BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Reddi miras olmasın

Reddi miras olmasın

Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, Londra yolunda gazetecilerin sorularını cevaplandırırken kısa fakat içinde kaygılara işaret eden bir cümle kullanmış. Dediği şu: ‘Yeni anayasa yapılamazsa büyük hayal kırıklığı olur.’ Ve devam ediyor: ‘Yapılır, yeter ki siyasi çekişme olmasın...’Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, Londra yolunda gazetecilerin sorularını cevaplandırırken kısa fakat içinde kaygılara işaret eden bir cümle kullanmış. Dediği şu: ‘Yeni anayasa yapılamazsa büyük hayal kırıklığı olur.’ Ve devam ediyor: ‘Yapılır, yeter ki siyasi çekişme olmasın...’ Abdullah Gül, şu an bir aksakaldır/duayendir. Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık yapmış ve yıllardır da en ufak bir falso vermeden Cumhurbaşkanlığı görevini icra eden büyük tecrübeye sahip bir devlet adamı. Hem tecrübesine ve hem makamına binaen söylediği çok mühimdir. Beyan etiği görüş tahlil edildiğinde üç sonuç çıkmakta: -Uzak ihtimal de olsa yeni anayasa yapılamayabilir. -Yapılamazsa büyük hayal kırıklığı doğurur. -Yapılması siyasi çekişme olmamasına bağlıdır. Siyasi çekişme denen aslında politik hırçınlıktır. Politik hırçınlık, bir seviyesizliktir. Partizanlık yapılır. Dar ve kısır bakış açısı hakimdir. Fikir üretme, tahlil yapma yerine bir cerbeze ve laf ebeliğiyle karşı tarafı külliyen inkâr tavrı bozuk bir üslup olmuştur. Bu bozuk üslup sahibi olanlar, siyasetimizin problemli tipleridir. Bunlar politik esnaftır. Temenni ederiz ki aklıselim hakim olsun. Yeni anayasa inşasında her parti, temsil kabiliyetine sahip, sözü dinlenir, itibarlı isimleri vazifelendirsin. Zira yarın inşa edilmekte. Yapılacak anayasa bugünden ziyade yarına aittir. Çıta da hayli yükseldi. Yarına miras bırakılıyor. Mevzubahis anayasayı yarının dünyayı daha iyi tanıyan, daha pırıl pırıl beyinleri reddi miras ederlerse o red, bugünün ayıbı olur. Halbuki, çok manidardır, seçmen anayasayı yapma yetkisini bir partiye vermedi. Onun için Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan da bu işi artık siyaset üstü bir konumda olan bir diğer ak sakal sayın Cemil Çiçek’e havale etti. Meclis Başkanı, anayasa için Uzlaşma Komisyonunun varlığıyla iktifa etmedi. Neredeyse her gün kim ne biliyorsa, ne diyecekse yazsın, söylesin, destek versin mealinde konuşmakta. Başbakanın çalışmayı siyaset üstü bir yetkiye havale etmesi bir kazanç O şahsın kolları sıvayıp çalışması bir başka kazanç. Uzlaşma Komisyonu, taslağı hazırlayıp Anayasa Komisyonuna gönderebilirse bu defa da sayın Burhan Kuzu’nun büyük tecrübesi devreye girecektir. Burhan Kuzu hem bir Anayasa Hocası ve hem de Siyaset Hocasıdır. Bir aksakal daha devrede olacak. Bu da bir kazanç. Bütün bunlara rağmen yeni bir anayasa yapılamazsa bu toplum elbette hayal kırklığına uğrar. Veya yapılır da politik hırçınlıktan dolayı kabulü mümkün bir şey olmazsa o zaman da yarınki toplum reddi miras eder. Herkes sorumlu hareket etme zorunda. Yarınların yol haritası çiziliyor...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT