BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gümrük Muayene Memurları’na hak ettikleri unvan verilsin

Gümrük Muayene Memurları’na hak ettikleri unvan verilsin

Çıkarılacak yeni yönetmelikle, Muayene Memurlarının Denetmenlik unvanına kavuşturulacağına ve bu problemimizin giderileceğine inanıyoruz. Türkiye Gümrüklerinin şeffaf ama güvenli olmasının, Gümrük sahalarının denetim altında ve yolsuzluktan arındırılmış olmasının bu sayede sağlanacağı aşikârdır.Sayın Başbakanımızın Dikkatine; Bilindiği üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belirlenmiştir. Gümrük Muayene Memurları, her ne kadar söz konusu KHK’de yer almasalar da önemli ve zor bir görevi yerine getirmektedir. Gümrük Muayene Memurları, Türkiye genelinde, yıllık toplam 4,3 milyon/adet ithalat/ihracat beyannamesini; eşyanın ilgili mevzuatı gereği, yasaklama veya kısıtlamaya tabi olup olmadığı; standardizasyon, gözetim, kota veya damping tebliğleri ve tarife kontenjanı kapsamında olup olmadığı hususları; eşyanın tercihli/tercihsiz menşei, kıymeti, ve satış birimine göre miktarı gibi beyanname bilgilerini kontrol eder ve bunların doğruluğunu tespit eder. Bununla birlikte yine ithal ve/veya ihraç işlemine tabi eşyanın gümrük ve/veya dış ticaret mevzuat hükümleri gereği aranması gereken belgelere sahip olup olmadığı, ibraz edilenlerin geçerliliğinin kontrolü ile, 76.164.861 gelen/giden yolcu işlemlerini yerine getirirler. Toplam ülke vergi gelirinin %20’lik kısmını yürürlükteki vergi ve/veya fon mevzuatı uyarınca tahakkuk (vergi hesaplaması) ettiren, yıllık yaklaşık 334 milyar dış ticaret hacmini gerçekleştiren yine Gümrük Muayene Memurları’dır. Bütün bu işlemleri yaparken de; 174 adet Kanun, 7 adet KHK, 675 adet BKK, 8 Tüzük, 21 adet Uluslararası Anlaşma, 13 adet Uluslararası Sözleşme, 6 adet Protokol, 191 adet Yönetmelik, 774 adet Tebliğ, 482 Genelge, 200’ü aşkın Yargıtay ve Danıştay Kararı ve diğer ithalat ve ihracat ile ilgili muhtelif mevzuatı dikkate alması ve/veya bizatihi uygulaması gerekmektedir. Gümrük teşkilatında ve/veya gümrük idaresinde hiçbir işlem yoktur ki; doğrudan veya dolaylı olarak Gümrük Muayene Memuruna bir görev veya sorumluluk tevdi etmesin ve yine gümrük veya dış ticaret mevzuatının hiçbir amir hükmü yok ki; Gümrük Muayene Memurunu ilgilendirmesin. Gümrük Muayene Memuru, yaptığı gümrük işlemlerinden yukarıda belirtilen Gümrük Kanun ve Yönetmeliği hükümleri gereği, hem mali açıdan sorumlu olmakta; hem de doğabilecek vergi kaybı sebebiyle de kendilerine rücu edilebilmektedir. Ayrıca yapılan soruşturmalar neticesinde de zaman zaman ceza davalarına maruz kalabilmektedirler. Gümrük Muayene Memuru, gerek 640 sayılı KHK’de ve gerekse 657 sayılı Kanunda kariyer meslek olarak yer almamasına rağmen; göreve başladıktan sonra 6 aylık bir süre ile 32 dersten 492 saati bulan teorik eğitime, akabinde 6 ay ila 1 yıl arasında değişen bir sürede staja tabi olmakta ve staj sonrası mesleki yeterlilik sınavına tabi tutulmaktadırlar. Şayet; söz konusu sınavda başarılı olurlarsa Muayene Memuru olarak atamaları yapılmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda halen Gümrük Muayene Memuru sayısı takriben 1.350 civarında olup, en önemli sıkıntıları; gümrüklerdeki her nevi işlemin mali, hukuki ve cezai sorumluluklarını üstlenmiş olmalarına rağmen, mevcut unvan ve özlük haklarının görev, yetki ve sorumluluklarını karşılamaması, bir başka ifade ile kariyer meslek olamamasıdır. Etkinlik ve verimlilik anlayışının kamuya yansımasıyla birlikte, düzenleme yapılması gereken ilk kadroların da Gümrük Muayene kadroları olması gerekmektedir. Türkiye Gümrüklerinin şeffaf ama güvenli olmasının, Gümrük sahalarının denetim altında ve yolsuzluktan arındırılmış olmasının bu sayede sağlanacağı aşikârdır. Son olarak 661 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşra teşkilatında Denetmenlik ihdas edilmişse de, mevcut Muayene Memurluğu kadrosu devam etmiş, herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir. Çıkarılacak yeni yönetmelikle, uygun geçiş hükümleri çerçevesinde; Muayene Memurlarının Denetmenlik unvanına kavuşturulacağına ve bu problemimizin giderileceğine inanıyoruz. Genç Muayene Memurları Bu haksızlıklar nasıl giderilecek? Hükümetin 3 mayıs 2011 tarihinde aldığı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) çıkarma yetkisinde, özlük haklarını düzenleyebileceğine dair bir madde yoktur. Hükümet, çıkardığı 666 sayılı KHK ile birçok unvanın özlük hakları hakkında değişiklik yapmıştır. Bu KHK ile; 1- Maliye Bakanlığı’nda Uzman ile Müfettiş aynı maaşı alacaktır. Uzman Ankara’da çalışırken, Müfettiş yılın en az 4 ayını turnede geçirecektir. Fakat bunun karşılığını alamayacaktır. 2- Üst Kurullara önceden girenler 5000-6000 TL civarı maaş alırken, yeni girenler 2500 TL alacaklardır. Peki beraber çalışacak bu 2 grup arasında huzur nasıl sağlanacaktır? 3- Üst Kurullara bu tarihten itibaren atanacak Daire Başkanları, altında çalışan Uzmandan ortalama %40 daha az maaş alacaktır. Nasıl bir irade beklenmektedir. İsmi mahfuz Ahıska Türkleri cami için yardım bekliyor Ukrayna’nın Slavyansk şehrinde yaşayan Ahıskalı Türkler, Tatarlar ve Azerbaycanlılar, 300 kişinin namaz kılabileceği bir cami inşa edecek. Ahıskalı Türklerin temsilcilerinden Melikşah İzzatov, Ukrayna Müslümanları Partisi Genel Başkanı, Donetsk Şehir Meclisinin Tatar asıllı milletvekili Raşid Bragin’e caminin projesini sundu. İzzatov, başta Ukrayna’da yatırım yapan Türk iş adamları olmak üzere, bütün hayırsever insanlardan caminin inşa edilmesi için destek istedi. Görüşmeye; Ahıskalı Alim Süleymanov, Türkiye’den Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ukrayna’ya gönderilen ve Donetsk Ahat Camisinde imam hatiplik yapan Mehmet Sait Saylan ile Ahmet Erenüz de katıldı. Milletvekili Raşid Bragin, Ukrayna’daki Ahıskalı Türklere ve Müslümanlara yaptıkları hizmetlerden dolayı Türk hükümetine ve Türk halkına teşekkür etti. Muhammet İzzetoğlu Adres: İhlas Medya Plaza 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna/ İSTANBUL Tel: (0212) 454 38 22 Faks: (0212) 454 31 00
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT