BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > G.Saray'dan notlar

G.Saray'dan notlar

G.Saray’da kongre günü... İşte listeler... Terim, Süren dedi... Cimbom’a tebrik yaðýyor... Cimbom’a kupa duasý... Terim’in okuluna okey... Cimbom Fener’e döndü... 400 milyarlýk doping...G.Saray’da kongre günü Sarý-kýrmýzýlý kulübün Olaðan Genel Kurul toplantýsý, bugün yapýlýyor. Tevfik Fikret Salonu’nda saat 10.00’da baþlayacak baþkanlýk seçiminde Faruk Süren’le Alp Yalman çekiþecek. Genel kurul toplantýsýnda yaklaþýk 8 bin üyeden, aidatlarýný yatýran 3 bin 120’si oy kullanabilecek. Kongre öncesi ibre tamamen Süren’den yana gözüküyor. Ancak seçime katýlýmýn az olmasý Yalman’ýn þansýný arttýracak. Zira 500-600 arasý kemik oya sahip olan Yalman, bu durumda sürpriz yapabilir. ÝÞTE LÝSTELER: FARUK SÜREN: Mehmet Cansun, Ali Dürüst, Burak Elmas, Ýbrahim Çaðlar, Celal Gürcan, Celal Erkut, Osman Hattat, Aziz Üstel, Mete Baþol, Cem Þaþmaz, Yedekler; Orhan Mizanoðlu, Selim Sunguroðlu, Levent Soylu, Osman Güneri, Tuncer Hunca ALP YALMAN: Selçuk Uygur, Refik Arkan, Ýbrahim Özdemir, Recep Demir, Turgay Kýran, Süheyl Batum, Coþkun Yýlmaz, Emre Aykar, Engin Kaptanoðlu, Yedekler; Abdurrahim Albayrak, Faruk Gürbüzer, Selçuk Rýza Ýrem, Þahin Sezen, Afif Þakir Terim, Süren dedi Fatih Terim kongrede Faruk Süren’den yana tavýr koydu. Göreve Süren’le birlikte baþladýðýný söyleyen Terim, onunla devam etmek istediðini belirterek “Ancak burada aslolan kiþiler deðil kuruluþlardýr. Alp Yalman seçilirse de gider elini sýkarým” diye konuþtu. Fatih hocanýn bu konuþmasý “Yalman gelirse Terim gider” yorumlarýna sebep oldu. Terim, dün ünlü Çarmýklý’larýn ölen annelerinin cenaze törenine katýldý. Cimbom’a tebrik yaðýyor UEFA Kupasý’nda yarý finale kalan G.Saray’a tebrik yaðýyor. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, Baþbakan Bülent Ecevit, DYP Genel Baþkaný Tansu Çiller, FP Genel Baþkaný Recai Kutan, Baþbakan Yardýmcýsý Devlet Bahçeli, Faruk Süren’e birer kutlama mesajý göndererek memnuniyetlerini dile getirdiler. Cimbom’a kupa duasý Fatih Terim’in, Adana’da yaþayan babasý Talat Terim, dün M.Nuri Sabuncu Camii’nde Cuma namazý kýlarak G.Saray’ýn, UEFA Kupasý’ný kazanmasý için dua etti. Camide namaz sonrasý cemaatla sohbet eden Talat Terim, “Allah, Terim Ailesi’nin bütün zekasýný ona vermiþ. Oðlumla gurur duyuyorum. Fatih, benim oðlum olmuþ, öbürünün yeðeni olmuþ hiç farketmez. Ne mutlu bize” diye konuþtu. Bu arada Ýstanbul Fýndýklý Camii’nin imamý da dünkü Cuma namazýnda G.Saray için cemaatten dua istedi. Terim’in okuluna okey Fatih Terim’in, Adana’da okul yaptýrma isteðine Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný Aytaç Durak’tan olumlu cevap geldi. Terim’in þartý olan arsa tahsisi için gerekenin yapýlacaðýný bildiren Aytaç Durak, ‘’Büyükþehir belediye meclisi, Fatih Terim’in heykelinin dikilmesini kararlaþtýrmýþtý. Ancak Terim, arsa tahsis edilmesi durumunda bir okul yaptýrma önerisinde bulundu. Gereken yapýlacak ve arsayý tahsis edeceðiz’’ dedi. Cimbom Fener’e döndü G.Saray, yarýn F.Bahçe ile yapacaðý derbi maçý hazýrlýklarýna ara vermeden baþladý. Fatih Terim, Mallorca maçýnda 90 dakika forma giyen futbolcularý sadece düz koþuya tabi tutarken, diðerleri dar alanda çift kale maç yaptý. Kaleci Taffarel’in orta alanda yer aldýðý idman maçýnda, sarý-kýrmýzýlý futbolcularýn ikili mücadelelerden sakatlýk korkusuyla girmekten kaçýndýklarý gözlendi. Ýdmana, sakatlýðý süren Ümit’le dinlendirilen Capone, Hakan Þükür ve Mehmet Yozgatlý çýkmadý. Sakatlýðý bulunan Popescu ise takýmla birlikte koþu yaptý. Popescu’yla Ümit’in F.Bahçe maçýnda da oynayamayacaðý açýklandý. 400 milyarlýk doping Mallorca’yý eleyen G.Saraylý futbolculara yönetim F.Bahçe maçý öncesi para dopingi yaptý. Mehmet Cansun, Florya’ya 400 milyar toplu para gönderdiklerini belirterek kendilerini sevindiren oyuncularýný mükafatlandýrdýklarýný açýkladý. Teknik heyet ve futbolcular dün gece Etiler’de toplu yemek yedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT