BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Emîr Cihângir Semnânî

Emîr Cihângir Semnânî

Aslen Türkistan’ın Semnân beldesinden olan Emîr Cihângir, Emîr Seyyid Ali Hemedânî ile berâber seyahat ederlerdi. Sonunda yolu Hindistan’a düşer...Emîr Cihângir Semnânî hazretleri, Hindistan’ın büyük velîlerinden olup seyyiddir. 1405 (H.808) senesinde vefât etti. Kabri Cunpûr’un Keçûnce köyündedir... Aslen Türkistan’ın Semnân beldesinden olan Semnânî, Emîr Seyyid Ali Hemedânî ile berâber seyahat ederlerdi. Sonunda yolu Hindistan’a düştü. Keşf ve kerâmet sâhibi olmasına rağmen, Şeyh Alâ-ül-Hak’ın talebeleri arasına katıldı. Bu zâtın yanında, sohbet ve hizmetinde bulunmakla, daha yüksek makam ve hâllere kavuştu. Hakîkat ve tevhîd ilmine dâir çok yüksek mânâlı sözleri vardır. Semnânî hazretleri, vefatından kısa bir zaman önce buyurdu ki: “İlâç üç türlüdür: Birinci kısım ilâçların te’sîri, fâidesi kat’îdir, meydândadır. Ekmeğin açlığı, suyun susuzluğu gidermesi böyledir. Fâidesi kat’î olan ilâçları kullanmak farzdır. Te’sîri kat’î olan sebeblere yapışmak vâcib, bunları kullanmayıp zarar görmek ise günâhtır. Yangını su ile söndürmek de böyledir. Te’sîri muhakkak olan ilâçları kullanmamak tevekkül değil, ahmaklıktır ve harâmdır. İkinci kısım ilâçların te’sîri kat’î olmadığı gibi, zan ile de değildir. Fâide ihtimâli vardır. Efsûn ya’nî, fen yolu ile tecrübe edilmemiş maddeler ve Kur’ân-ı kerîmden olmayan, ma’nâsız yazılar kullanmak ve ateşle dağlamak ve fal bakarak, uğurlu sanarak kullanılan şeyler böyledir. Üçüncü kısım ilâçlar, birinci ve ikinci kısım arasında olanlardır. Bunların fâideleri kat’î değilse de, fazla zan olunur. Damardan kan alma, deriden hacâmat yapmak, müshil almak, te’sîrleri şübheli olan ilâcı kullanmak böyledir. Bunları kullanmamak, harâm değildir. Çok kimseler için, bunları kullanmak dahâ iyidir. Ba’zan da, kullanmamak dahâ iyi olur. “İLAÇ KULLANIN!..” Tevekkül etmek için, bunları terk etmek lâzım değildir. Çünkü Peygamber efendimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Ey Allahın kulları! İlâç kullanın!) buyurdu. Bir kerre de, (Her hastalığın ilâcı vardır. Yalnız ölüme çâre yoktur) buyurdu. İlâç, kazâ ve kaderi değişdirir mi dediklerinde, (Kazâ ve kader, insana ilâcı kullandırır) buyurdu. Bir hadîs-i şerîfte, (Bütün Meleklerden işittim ki, ümmetine söyle, hacâmat yaptırsınlar. Ya’nî kan aldırsınlar dediler) buyurdu. Bir hadîs-i şerîfte, (Arabî ayın onyedinci veyâ ondokuzuncu veyâ yirmibirinci günleri hacâmat olunuz ki, kan artarsa [ya’nî tansiyon yükselirse], ölüme sebeb olur) buyurdu...”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT