortalılık, topluluk sigortası ve askerlik borçlanma hizmetleri dahil), başka aylık alıyorsa çeşidi, diğer sigortalılık statüsünde ve varsa banka sandıklarında geçen hizmet süreleri, yabancı ülkelerde geçen çalışmaları varsa süresi ve varsa yurt dışı borçlanması, 4/b sigortalısı ise faaliyetine devam edip etmeyeceği, ikamet adresi alanları eksiksiz ve tam doldurulmalıdır. SORULARINIZ Muzaffer S.- 20.09.1963 doğumluyum. 01.01.1987 SSK girişim var. 15.12.1987’de yedek subay okuluna katıldım. 01.04.1988’de asteğmen oldum. Normalde 25 yıl 5375 gün ve 50 yaş şartlarına tabiyim. Ama Temmuz 2011 TÜRKİYE gazetesinde okuduğum yazınız beni umutlandırdı... Yazınızda 4/a şartlarından emekli olacak yedek subayların SSK başlangıç tarihinin yedek subaylık süresinin dörtte biri oranında geriye alındığını belirtmiştiniz... Bu geriye alma süreci işlerse kademeli emeklilikte emeklilik yaşım 49 oluyor. Acaba gerçekten durum böyle midir? CEVAP: Askerliğini kıtalarda yedek subay olarak yapanların işe giriş tarihi bu sürelerin dörtte biri kadar geriye gitmektedir. Okurumuz Muzaffer Bey’in işe giriş tarihi 01.01.1987 değil 3 ay geriye gidilerek 01.10.1986 olarak değerlendirilecek ve 49 yaşa tabi olacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT