BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bedelli askerlikte, ‘otuz-otuz’ formülü...

Bedelli askerlikte, ‘otuz-otuz’ formülü...

Yıllardır tartışma konusu olan bir mesele, nihayet hâl yoluna giriyor. Evet, bedelli askerlik meselesi... Bugüne kadar siyasi mekanizma ile askerî kurumlar arasında, pek çok defa müzakere mevzuu olan; ancak bir türlü neticeye bağlanamayan, her seferinde de, askerî cenahın olumsuz yaklaşımı ve etkisinin vurgulandığı mesele...Yıllardır tartışma konusu olan bir mesele, nihayet hâl yoluna giriyor. Evet, bedelli askerlik meselesi... Bugüne kadar siyasi mekanizma ile askerî kurumlar arasında, pek çok defa müzakere mevzuu olan; ancak bir türlü neticeye bağlanamayan, her seferinde de, askerî cenahın olumsuz yaklaşımı ve etkisinin vurgulandığı mesele... Mesele sürüncemede kaldıkça, haklı veya haksız, ilgili talep ve şikâyetler de artıyordu. Yaklaşık otuz yıldır, ülkenin başını ağrıtan terör meselesi ve bu uğurda verilen askerî kayıplar, tartışmaları hem alevlendiriyor, hem de zaman zaman mecrasından saptırıyordu. Hayli zamandır üzerinde çalışılan “bedelli” konusu, Başbakan Erdoğan’ın dünkü açıklamalarıyla birlikte, herhalde esaslı bir çözüme kavuşuyor. Mükellefler için ayrıntılar şüphesiz önemli. Ama genel çerçevesi itibariyle, (Milli Savunma Bakanı Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre) 460 bin kişiyi doğrudan alakadar eden bu konu, makul bir formülle çözümleniyor. Kanunun yayınlandığı gün itibariyle, otuz yaşından gün almış mükelleflerin faydalanabileceği ve otuz bin lira karşılığında; askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacağı formül, ülke şartları muvacehesinde gerçekçidir. Elbette otuz bin liralık meblağ, bazılarına çok gelecektir... Ancak buna karşılık bir kişinin, on beş ay boyunca yapacağı zorlu görevin bedelinin de, daha düşük olamayacağı hususunu dikkate almak gerekir! Keza 21 günlük temel eğitim uygulamasının kaldırılması da doğrudur. Zira bu uygulama, hem gerçek anlamda beklenen sonucu vermiyordu, hem de mükellefler açısından çeşitli problemler teşkil edebiliyordu. Özellikle yurt dışında ikamet edip de, “dövizle askerlik” hakkından faydalanan mükellefler için bu uygulamanın kaldırılmış olması çok isabetli olmuştur. 21 günlük sürede, askerlik gibi çok önemli bir konuda, pek de bir şey öğrenilemeyeceği gibi, bazılarının gerekli izinleri alamamaktan ötürü işini kaybetme durumu da ortaya çıkabiliyordu. Şimdi yurt dışı için de, bedelin arttırılmış olması (7200’den 10.000 Euro’ya yükseliyor.) mükellef için ilave külfet olmakla birlikte, 21 günlük eğitim uygulaması, geliş-gidiş masrafları, iş imkânı ve gücü kaybı vs. hesaba katıldığında, onlar hesabına daha elverişli bir sonuçtur. Bu arada yaş sınırının (38 yaş sınırı vardı) kaldırılıyor olması da, ayrı bir olumlu düzenlemedir. Velhasıl, “bakaya” durumuna düşmüş yüz binlerce askerlik mükellefini ilgilendiren bu meselede, mevcut tablo çerçevesinde her yönüyle olumlu bir düzenleme yapılıyor. Bu konuda emeği ve katkısı olan herkes, teşekkürü hak ediyor. Bedelli askerlikten elde edilecek gelirin de, askerlik ve güvenlik görevi sırasında hayatını kaybetmiş şehitlerin, gazilerin yakınlarına, vazife malullerine ve özürlülere yönelik sosyal hizmet ve faaliyetlere tahsis edilmesi de ayrıca memnuniyet vericidir. Bunun altını bilhassa çizmek gerekir. Bu paralarla kurulacak fonun iyi yönetilmesi, hedef kitle için daha büyük hizmetleri sağlayacaktır. Özetle, her bakımdan bu iş iyi oldu...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT