BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > The Globalist Seyr-i Âlem

The Globalist Seyr-i Âlem

Gelir eşitsizliği Gini katsayısına göre ölçülür. Bu 0 ile 100 arasındaki ölçekte daha düşük değer daha eşit bir gelir dağılımını gösterir.1. Küresel Test Gelir eşitsizliği: ABD sıralamanın neresinde? Gelir eşitsizliği Gini katsayısına göre ölçülür. Bu 0 ile 100 arasındaki ölçekte daha düşük değer daha eşit bir gelir dağılımını gösterir. Son on yıldan daha fazla bir süreden beri Amerika Birleşik Devletleri’nin Gini katsayısı 43 civarındadır. Acaba, gelir eşitsizliği bakımından ABD’ye en fazla benzeyen iki ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. İngiltere ve Avustralya B. Almanya ve Fransa C. Çin ve Tayland D. İran ve Venezuela A. İNGİLTERE VE AVUSTRALYA. YANLIŞ. İngiltere, Portekiz ile birlikte Avrupa Birliği’nde en yüksek gelir eşitsizliğine sahip ülkeler arasındadır. Ancak, 35 Gini katsayısıyla, eşitsizliğiyle ünlü İngiltere’de bile gelir eşitsizliği ABD’den daha azdır. Avustralya ise daha da şaşırtıcı bir vakadır. Bu ülke uzun zamandan beri ABD’ye çok benzeyen bir ülke olarak değerlendirilir -vergiler ve çevre korumadan hoşlanmayışı ve sert bireyciliğinden dolayı-. Buna rağmen, büyük önem taşıyan gelir cephesinde, İngiltere’den bile daha eşitlikçi bir ülkedir. B. ALMANYA VE FRANSA. YANLIŞ. 30’un biraz üzerindeki Gini katsayısı değerleri ile hem Almanya hem de Fransa, Amerika Birleşik Devletleri’nden çok daha adil bir gelir dağılımına sahiptir. Bu, ABD’nin daha önce hiç tecrübe etmediği bir gelir eşitliği düzeyidir. Elbette ABD, Almanya’dan da, Fransa’dan da daha büyük ve daha fazla çeşitliliğe sahip bir ülkedir. Yine de, üç ülkenin aynı kalkınma düzeyini paylaştığı; benzer eğitim düzeyleri, politik sistemler ve hatta nüfus yapılarına sahip olduğu dikkate alındığında bu fark oldukça büyük gözükmektedir. C. ÇİN VE TAYLAND. YANLIŞ. Çin ve Tayland’ın her ikisinde de eşitsizlik ABD’den fazladır. Buna rağmen, 45 puan civarlarındaki Gini katsayıları Amerika Birleşik Devletleri’nden sadece iki puan yukarıdadır ve bu da istatistiksel açıdan başa baş anlamına gelmektedir. Kapitalizme başarılı geçiş sürecine, bugün sahip olduğu eşitsizliğin yarısı kadar bir eşitsizlik düzeyi ile başlayan Çin’de gelir eşitsizliği yönündeki ilerleme özellikle çarpıcıdır. Ülkedeki eşitsizlik büyük oranda hızlı büyümenin bir sonucu olsa da, bugün şahit olunan biçimde çok fazla eşitsizliğin, gelecekteki büyümeyi engellemeye başlaması ve ülkeyi siyasi açıdan istikrarsız hâle getirmesi oldukça mümkündür. D. İRAN VE VENEZUELA. DOĞRU. “Sahip Olanlar ve Olmayanlar”‘ın (“The Haves and the Have-Nots”) yazarı Branko Milanovic’e göre, ABD; her ikisiyle de son derece gergin ilişkilere sahip olduğu İran ve Venezuela ile hemen hemen aynı gelir eşitsizliği düzeyine sahiptir. İleri ekonomilerin en eşitsiz olanları arasında yer almak - ve dış politikada kendisine en fazla rahatsızlığı veren iki ülkeyle böylesine rahatsızlık verecek biçimde yakın olmak... Amerika Birleşik Devletleri için garip bir durum. Ve Amerika’nın ezeli rakibi Rusya’yı da unutmayalım. Moskova milyarderlerinin pırıltısı ve çekiciliğine rağmen, ülkenin gelir eşitsizliği düzeyi ABD’den sadece biraz daha düşüktür. 2. İlginç Rakamlar 1- 2010 yılı sonunda ABD’de 3.4 milyon, Avrupa’da 3.1 milyon ve Asya-Pasifik bölgesinde 3.3 milyon milyoner bulunuyordu. (Financial Times) 2- Afganların 10 yıl önce sadece yüzde 9’u temel sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu, günümüzde yaklaşık üçte ikisi faydalanabiliyor. (International Herald Tribune) 3- Çin, son Çin imparatorunu deviren ve iki bin yıllık hanedanlığa dayalı imparatorluk yönetimine son veren “Xinhai Devrimi”nin yüzüncü yıl dönümünü Ekim 2011’de kutladı. (Financial Times) 4- iPad kullanıcıları cihazlarını daha çok haber okuma amaçlı kullanıyor, video ve oyunlara daha az zaman ayırıyor. (Comscore) 5- Tahminlere göre 2020 yılında yaşlı Amerikalıların sayısı bugüne göre yaklaşık iki kat artarak 72 milyona ulaşacak. (Wall Street Journal) 6- İsrail, suyun geri dö-nüştürülmesi ve tuzdan arındırılmasında dünya lideridir. (Discovery Institute) 7- Movie Mouth yabancı dilleri öğretmek amacıyla popüler filmleri kullanan bir şirkettir. Şirketin kurucusu Brezilya’da çalışırken, İngilizce’yi en iyi konuşanların bunu okul öğretmenlerinden değil, film yıldızlarından öğrendiklerini fark etmiştir. (The Economist) 8- Belli bir gen dizisini taşıyan kişilerin katil olarak tutuklanma ihtimali sekiz kat daha fazla. Mahkûmların çoğu bu genleri taşıyor. (The Atlantic Monthly) 9- SUV araçların Avrupa pazarındaki payı 2006’da yüzde 7’den, 2010’da yüzde 11.5’e yükseldi. (JD Power) 10- En iyi 500 süper bilgisayar listesinin en üst sırasında yer alan beş bilgisayarın dördü Çin ve Japon şirketlerine ait. (Washington Post) 3. Dudak Okuma Mitt Romney’in dış politika vizyonu Mitt Romney şu anda Cumhuriyetçi Parti’nin 2012 yılı başkan adaylığı yarışında en öndeki ismidir. Bu bölümde Romney’in Amerika Birleşik Devletleri’nin 21. yüzyıldaki dış politikasına ilişkin vizyonunu sunacağız. 1- Dış politikanızın özü nedir? “Bana rehberlik eden tek bir güçlü inanç ve tutku var: Bu yüzyıl ‘Amerikan Yüzyılı’ olmalıdır.” 2- Neden? “Bir Amerikan Yüzyılı’nda Amerika dünyanın en güçlü ekonomisine ve en güçlü ordusuna sahiptir. Bir Amerikan Yüzyılı’nda Amerika özgür dünyaya liderlik eder -ve özgür dünya da tüm dünyaya liderlik eder.” 3- Dünyaya liderlik etmek ABD’nin kaderi midir? “Bu ülke başkalarını takip eden bir millet değildir. Amerika’nın hayatı, eşit biçimde dengelenmiş çok sayıda küresel güçten biri olmak değildir. Amerika dünyaya liderlik etmelidir - o etmezse başkası edecektir. “ 4- Ya Amerika liderlik etmezse? “Amerikan liderliği olmazsa, Amerikan amaç ve kararlılığı net olmazsa dünya daha tehlikeli bir yer hâline gelir ve ilk zayiatlar arasında da mutlaka özgürlük ve refah da yer alır.” 5- Amerikan istisnacılığına neden inanıyorsunuz? “Biz, bağımsızlık bildirgemizin ifadesiyle, bazı gerçekleri tartışmasız kabul eden bir halkız. Buna göre, bütün insanlar yaratanları tarafından bağışlanmış vazgeçilmez belirli haklara sahiptir. Bizi dünya sahnesindeki istisnai rolümüz olan insan onuru ve insan özgürlüğünün en büyük savunuculuğu rolüne yönelten de bu vazgeçilmez hakların evrenselliğine olan inancımızdır.” 6- Size göre, ABD hiç yanlış yapamaz mı? “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak asla ve asla Amerika adına özür dilemeyeceğim.” 7- Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana dünya nasıl değişti? “Bugün dünyamız çok daha kaotik bir durumda. Hâlen ciddi tehditlerle karşılaşıyoruz, ancak bu tehditler tek bir ülke, tek bir grup veya tek bir ideolojiden kaynaklanmıyor. Dünyada ne yazık ki her şey bu kadar belirgin değildir. Amerika ve müttefikleri, birbiri ile iç içe geçen ve birbirini pekiştiren bir tehdit edici güçler dizisiyle karşı karşıyadır.” 8- Bir başkan sadece olaylara tepki vermek yerine, bu olayları nasıl şekillendirebilir? “Sürekli problemli alanlarla uğraşan bir başkanın krizden krize atlaması çok kolaydır. Ancak böyle olmak, olayları şekillendirmek yerine olaylar tarafından şekillendirilmek anlamına gelir. Bir başkanın ilerleme yerine, eylemin bu felç edici cazibesine kapılmaması için geniş bir dünya vizyonuna sahip olması ve amacının net olması gerekir.” 9- Size göre ABD?tek taraflı hareket etme hakkını saklı mı tutuyor? “Amerika’nın diğer ülkelerle birlikte çalışması gerekliyse de, hayati ulusal çıkarlarımızı korumak için tek taraflı hareket etme hakkımızı da her zaman saklı tutarız.” 10- Ve son olarak, daha izolasyoncu bir dış politika isteyenlere neler söylemek istersiniz? “Biz zorlukları kucaklamalıyız, zorluklar karşısında büzüşmemeli, izolasyoncu bir kabuğa çekilmemeli, beyaz teslim bayrağını sallamamalı veya Amerika’nın zamanının geçtiğini iddia edenlere rıza göstermemeliyiz. Bu tam bir saçmalık.” Editör’ün Notu: Buradaki iktibaslar Mitt Romney’in 7 Ekim 2011 tarihinde Citadel’de yaptığı konuşmadan alınmıştır. © 2011 www.theglobalist.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT