BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Anayasa hakkında

Anayasa hakkında

Millî beklenti, 24. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (2012 Anayasası) diye tarihimize geçecek metni yürürlüğe koymasıdır. Millî ihtiyaç budur. Tıkanan ve çağın gerisinde kalmış birçok hususu da içeren bugünkü anayasanın yerine geçecektir. Ancak bu iş kolay olmayacaktır.Millî beklenti, 24. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (2012 Anayasası) diye tarihimize geçecek metni yürürlüğe koymasıdır. Millî ihtiyaç budur. Tıkanan ve çağın gerisinde kalmış birçok hususu da içeren bugünkü anayasanın yerine geçecektir. Ancak bu iş kolay olmayacaktır. Bu çetin işin yürütülmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek’e tevdi edildi. Büyük politik tecrübe ve liyakat sahibi olduktan başka, çıkacak çok muhtemel münakaşalarda soğukkanlılığını ve sabrını muhafaza edecek karakterdedir. Üstelik Meclis’te grup sahibi 4 parti de bugünkü anayasa ile Türkiye’nin yönetilemeyeceği teşhisinde birleşmiştir. Bu olumlu görünen faktörlere rağmen bir metin üzerinde anlaşmak için çetin safhalardan geçilecektir. Zira her parti değişmesini istiyor ama, değişiklikler üzerinde 4 partinin 2’sinin bile aynı paralelde tadiller beklemediği açıktır. Partilerin fikir ayrılığı, demokrasinin temelidir. Partiler arasında muvâzaa (çıkara dayanan gizli anlaşma) olmadığını gösterir. Yeni bir anayasa en gelişmiş demokrasilerde bile kolay göze alınacak bir şey sayılmaz. Yeni anayasa için 4 partinin ittifakı gerekmez. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yanına 3 muhalefet partisinin birini alması gerekir. Bu yazdıklarım, kâğıt üzerinde nazarî bilgilerdir. Uygulama çok değişiktir ve hemen kendini gösterecektir. 3 muhalif arasında seçmeni AK Parti’ye en yakın bulunanı Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Her iki parti de tam manasıyla sağ partilerdir. Halbuki Sağ’ın oyu, bütün seçimlerimizde görüldüğü gibi, ancak 3’te 2’dir. 3’te 1 seçmen Sol’a oy vermiştir. Sol’u dışlayan bir anayasa millî mutâbakatı, ulusal konsensüsü temsil etmemiş sayılacak ve huzursuzluk doğuracaktır. Sol’u, CHP temsil ediyor. Eskimiş bir fikir ve icra yapısındadır ama sürüp gidiyor. Batı’daki Sol sayılan sosyal demokrasi çizgisine erişememiştir. AK Parti ile zıt görüşler egemendir ve kalıplaşmıştır. Burada esas, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, yeni anayasa yapılmasında payı olması ve milletin böyle bir anayasaya ihtiyacını kavramasıdır. 4. partimize gelince, Kürdistan oluşturmaktan başka bir emeli yoktur. Bu hayal üzerinde direnecektir. Devleti parçalamak için anayasa yapılmayacağını bu partiye anlatmak mümkün değildir. Bundan dolayı anayasa çalışmalarında propagandaya dönük kavga çıkarmaktan başka bir fonksiyonu bulunmayacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT