BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eski deprem mevzuatı çöpe atılacak

Eski deprem mevzuatı çöpe atılacak

Hükümet Van’da yaşanan 7.2’lik depremin ardından söylenenlerin unutulmaması için radikal değişime gidiyor. Yeni afet planıyla eski mevzuatı sil baştan düzenleyecek Afet Eylem Planı, deprem haritalarının güncellenmesinden halkı bilinçlendirmeye kadar bir dizi yenilik öngörüyor> Yücel KAYAOĞLU - ANKARA ULUSAL AFET VE ACİL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Afetlerle ilgili coğrafi, sosyal, beşeri özellikler ile donanım, makine-teçhizat ve insan kaynağı gibi bilgilerin yer alacağı Ulusal Afet ve Acil Durum Bilgi Yönetim Sistemi, diğer kurumlarla entegrasyonu sağlanmış şekilde tasarlanacak. Van’da yaşanan depremin ardından başta İstanbul olmak üzere tüm deprem riski olan yerlerde afete hazırlık çalışmaları hız kazanırken, hükümet de 2012 Programında afetler konusunda önemli hedeflere yer verdi. ÖNCELİK HARİTA VE SİGORTADA Programda, Türkiye’de bir yerleşim yerini etkileyebilecek tüm tehlikeleri birlikte ele alan “bütünleşik afet tehlike haritaları”nın henüz oluşturulamadığı, mevcut tehlike haritalarının ise güncellenemediği hatırlatıldı. Programda, toplumun afetler karşısında zarar görebilirliğinin azaltılmasında ve afetlerin olumsuz etkilerinin önlenmesinde can ve mal kaybının en aza indirilmesi için önümüzdeki döneme ilişkin hedefler şöyle sıralandı: Afetlerle ilgili mevzuat tüm yönleriyle yeniden ele alınacak. Bu kapsamda afetlerle ilgili mevzuatta risk yönetimine ağırlık verilecek ve imar mevzuatı ile bağlantısı kurulacak. Ulusal Afet Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı tamamlanacak. Risk azaltma, hazırlık, müdahale ve yeniden yapım süreçlerinde gerçekleştirilecek faaliyetler, sorumlu kuruluş-faaliyet-bütçe ilişkisi içinde değerlendirilerek afet yönetiminin etkinliğinin artması sağlanacak. Ülke genelinde doğal afet riski taşıyan yerleşim yerleri afet risk düzeyine göre önceliklendirilecek. Bunun için başta bina stoku ve sismik riskin değerlendirilmesi olmak üzere yöntem ve standartlar geliştirilecek ve risklerle ilgili toplumu bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek. Bütünleşik afet tehlike haritalarının hazırlanmasına yönelik standartlar belirlenecek ve kılavuzlar hazırlanacak. DEPREM?SİGORTASINA?TEŞVİK Afet sigorta sistemi, yaptırımlar dahil olmak üzere, tüm afet türleri ve ülkenin tamamını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak, doğal afet sigortaları kanunu çıkarılacak. Kamu binalarının tüm afet türlerine karşı güçlendirilmesi ve dönüşüm ihtiyacını tespit etmek üzere envanter çalışması yapılacak. Olabilecek afetler sebebi ile zarar görme ihtimali yüksek olan kamu binaları ve yapılarının envanteri çıkarılarak yapılacak güçlendirme ve dönüşüm çalışmalarının önceliklendirilmesi ve bir program dahilinde gerçekleştirilmesi sağlanacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT